President Kennedylaan: verbeteren kruispunten

De gemeente maakt 3 kruispunten op de President Kennedylaan verkeersveiliger. Voetgangers en fietsers kunnen straks beter oversteken. Ook komt er meer groen. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp. De reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in 2021.

Huidige situatie President Kennedylaan
Huidige situatie President Kennedylaan

De gemeente gaat de volgende kruispunten verbeteren:

 1. Houtrustweg - Houtrustbrug - Conradkade
 2. Aert van der Goesstraat - Valeriusstraat
 3. Stadhouderslaan.

Wat er verandert

 • Er komen vrijliggende fietspaden en oversteekpunten.
 • De bushaltes op de Aert van der Goesstraat en Stadhouderslaan krijgen een andere indeling.
 • Er komt meer groen (extra bomen en bij de berm).

De doorstroming op de President Kennedylaan (S200) blijft hetzelfde.

  Voorlopig ontwerp bekijken

  Het ontwerp is in te zien:

  Reageren op het voorlopig ontwerp

  U kunt niet meer reageren op het voorlopig ontwerp President Kennedylaan NHWR-3. De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties. Deze worden als advies meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna nemen het college en de gemeenteraad een besluit over het voorontwerp. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

  Planning

  De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2021.

  Vragen

  Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar pres.kennedylaan@denhaag.nl.

  Impressie voorlopig ontwerp kruispunt President Kennedylaan
  Impressie voorlopig ontwerp kruispunt President Kennedylaan

  Gepubliceerd: 24 december 2019Laatste wijziging: 1 april 2020