Wolweversgaarde, Drapeniersgaarde en Goudsmidsgaarde: nieuwe bestrating

De Wolweversgaarde, Drapeniersgaarde en Goudsmidsgaarde krijgen nieuwe bestrating. De bestrating die er nu ligt, is oud en moet worden vervangen. Het werk begint op maandag 4 januari 2021 en duurt tot eind januari 2022.

De bestrating van de rijbaan, parkeerplaatsen en stoepen wordt vervangen door nieuwe klinkers en stenen. Daarvoor gaat steeds een deel van de straat dicht. Voor automobilisten en fietsers zijn er omleidingen. In de straat liggen planken waar voetgangers overheen kunnen lopen. Zo blijven de woningen bereikbaar. Ook voor mensen met een handicap, of voor mensen die niet goed kunnen lopen.

Planning

Het werk wordt in 13 fases gedaan. Dan is er minder overlast.

De nummers op de kaart geven de fasen van de werkzaamheden aan.
De nummers op de kaart geven de fasen van de werkzaamheden aan.
Fase Gedeelte Start Eind
1 tussen kruising Vrederustlaan en Wolweversgaarde en 547 Gereed Gereed
2 tussen Wolweversgaarde 549 en 615 Gereed Gereed
3 tussen Wolweversgaarde 617 en 687 Gereed Gereed
4 tussen Wolweversgaarde 689 en 749 Gereed Gereed
5 tussen kruising Vrederustlaan en Drapeniersgaarde 1/6 half mei 2021 begin juni 2021
6 tussen Drapeniersgaarde 1/6 en 61/48 begin juni 2021 begin juli 2021
7 tussen Drapeniersgaarde 61/48 en 115/90 begin juli 2021 eind juli 2021
8 tussen Drapeniersgaarde 115/90 en kruising Goudsmidsgaarde half augustus 2021 half september 2021
9 tussen kruising De Gaarde en Goudsmidsgaarde 5 half september 2021 half oktober 2021
10 tussen Goudsmidsgaarde 5 en kruising Wolweversgaarde half oktober 2021 begin november 2021
11 kruising Wolweversgaarde 751 en Goudsmidsgaarde begin november 2021 eind november 2021
12 tussen Wolweversgaarde 757 en 827 eind november 2021 eind december 2021
13 tussen Wolweversgaarde 829 en kruising Beresteinlaan eind december 2021 eind januari 2022

Houd de straat opgeruimd

Om het werk soepel te laten verlopen vraagt de gemeente bewoners om:

  • dingen op straat weg te halen, zoals fietsen en bloembakken
  • overhangend groen en hagen weg te halen

Parkeren

Bewoners kunnen niet in de straat of op eigen terrein parkeren als de gemeente in dat deel van de straat werkt. Parkeer uw auto ergens anders in de buurt. Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.

Huisvuil en grofvuil

Tijdens het werk kunnen bewoners huisvuil niet op de gebruikelijke plek aanbieden. Op borden in de straat wordt aangegeven waar dat wel kan. Bewoners kunnen daar ook het grofvuil laten ophalen. Geef de juiste locatie door bij het maken van een afspraak voor het ophalen van grofvuil.

Hulpdiensten

De buurt moet tijdens het werk goed bereikbaar blijven voor ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten). Parkeer uw auto daarom alleen in de parkeervakken. Dan kunnen de hulpdiensten er goed door in geval van nood. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

  • Riana Witkamp van Ingenieursbureau Den Haag, via e-mailadres: GOW@denhaag.nl. Vermeld daarbij uw adres.
  • de gemeente.
  • Geef aan dat het gaat om werkzaamheden in uw straat.

Gepubliceerd: 22 december 2020Laatste wijziging: 20 april 2021