Bovenaanzicht stad Den Haag

Haagse Mobiliteitsagenda: hoe gaat de stad om met vervoer en bereikbaarheid

Den Haag is een populaire stad en daardoor volop in beweging. Het aantal inwoners zal de komende 25 jaar met zo’n 15% groeien. Het verkeer wordt daardoor drukker en de ruimte in de stad wordt steeds schaarser. Verkeer en vervoer moeten aangepast worden aan de veranderende stad. Daarom is de Haagse Mobiliteitsagenda ontwikkeld.

In de Haagse Mobiliteitsagenda staan mogelijke keuzes over de mobiliteit en bereikbaarheid van Den Haag tot 2040. Belangrijk is het aanmoedigen van manieren van vervoer die zuinig met de ruimte omgaan en goed zijn voor de stad en zijn inwoners. Bijvoorbeeld lopen, fietsen en openbaar vervoer. De auto blijft een rol spelen. Het is wel de bedoeling dat de auto in de toekomst een minder grote rol heeft in de openbare ruimte. Dit gaat niet vanzelf. Hier zijn scherpe keuzes voor nodig.
Download hier de samenvatting van de Haagse Mobiliteitsagenda:

Brochure Haagse Mobiliteitsagenda (PDF, 617,9 kB)

De Haagse Mobiliteitsagenda is een vervolg op de Haagse Nota Mobiliteit.

5 thema's in de Haagse Mobiliteitsagenda

De keuzes zijn ingedeeld in 5 thema’s:

  1. ‘Schaalsprong’ openbaar vervoer. Hiermee wordt bedoeld sneller openbaar vervoer in de stad, meer directe verbindingen zonder overstap met de regio. En organiseren van goed aansluitend vervoer voor begin en eind van de reis.
  2. Meer ruimte maken. Duidelijke keuzes om de beschikbare openbare ruimte zo goed mogelijk in te richten. Bijvoorbeeld meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
  3. Vraag en aanbod parkeren beter in balans. Oplossingen voor de hoge parkeerdruk op straat in veel wijken en buurten.
  4. Ruim baan voor de fiets. Er zijn steeds meer fietsers en dat vraagt om goede fietspaden en voldoende stallingen.
  5. Meer ruimte voor vernieuwing en experiment. De gemeente wil meer ruimte bieden voor innovaties, experimenten en initiatieven. Deze moeten bijdragen aan het slimmer en schoner organiseren van de bereikbaarheid.

Hoe nu verder

Het college van burgemeester en wethouders heeft de discussienotitie ‘Haagse Mobiliteitsagenda’ (RIS 297140) op 6 juni 2017 vastgesteld. Sinds het najaar van 2017 heeft de gemeente over de nota gesprekken gevoerd met inwoners van de stad tijdens bijeenkomsten, stadsgesprekken en andere acties. Dit traject wordt afgesloten met de tentoonstelling Haagse Mobiliteit waar u kunt reageren op stellingen en uw ideeën kwijt kunt over bijvoorbeeld parkeren, innovatie of bereikbaarheid. U kunt de tentoonstelling zien van 15 januari tot en met 2 februari 2018 in het Atrium in het stadhuis.

Ook daarbuiten zijn reacties en suggesties welkom. Alle reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de Mobiliteitsagenda. Op basis hiervan worden keuzes aangescherpt en verbeterd. U kunt tot 1 maart 2018 reageren. Het is de bedoeling dat Haagse Mobiliteitsagenda na de zomer van 2018 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de Haagse Mobiliteitsagenda? Stuur dan een e-mail naar hma@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 19 januari 2018Laatste wijziging: 23 januari 2018