Milieuzones Den Haag

Het verkeer in de stad zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. De gemeente heeft daarom milieuzones ingericht. Hier mag verkeer dat de lucht extra vervuilt niet meer komen.

Hier vindt u meer informatie over de milieuzones in de stad:

Luchtkwaliteit

Door de milieuzones verbetert de kwaliteit van de lucht in de stad. Ook is er minder overlast van geluid. Dit is ook beter voor de natuur en het klimaat in onze stad. Hierdoor wordt de stad prettiger om in te wonen.

Gevolgen vieze lucht

Door luchtvervuiling leeft de Nederlander gemiddeld naar schatting 13 maanden korter. Luchtvervuiling maakt hart- en vaatziekten en longaandoeningen erger.

Den Haag 2030

De gemeente wil zich daarom houden aan de Europese grenswaarden (afgesproken grens) voor luchtkwaliteit. Maar daarmee is de lucht in Den Haag nog niet gezond.

Voor 2030 heeft de gemeente als doel om een duidelijke winst te halen op het gebied van gezondheid. Dit doet de gemeente door zich te houden aan de waarden die de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) adviseert.

Om dit doel te halen werkt de gemeente samen met andere gemeenten, provincies en het Rijk. Deze samenwerking staat vast in het Schone Lucht Akkoord (SLA).

    Zie ook

    Gepubliceerd: 7 april 2023Laatste wijziging: 3 augustus 2023