Den Haag - Nieuwe tramlijn Scheveningen Haven

Nieuwe tramlijn Scheveningen Haven

Sinds 2016 tot 2022 wordt in Scheveningen Haven, vooral op het voormalige Norfolk-terrein, flink gebouwd. Dit gebied moet in de toekomst ook goed bereikbaar zijn. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een nieuwe tramverbinding naar Scheveningen Haven.

Er komen ongeveer 700 woningen en er is ruimte voor 75.000 vierkante meter winkels en bedrijven in het gebied. In juni 2015 presenteerde de gemeente in het Zuiderstrandtheater de aanpak om samen met belanghebbenden te kiezen voor een goede route voor de tramverbinding naar Scheveningen Haven/Norfolkterrein.

Voorkeursroute door Adviesgroep

In juni 2015 is er een Adviesgroep Tramverbinding Scheveningen Haven/ Norfolkterrein geïnstalleerd door wethouder Tom de Bruijn (Verkeer). Deze Adviesgroep is gevraagd een advies uit te brengen over de voorkeursroute van een tramverbinding naar het voormalig Norfolkterrein in Scheveningen Haven, die aansluit op een bestaande tramlijn. Het advies is op 17 maart 2016 aan de wethouder overhandigd.

Lees het volledige advies:

Adviesrapport Tramverbinding Scheveningen Haven/Norfolkterrein (PDF, 53,6 MB)

Factoren in het onderzoek

Er is gekeken naar het doortrekken van de bestaande tramlijnen 1, 11, 12 en 17 en alternatieve tramlijnen 15 en 16. De Adviesgroep onderzocht reistijden, een goede doorstroming en welke route voldoende reizigers trekt. Ook is onderzocht of de tramroute goed in de omgeving past en binnen het beschikbare budget blijft. Uiteindelijk bleven 2 varianten over: een tramlijn over de Westduinweg en een tramlijn over de Willem de Zwijgerlaan. Beide lijnen zijn te realiseren als verlenging van tramlijn 17 of tramlijn 15.


Meerderheid steunt advies

De meerderheid van de Adviesgroep adviseert de wethouder te kiezen voor de route over de Westduinweg. Een minderheid van 2 (later 3) partijen vindt dat er pas een goed advies gegeven kan worden wanneer er:

  • naast de tramroute over de Westduinweg, ook de route over de Willem de Zwijgerlaan verder onderzocht wordt.
  • eerst diepgaand onderzoek gedaan is naar de verkeerssituatie rondom de haven van Scheveningen.

Vervolgstap na advies

Het college gaf in december 2016 aan ervoor te voelen de meerderheid van de Adviesgroep te volgen. Omdat er twijfels zijn over de toekomstige verkeerssituatie op de Westduinweg, is er besloten dat er een onderzoek moet komen naar de verwerken van de verkeersstromen op de route Westduinweg, van Scheveningseweg tot Nieboerweg.
Ook zijn de HTM en MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) gevraagd te zoeken naar mogelijke alternatieven voor de tram via de Nieboerweg, als een tramroute over de Westduinweg om ruimtelijke en/of verkeerskundige redenen toch niet mogelijk is.

Er zijn vooral twijfels over de verkeersafwikkeling met een tram op het deel van de Westduinweg tussen Statenlaan en Houtrustweg. De wethouder Verkeer heeft besloten eerst een vooronderzoek te laten doen naar het deel van de route waar de tram mogelijk gaat rijden. De Adviesgroep gaf in haar rapportage al aan dat de tram ruimtelijk gezien past, maar het is alleen nog niet duidelijk of dit ten koste gaat van de verkeersafwikkeling en/of verkeersveiligheid. Anders gezegd: een tram kan, maar werkt het ook?

Resultaat vooronderzoek

Een extern bureau heeft onderzocht of het mogelijk is een tramroute op de Westduinweg te maken zonder ander verkeer in de weg te staan. Ook is gekeken of dit kan op een verkeersveilige manier. Het bureau concludeert dat:

  • een tram op een verkeersveilige manier kan worden ingepast
  • dat het verkeer goed kan blijven doorstromen. Hiervoor zijn wel voorwaarden.

Op 9 juni 2017 heeft de wethouder een brief naar de Commissie Leefomgeving gestuurd met de resultaten van het onderzoek. In deze brief meldt hij ook dat een werkgroep van gemeente, HTM en de Metropoolregio de alternatieven voor de tram heeft onderzocht, maar dat deze minder goed scoren dan de voorkeursroute van de Adviesgroep.

Integrale studie

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en het onderzoek naar alternatieven heeft het college besloten door te gaan met de integrale studie naar de verkeersafwikkeling op de Westduinweg. Deze studie wordt in het najaar van 2017 uitgevoerd.

Zie ook Bouwen in Scheveningen Haven

Gepubliceerd: 5 juli 2017Laatste wijziging: 14 augustus 2017