President Kennedylaan: verbeteren kruispunten

De gemeente maakt 3 kruispunten op de President Kennedylaan verkeersveiliger. Voetgangers en fietsers kunnen straks beter oversteken. Ook komt er meer groen. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp. De reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in 2021.

Huidige situatie President Kennedylaan
Huidige situatie President Kennedylaan

De gemeente gaat de volgende kruispunten verbeteren:

  1. Houtrustweg - Houtrustbrug - Conradkade
  2. Aert van der Goesstraat - Valeriusstraat
  3. Stadhouderslaan.

Wat er verandert

  • Er komen vrijliggende fietspaden en oversteekpunten.
  • De bushaltes op de Aert van der Goesstraat en Stadhouderslaan krijgen een andere indeling.
  • Er komt meer groen (extra bomen en bij de berm).

De doorstroming op de President Kennedylaan (S200) blijft hetzelfde.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 20 januari 2020 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het concept voorontwerp bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Datum en locatie

  • maandag 20 januari 2020, tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen
  • The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30

Voorlopig ontwerp bekijken

Het ontwerp is in te zien:

Reageren op het voorlopig ontwerp

U kunt tot en met 9 februari 2020 met een zienswijze formeel reageren op de plannen. Dit kan door het sturen van een e-mail naar pres.kennedylaan@denhaag.nl onder vermelding van ‘Zienswijze VO President Kennedylaan NWHR 3’.

U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 1630, 2502 VB Den Haag, onder dezelfde vermelding (een postzegel is niet nodig).

Na de inspraak

De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties. Deze worden als advies meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna nemen het college en de gemeenteraad het besluit over het voorontwerp. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Planning

De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2021.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar pres.kennedylaan@denhaag.nl.

Impressie voorlopig ontwerp kruispunt President Kennedylaan
Impressie voorlopig ontwerp kruispunt President Kennedylaan

Gepubliceerd: 24 december 2019Laatste wijziging: 24 december 2019