De Binckhorst bereikbaar

Tot 2040 komen er in het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Om het gebied leefbaar, veilig en goed bereikbaar te maken is beter openbaar vervoer nodig. Ook komen er meer fiets- en looproutes. Zo wordt het een prettige stadswijk om te wonen en werken.

Onderzoek naar ov-verbinding

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor beter openbaar vervoer in de Binckhorst. Bij dit onderzoek zijn ook andere overheden betrokken zoals gemeente Leidschendam-Voorburg, de Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid. Het gaat om het traject tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg (via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg) en een aansluiting richting Delft. Hoe komen mensen snel en comfortabel waar ze naartoe willen? En hoe ziet dit openbaar vervoer er uit? Wordt het een tram, lightrail, of een bus met eigen busbaan? In 2021 besluit de overheid welke mogelijkheid van vervoer de voorkeur heeft en nader wordt uitgewerkt.

Werken aan mobiliteit

De gemeente denkt na over snel, schoon en betaalbaar vervoer in de Binckhorst. Fietsers, voetgangers en ov krijgen de ruimte. Voor 2023 worden bestaande viaducten aangepast voor het ov in de toekomst. Ook komen er meer regionale fietsroutes (Velostrada Delft-Leiden en het Trekfietstracé tussen Den Haag, Voorburg en Pijnacker). Er wordt onderzocht of er hubs (centra) kunnen komen, met deelvervoer en bijvoorbeeld een afhaalpunt voor pakketjes. En het gebied krijgt meer fietsenstallingen bij de stations en bij (toekomstige) ov-haltes.

Lees meer informatie over verkeer en vervoer in de Binckhorst op www.binckhorstbereikbaar.nl

Tot en met 13 oktober 2020 kunt u reageren op het voorstel voor onderzoek naar de milieuaspecten van een nieuwe ov-verbinding door de Binckhorst.

Gepubliceerd: 3 september 2020Laatste wijziging: 8 september 2020