Veilig fietsen over de Waalsdorperweg

De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. De Waalsdorperweg maakt hiervan onderdeel uit. De gemeente heeft het ontwerp samen met bewoners gemaakt.

In overleg met omwonenden en de wijkorganisatie Benoordenhout heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de aanleg van fietspaden en fietsstroken langs de Waalsdorperweg en voor andere aanpassingen die de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.

Locatie

Het projectgebied is de Waalsdorperweg tussen de van der Aastraat en de Stalpertstraat.

Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg
Een foto van de huidige situatie op de Waalsdorperweg

Veilige fietsroute

Aan beide kanten van de Waalsdorperweg worden fietsstroken aangelegd. De overgang van vrijliggend fietspad naar fietsstrook vanuit de Van Alkemadelaan wordt verschoven. In de bocht naar de Else Mauhslaan komen vrijliggende fietspaden. Alle aanpassingen bij elkaar dragen bij aan een veilige verkeerssituatie voor fietsers.

Gemakkelijk oversteken

Aan de overkant van de bushalte wordt de stoep breder. Daardoor wordt de straat smaller en kunnen voetgangers dus gemakkelijker oversteken. In de bocht bij de Theo Mann-Bouwmeesterlaan komt een middeneiland zodat voetgangers in 2 keer kunnen oversteken.

Een impressie van de Waalsdorperweg na de herinrichting
Een impressie van de Waalsdorperweg na de herinrichting

Omleiding voor bus 20

Bus 20 blijft tijdens de werkzaamheden rijden maar rijdt niet over de Waalsdorperweg. De bus rijdt tijdelijk via de Ruychrocklaan. De halte op de Waalsdorperweg vervalt tijdelijk. In plaats daarvan is er een tijdelijke halte op de Ruychrocklaan.

Gecombineerde onderhoudswerkzaamheden

Bij het inplannen van de werkzaamheden kijkt de gemeente altijd of er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Zo wordt er niet alleen geld bespaard, maar wordt ook voorkomen dat bewoners, ondernemers en bezoekers meerdere malen overlast ervaren. De herinrichting van de Waalsdorperweg wordt dan ook gecombineerd met asfaltonderhoud en rioleringswerkzaamheden. Zowel het hoofdriool als huisaansluitingen worden vernieuwd.

Planning

De uitvoering start 1 september 2019 en zal tot medio maart 2020 duren. Bewoners worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Zie ook: Vrijgave voor inspraak Fietsvoorziening Waalsdorperweg (RIS299344)

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsmanagementfiets@denhaag.nl. Of neem contact op met het klantcontactcentrum.

Zie ook: Fietsen

Gepubliceerd: 16 maart 2018Laatste wijziging: 23 september 2019