Houtzagerssingel: vervanging kademuur

De kademuur van de Houtzagerssingel is in slechte staat. Om verzakking te voorkomen vervangt de gemeente de fundering van de kademuur. Na het opknappen kan de kademuur weer 100 jaar mee.

Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.

De kade van de Houtzagerssingel
De kade van de Houtzagerssingel

Bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen behouden. Als dat niet mogelijk is, kijkt de gemeente of de bomen tijdelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. De gemeente heeft de bomen laten onderzoeken. De bomen zijn niet gezond en hebben een korte levensduur. Daarom kunnen de bomen niet blijven staan. Dit betekent dat er nieuwe bomen geplant zullen worden. Deze bomen zijn ongeveer even groot als de nieuwe lindes op Buitenom.

Wat gaat er gebeuren?

Naast het vervangen van de kademuur gaat de gemeente de straat vernieuwen met kleine aanpassingen. Er komt meer groen bij de zijstraten en het Houtzagerijterrein. Voor bewoners die dat willen, maakt de gemeente ruimte voor een geveltuintje. Voor kleine boten komt er een nieuwe in- en uitstapplek, zoals op de Toussaintkade. Waar precies overlegt de gemeente met de bewoners.

Planning

Het maken van het ontwerp van de kademuur is gestart. De start van het vervangen van de kademuur staat eind 2022 gepland. Het werk duurt ongeveer 2 jaar.

Inloopbijeenkomst op 1 december

Op woensdag 1 december 2021 van 16.30 tot 18.00 uur organiseert de gemeente een 2e bijeenkomst voor buurtbewoners. Tijdens dit inloopmoment geeft de gemeente u informatie over hoe het gaat met het ontwerp en is het mogelijk om vragen te stellen aan het projectteam. De bijeenkomst vindt plaats in 'In het Koorenhuis' op de Prinsengracht 27. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de aanpassingen van de straat, zoals de geveltuintjes, de locatie van de bootstop en de groenvakken op de kade. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar kademuren@denhaag.nl.

Aanmelden mailinglijst

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de mailinglijst. Stuur hiervoor een e-mail naar kademuren@denhaag.nl en vermeld daarbij ‘aanmelding mailinglijst Houtzagerssingel’.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Martijn van der Ham via het telefoonnummer (070) 752 55 97 of het e-mailadres kademuren@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 23 augustus 2021Laatste wijziging: 15 november 2021