Vanaf 2025 alleen schone taxi’s in het centrum

Vanaf 2025 mogen in het centrum van Den Haag alleen schone taxivoertuigen rijden. Dat betekent dat auto’s met een blauw kenteken geen CO2 mogen uitstoten. Voor oudere auto’s geldt een overgangsregeling. Het centrum heet dan een zero-emissiezone.

Taxi’s en andere vervoerders met een blauw kenteken, zoals vervoer voor mensen die zorg nodig hebben, rijden vaak veel kilometers. Veel van deze auto’s rijden op diesel. Diesel vervuilt de lucht. Dit is slecht voor de gezondheid, de natuur en het klimaat. Om de stad leefbaar en gezond te houden wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren.

Mag uw taxivoertuig nog in de zero-emissiezone rijden?

Alle voertuigen die vanaf 1 januari 2025 een blauw kenteken krijgen mogen alleen nog het centrum (de zero-emissiezone) in als ze schoon zijn. Schoon is als ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. En dus niet op brandstof, zoals diesel, benzine of gas.

Emissieklasse

Voor bestaande taxi’s die op benzine of diesel rijden, hangt het van de emissieklasse af of de taxi nog in de zero-emissiezone mag rijden. De emissieklasse is een cijfer dat aangeeft hoe schoon een voertuig is: hoe hoger het cijfer, hoe schoner.

Heeft uw taxivoertuig emissieklasse 4 of lager? Dan mag u vanaf 2025 niet meer de zero-emissiezone in. Er komt een overgangsregeling voor taxivoertuigen met emissieklasse 5 of 6.

Doe de kentekencheck voor dieselauto’s

Wil u weten welke emissieklasse uw auto heeft? Meestal staat de emissieklasse op het kentekenbewijs, onder het kopje V9. Als hier niets staat, controleer dan bij de RDW welke emissieklasse uw dieselauto heeft. Doe hiervoor de kentekencheck.

Overgangsregeling

Emissieklasse 5 en 6

Er komt een overgangsregeling voor taxi’s met emissieklasse 5 of 6.

  • Taxi en taxibusjes met emisieklasse 5 die zijn geregistreerd vóór 2025 geregistreerd bij de RDW, hebben tot 31 december 2026 toegang de zero-emissiezone
  • Taxi en taxibusjes met emisieklasse 6 die zijn geregistreerd vóór 2025 geregistreerd bij de RDW, hebben tot 31 december 2027 toegang de zero-emissiezone

Rolstoeltaxi's

Voor rolstoeltaxi’s gelden de zero-emissie-eisen pas na 2030. Zij mogen tot 2030 in de zero-emissiezone komen zonder dat het uitmaakt welke emissieklasse en registratiedatum ze hebben. Dit geldt voor taxi’s die in het kentekenregister code SH hebben of de codes 70, 145, 146, 147 en149. (Voor taxi’s die toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel).

Bekijk de regelingen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontheffingen via een centraal loket

Vanaf half 2024 komt er 1 centraal loket waar u voor 1 of meer gemeenten een ontheffing kunt aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u met uw ontheffing beperkt in de zero-emissiezone rijden.

Waar ligt de zero-emissiezone precies?

De zero-emissiezone komt binnen de Centrumring (S100) en de Professor B.M. Teldersweg (S200) te liggen. De Centrumring en de Professor B.M. Teldersweg zelf horen niet bij de zero-emissiezone. De grootte en grenzen van de zero-emissiezone zijn dezelfde als van de milieuzone die er al is. Het college van burgemeester en wethouders neemt eind 2024 een verkeersbesluit. Daarin staat de definitieve grootte van de zero-emissiezone.

Hulp bij overstappen naar schoon vervoer

Wilt u hulp bij het overstappen op duurzamer of elektrisch vervoer? Dan kunt u in 2023 en 2024 gratis een adviesgesprek aanvragen. Meer informatie kunt u aanvragen bij logistiekmakelaar Michel Oldenburg. Stuur hiervoor een e-mail naar: michel@smartidservices.com.

Welke subsidies of belastingvoordelen zijn er?

De gemeente geeft geen subsidies voor het overstappen naar een auto op elektriciteit of waterstof. Voor de meeste van deze auto’s zijn de kosten voor het eigendom al lager dan die voor auto’s op benzine of diesel. Bijvoorbeeld omdat onderhoud en tanken goedkoper zijn.

De Rijksoverheid heeft voor sommige ondernemers subsidies en belastingvoordelen geregeld. Zo kunt een belastingvoordeel krijgen als u wilt investeren in milieuvriendelijke aankopen voor uw bedrijf. Deze regeling heet Milieu-investeringsaftrek (MIA). Lees meer informatie over subsidies en belastingvoordelen op subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Andere zero-emissiezones voor taxi's in Nederland

Den Haag is 1 van 6 gemeenten in Nederland waar vanaf 2025 een zero-emissiezone voor taxi’s is. De andere zijn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg en Haarlemmermeer (Schiphol). Daarnaast voert Den Haag ook een zero-emissiezone in het centrum in voor bestel- en vrachtauto’s die door ondernemers worden gebruikt.

Meer informatie

Gepubliceerd: 11 september 2023Laatste wijziging: 11 september 2023