Prinsessewal: versterken kademuur

De kademuur aan de Prinsessewal is in slechte conditie. Om verzakking te voorkomen versterkt de gemeente de fundering van de kademuur. Na het opknappen kan de kademuur weer 100 jaar mee.

De gemeente werkt aan stabiele kademuren en veilige bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers. Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen aangetast.

Prinsessewal
Prinsessewal

Start werkzaamheden

Eind oktober 2020 start de aannemer met het werk aan de Prinsessewal. Het gaat om het deel kademuur tussen de Elandstraat en de Veenkade, tegenover de Toussaintkade.

Nieuwe manier van werken

De kademuur van de Prinsessewal is dikker dan andere kademuren in de stad. Daarom kan de gemeente hier een nieuwe manier van werken toepassen: de Jetgrout-methode. Bij deze methode worden met grout funderingspalen in de grond gemaakt. Grout is een mengsel van water en cement. In de kade worden gaten geboord. Het grout wordt door deze gaten in de bestaande kademuur gespoten. Het vormt een nieuwe, stevige fundering voor de kademuur. Met deze manier van werken, kunnen alle bomen op de Prinsessewal blijven staan.

Bekijk de video Animatie jetgrouten

Bereikbaarheid

Automobilisten moeten rekening houden met vertraging. Tijdens het aanvoeren en lossen van cement is maar 1 rijstrook vrij. Op de andere rijstrook staat dan een vrachtauto, steeds, voor een half uur. Het laden en lossen gebeurt ongeveer 2 tot 6 keer per dag, tussen 10:00 en 15:30 uur. Verkeersregelaars leiden het verkeer over de rijstrook die wel open is. Sommige parkeerplaatsen worden gebruikt als opslagplaats voor bouwmateriaal.

Voor fietsers en wandelaars geldt een omleiding. Het fietspad en de stoep langs het water zijn dicht tijdens de hele periode dat er gewerkt wordt.

Planning

De werkzaamheden aan de kademuur starten in oktober 2020 en duren tot juni 2021.

  • eind oktober 2020: inrichten werkterrein en de start van het boren van gaten in de kademuur
  • november 2020: begin met het maken van de groutpalen
  • december 2020: begin met het slopen van het eerste deel van de kademuur
  • maart 2021: begin met het opnieuw metselen van het eerste deel van de kademuur
  • eind juli 2021: afronden en opruimen werkterrein

Contact

Voorlopig kan de organisatie u per e-mail op de hoogte van de werkzaamheden. Bent u hierin geïnteresseerd? Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar kademuren@denhaag.nl. U ontvangt dan ongeveer elke 6 weken een korte update over de werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt bellen met Henk Schaap, aanspreekpunt vanuit de gemeente. Hij is bereikbaar op nummer (070) 75 25 597. Of per e-mail via kademuren@denhaag.nl.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Strukton Civiel West. Erik van Koert is de projectleider. In urgente gevallen kunt u bellen met het noodnummer van Strukton 06 30 37 33 60.

Zie ook Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

Gepubliceerd: 8 september 2020Laatste wijziging: 27 mei 2021