Visie Ruim baan voor de Fiets

Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor alle Hagenaars. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad. Want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte.

In ‘Ruim baan voor de Fiets’ staat de visie op fietsen in Den Haag tot 2040.

Ruim baan voor de fiets

4 keuzes voor de fiets

De gemeente richt zich de komende jaren op:

1. Aantrekkelijke en veilige fietsroutes

De gemeente zet in op een netwerk van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes. Zowel in de stad als regionaal. 

2. Gemakkelijk fietsparkeren

De gemeente wil zorgen voor genoeg en goede fietsenstallingen. Inwoners en bezoekers moeten hun fiets makkelijk kunnen parkeren bij belangrijke plekken in de stad, bij stations en in woonbuurten.

3. Veilig voor fietsers

Bij het aanleggen van fietsroutes en herinrichtingen is veiligheid voor fietsers het uitgangspunt. De gemeente kiest voor een verkeersveilige infrastructuur én voor gedragsbeïnvloeding. Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal.

4. Meer nieuwe fietsers

Fietsen is voor alle Hagenaars en bezoekers. Het is goedkoop, toegankelijk, snel, schoon en gezond. De gemeente maakt vernieuwend beleid. Zodat ook mensen voor wie fietsen minder vanzelfsprekend is, kiezen voor de fiets als vervoermiddel.

Basis voor Meerjarenprogramma’s Fiets

'Ruim baan voor de Fiets' is niet alleen een toekomstvisie. De strategie gaat ook over maatregelen en oplossingen waar vandaag en morgen aan kan worden gewerkt. De strategie vormt de basis voor de Meerjarenprogramma’s Fiets die steeds voor een periode van 4 jaar worden gemaakt. Zowel 'Ruim baan voor de Fiets' als het Meerjarenprogramma Fiets zijn het resultaat van nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en belanghebbenden.

Zie ook

Gepubliceerd: 17 oktober 2019Laatste wijziging: 22 oktober 2019