Zwarteweg en Boomsluiterskade: vervangen kademuur

De kademuur van de Zwarteweg en de Boomsluiterskade, tussen de Ammunitiehaven en de Maasstraat, is in slechte staat. De kade is afgesloten met hekken. Binnenkort vervangt de gemeente het deel waarop de kademuur steunt (fundering). Na het opknappen kan de kademuur weer 100 jaar mee.

Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen.

Kademuren Zwarteweg en Boomsluiterskade
Kademuren Zwarteweg en Boomsluiterskade
Werkzaamheden vervangen kademuren
Werkzaamheden vervangen kademuren

Bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen houden. Als dat niet mogelijk is, kijkt zij of de bomen tijdelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. Soms kan dat niet.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van de bomen. Een onafhankelijk bureau heeft onderzocht of de bomen kunnen blijven staan nadat de gemeente de kade vervangen heeft. De bomen hebben veel dood hout en schades waardoor ze nog maar kort leven. Daarom is het niet mogelijk de bomen in andere grond te zetten en moeten ze worden gekapt.

Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen. Aan de kades langs de grachtenring in de binnenstad worden meestal Iepen of Lindes geplant. De kastanjeboom in de bocht op de Zwarteweg heeft last van de kastanjebloedingsziekte. Dit zorgt ervoor dat de boom een lage levensverwachting heeft. Ondanks de steeds minder wordende gezondheid van de boom blijft de kastanje toch staan.

Vervangen riolering en herinrichting

Samen met het werk aan de kademuren, richt de gemeente de straat opnieuw in. Ook vervangt zij het riool op de Boomsluiterskade. Door het werk te combineren is er minder overlast voor de buurt.

Vervangen van het riool aan de Boomsluiterskade
Vervangen van het riool aan de Boomsluiterskade
Werkzaamheden herinrichting Zwarteweg en Boomsluiterskade
Werkzaamheden herinrichting Zwarteweg en Boomsluiterskade

Bereikbaarheid

Tijdens het werk is de Zwarteweg of Boomsluiterskade tijdelijk minder goed bereikbaar. De gemeente denkt te gaan werken vanaf de Zwarteweg en vanaf een werkplateau boven de gracht. De gemeente kan de straat kort afsluiten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen altijd langslopen. De huizen en bedrijven blijven bereikbaar via de stoep. In de volgende bijeenkomsten kan de gemeente meer details geven over de manier van werken en mogelijke afsluitingen.

Planning

Het vervangen van een kademuur is ingewikkeld en kost veel tijd. Het werk start eind 2022 en duurt tot halverwege 2024. Omdat de kademuur in slechte staat is start het werk hiermee. Het werk aan het riool en de straat komt daarna.

Eind van dit jaar presenteert de gemeente het voorlopige ontwerp van de kade. Ook presenteert de gemeente de opnieuw in te richten straat. Het definitieve ontwerp wil de gemeente begin 2022 afmaken en presenteren. Dan is ook meer duidelijk over de verschillende verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Daarna vraagt de gemeente alle benodigde vergunningen aan en start de aanbesteding.

Informatiebijeenkomst

Voor en tijdens het werk organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Buurtbewoners krijgen hierover een uitnodiging per post.

    Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Martijn van der Ham. Dit kan via het telefoonnummer (070) 752 55 97 of het e-mailadres kademuren@denhaag.nl.

    Gepubliceerd: 22 september 2021Laatste wijziging: 11 november 2021