Nu:
Coronavirus
Laatste update: 14:49 uur

Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018

In het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 staan alle plannen die de gemeente heeft voor nieuwe, betere fietsroutes, geasfalteerde fietspaden en extra fietsenstallingen. Ook de eisen voor het aantal fietsplekken bij bedrijven staan hierin beschreven.

Vrijliggend fietspad

De komende jaren investeert de gemeente Den Haag € 13 miljoen in de aanleg van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. Ook wil de gemeente 17.000 extra fietsparkeerplaatsen maken. Steeds meer Hagenaars nemen de fiets. Het gebruik van de fiets is tussen 2010 en 2014 met 12% gegroeid. De gemeente wil het fietsgebruik nog verder laten groeien: tot 2020 met 30% en tot 2050 met 50%.

Bekijk het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018

Fiets stallen

Goede fietsparkeervoorzieningen zijn belangrijk voor een geslaagd fietsbeleid. Het ontbreken van een fietsparkeerplek kan ervoor zorgen dat de fiets minder wordt gebruikt. Uit angst voor fietsendiefstal, vandalisme en beschadigingen, kopen mensen geen fiets of maken ze er minder gebruik van. Te weinig goede stallingsmogelijkheden zorgen ook voor overlast op straat. Her en der gestalde fietsen geven een slordige aanblik, blokkeren looproutes en veroorzaken soms onveilige situaties.

Het zorgen voor goede fietsparkeervoorzieningen is dan ook opgenomen in het Meerjarenprogramma Fiets. Om het gebruik van de fiets verder aan te moedigen heeft de gemeente de subsidieregeling voor buurtstallingen verlengd tot 31 december 2018.

Bewaakte stallingen

In de openbare stallingen in de Haagse binnenstad is plek voor meer dan 4.000 fietsen. In de overige stallingen in Den Haag is plek voor bijna 2.500 fietsen. Met de bouwwerkzaamheden voor een ondergrondse fietsenstalling op het Koningin Julianaplein met minimaal 8.500 plekken, is eind 2016 begonnen.

Bij station Den Haag Holland Spoor komen in de toekomst in totaal circa 2.500 fietsparkeerplekken. Hiervoor moet het station aan de Laakzijde worden verbouwd. Als tijdelijke oplossing zijn er 200 fietsparkeerplekken bijgekomen aan de Laakzijde.

Alle Biesieklette stallingen in de binnenstad, Scheveningen en Kijkduin zijn gratis. Bij diverse stallingen zijn rolstoelen, OV-fietsen en kinderbuggy's te huur. 

Onlangs is de stalling Nobelstraat geopend, waar bezoekers naast het stallen van hun fiets ook gebruik kunnen maken van aanvullende voorzieningen. De stalling is een servicestalling met een openbaar toilet, een fietsreparatiepunt, koffie- en broodjeszaak en kluisjes. Het pand van de fietsenstalling biedt verder ruimte aan flexibele werkplekken, een expositieruimte en een bagelstore.

Fietsenstalling Spuiplein

Fietsnetwerk en verkeersveiligheid

Een goed netwerk van fietsroutes is belangrijk voor de verdere groei van fietsgebruik. Mensen moeten zich veilig, snel en comfortabel op de fiets door de stad en de omgeving kunnen verplaatsen. De fiets wordt zo een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Daarbij blijft de verkeersveiligheid voor vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren belangrijk. De belangrijkste zaken voor de gemeente zijn:

  • een betere positie en doorstroming op 10 drukke kruispunten
  • aanpak van kleinere knelpunten naar aanleiding van meldingen van fietsers
  • verbetering van de verkeersveiligheid op drukke schoolroutes
  • lessen op basis- en voortgezet onderwijs
  • aanleg van 15 ontbrekende schakels in het hoofdroutenetwerk en het recreatieve netwerk
  • afmaken van 7 sterfietsroutes, start planvoorbereiding 3 nieuwe sterfietsroutes
  • asfalteren van 10 kilometer tegelfietspad

Fietsparkeernormen bij bouwplannen

Om te zorgen dat zo min mogelijk fietsen op straat gestald worden hanteert de gemeente Den Haag parkeernormen voor fietsen bij nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.

Den Haag Fietsstad

Den Haag moet een echte fietsstad worden. Dat is belangrijk, want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare, bereikbare en gezonde stad. De fiets krijgt daarom veel ruimte. Het Meerjarenprogramma Fiets is het resultaat van nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en belanghebbenden.

Gepubliceerd: 14 februari 2017Laatste wijziging: 28 november 2018