Jan van Beersstraat en omgeving: herinrichting

De Jan van Beersstraat en omliggende straten wordt een 30 km/uur-gebied. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor dit gebied.

Het gaat bij de herinrichting om (delen van) de Jan van Beersstraat, Betsy Perkstraat, Doctor Schaepmanstraat, Van Meursstraat en het Ledeganckplein.

Wat gaat er gebeuren?

De belangrijkste punten uit het voorlopig ontwerp:

 • Binnen het gebied geldt voor alle verkeer een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.
 • Er komen snelheidsremmende maatregelen zoals gelijkwaardige kruispunten en verkeersdrempels.
 • Stoepen worden verbreed, zodat er voor voetgangers meer ruimte is.
 • De bestaande bomen blijven staan. Bij de parkeervakken aan de Dr. Schaepmanstraat worden 6 bomen gekapt of verplaatst. De gemeente zorgt voor meer groen aan het pleintje ter hoogte van de Betsy Perkstraat, aan de Jan van Beersstraat en op enkele hoeken van het Ledeganckplein.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • De bushalte 'Ledeganckplein' wordt opnieuw ingericht. Ter hoogte van de bushalte 'Jan van Beersstraat' aan De Genestetlaan komt een duidelijke overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur. Het asfalt loopt over in straatstenen en er komt een verkeersbord met de aanduiding ‘30 km’.
 • Er komen nieuwe lantaarnpalen in de Jan van Beersstraat.
 • Om tijd, geld en overlast te besparen combineert de gemeente de herinrichting met rioleringswerkzaamheden in het gebied.

  • De riolering in de Jan van Beersstraat ligt onder de stoepen en wordt opgeknapt, zodat de bomen in de straat kunnen blijven staan. In de Betsy Perkstraat en het Ledeganckplein wordt de riolering vervangen. Dit geldt ook voor delen van de Van Zeggelenlaan, Doctor Schaepmanstraat en Van Meursstraat. Waar aan het riool wordt gewerkt, worden ook de huisaansluitingen vervangen.
  De Jan van Beersstraat wordt een 30 km/uur zone
  De Jan van Beersstraat wordt een 30 km/uur zone

  Planning na inspraak

  De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties en geeft een advies mee aan het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk neemt het college het besluit over het voorontwerp in het najaar van 2019. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De werkzaamheden starten in 2021.

  Vragen

  Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 14 juni 2019Laatste wijziging: 9 september 2020