Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

In Den Haag zijn veel kademuren en bruggen. De gemeente houdt ze goed in de gaten. Veel van deze oude kademuren en bruggen steunen op een houten basis (fundering). Vaak zijn deze aangetast door een bacterie. De gemeente vervangt de bruggen en kademuren volgens een vast plan.

Kademuren zijn belangrijk

Goede kademuren zijn nodig voor iedereen die over de kade wil lopen, fietsen of rijden. Maar ook voor een goede waterdoorstroming zijn de kademuren belangrijk. De grachten vangen het teveel aan regenwater op en zorgen voor een goede afvoer. Veel bruggen en kademuren zijn 100 jaar oud. Zij zijn niet meer stevig genoeg voor het zware tram-, auto- en vrachtverkeer van nu.

Bruggen in de stad

Den Haag kent een groot aantal bruggen: van monumentale tot beweegbare en voetgangersbruggen. Het onderhoud aan deze bruggen valt ook onder het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK). De komende jaren staat onderhoud gepland aan een groot aantal van deze bruggen.

Zo worden kademuren vervangen

Het vervangen van een kademuur gebeurt stap voor stap. Hoe het precies werkt ziet u in de video.

Bekijk de video Vervangen van een kademuur

Meerjarenprogramma

De gemeente vervangt per jaar ongeveer 1 kilometer aan kademuren. In totaal moet er 24 kilometer aan kademuur vervangen worden. Daarvoor is tijd tot 2040. In het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) staan de bruggen en de kademuren die vernieuwd moeten worden.

Lees meer over het Meerjarenprogramma Kunstwerken 2018-2021 (RIS297826).

Onderhoud bruggen en kademuren

Bekijk de werkzaamheden voor kademuren en bruggen op de website bereikbare stad.

     Bomen langs de kant

     De gemeente houdt bij de vervanging van de bruggen en kademuren zo veel mogelijk rekening met de bestaande bomen. Er wordt altijd bekeken of bomen kunnen blijven staan. Soms worden bomen tijdelijk verplant en na het werk teruggezet. Soms moeten bomen helaas weg. Bijvoorbeeld als ze dicht op een kademuur staan. De wortels kunnen dan zo erg beschadigen dat ze de werkzaamheden niet overleven. Wanneer de kade klaar is, komen er nieuwe bomen voor in de plaats.

     Lees meer over dit onderwerp op Groen en bomen.

      Bekijk de video Zorg voor bomen bij grote projecten (YouTube-kanaal van de gemeente)

      Documenten en meer informatie

      Verslagen en bewonersbrieven kunt u opvragen bij de projectorganisatie. Stuur hiervoor een e-mail naar kademuren@denhaag.nl of bel naar (070) 752 55 97.

      Gepubliceerd: 10 juni 2021Laatste wijziging: 5 juni 2023