Onderhoud brug 105: Benoordenhoutseweg bij Hart Nibbrigkade

De brug onder de Benoordenhoutseweg bij de Hart Nibbrigkade is er slecht aan toe. Om te voorkomen dat de brug verzakt, vervangt de gemeente de brug.

De brug staat op houten palen. Een bacterie in het water heeft de houten palen beschadigd. Daardoor is onderhoud noodzakelijk.

Benoordenhoutseweg ter hoogte van de werkzaamheden
Benoordenhoutseweg ter hoogte van de werkzaamheden

Start werkzaamheden

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in november 2022 kunnen starten.

Benoordenhoutseweg: 2 rijbanen open

De Benoordenhoutseweg is een belangrijke weg tussen Den Haag - Centrum en Wassenaar. Daarom blijft per rijrichting 1 rijbaan open tijdens het werk. De gemeente verwacht files. Het is dan beter om voor een andere route te kiezen. Of reis met het openbaar vervoer of de fiets.

Omleidingen

Autoverkeer

Voor het autoverkeer zijn er de volgende omleidingen:

  • Autoverkeer in de richting van Wassenaar en Amsterdam rijdt om via de Bezuidenhoutseweg.
  • Autoverkeer in de richting van Scheveningen rijdt om via de S200.
  • Autoverkeer in de richting van Bezuidenhout of Den Haag CS rijdt om via de Bezuidenhoutseweg.
  • Autoverkeer in de richting van de Van Alkemadelaan rijdt om via de S100 en de Wassenaarseweg.
Kaartje met omleidingen voor het autoverkeer. De gevarendriehoek geeft de plek van het werk aan.
Kaartje met omleidingen voor het autoverkeer. De gevarendriehoek geeft de plek van het werk aan.

Fietsers

Ook voor fietsers zijn er omleidingen. Die ziet u op het kaartje hieronder.

Het werkgebied, de rijbanen en de omleidingsroutes voor fietsers tijdens het werk op de Benoordenhoutseweg.
Het werkgebied, de rijbanen en de omleidingsroutes voor fietsers tijdens het werk op de Benoordenhoutseweg.

Planning

Het werk begint waarschijnlijk in november 2022 en duurt ongeveer 4 maanden. De gemeente verwacht dat het werk in februari 2023 klaar is.

Bomen en vleermuizen

Tijdens het werk moet het verkeer richting Den Haag centrum over de middenberm rijden. Om dit mogelijk te maken, verwijdert de gemeente 3 bomen. Na het werk plant de gemeente 3 nieuwe bomen. Naast de brug bij de Hart Nibbrigkade verwijdert de gemeente 2 bomen. Deze komen na het werk niet terug.

Er zijn veel vleermuizen in de buurt van de brug. Daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijke nesten in en onder de brug. In de periode november tot maart zijn de vleermuizen op andere plaatsen voor hun winterslaap. Daarom staat het werk in deze periode gepland.

Informatiebijeenkomst

Op 3 oktober houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Zij laat dan zien waar er gewerkt wordt, wat de omleidingen zijn en welke hinder u kunt verwachten. U kunt ook vragen stellen aan het projectteam van de gemeente en aan de aannemer.

  • datum: maandag 3 oktober
  • tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur
  • plaats: aula van de Paschalisschool
  • adres: Bisschopstraat 3

U hoeft zich niet aan te melden. Omwonenden hebben een brief gekregen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Martijn van der Ham, door een e-mail te sturen naar bruggen@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 12 september 2022Laatste wijziging: 12 september 2022