Vervanging kademuur Zuidwal

De kademuur langs de Zuidwal tussen de Boekhorststraat en de Zuidwalland is inmiddels vervangen.

  De nieuwe kademuur kan er de  komende 100 jaar weer tegen aan en biedt nu meer veiligheid voor de omgeving. Op het eerste deel van de Zuidwal zijn de bomen inmiddels teruggeplant, en op verzoek van de buurt zijn er 3 groenbakken gekomen.

  Waarom grachten belangrijk zijn

  De gracht langs de Zuidwal is onderdeel van het Haagse grachtenstelsel. Het grachtenstelsel is weer onderdeel van het watersysteem in de binnenstad van Den Haag. Het voert overtollig regenwater af uit de stad en van de lager gelegen wijken zoals Ypenburg, Leidschenveen en Mariahoeve. Het grachtenstelsel is daarom belangrijk voor de waterhuishouding (beheer van water) van Den Haag en omstreken.

  Lees meer over het grachtensysteem op de pagina Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad.

  Bomen op de kades

  Bij het vervangen van kademuren in de stad probeert de gemeente om bomen te behouden. Dit kan niet altijd. Als de bomen niet kunnen blijven staan, kijkt de gemeente of de bomen (tijdelijk) verplant kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gezondheid, de boomsoort en de grootte van de boom. Soms zijn ze ziek. Of de bomen hebben zulke grote wortels dat ze een verplaatsing niet overleven.

  In maart 2017 werden de bomen aan de Zuidwal verplant. Bekijk de video hierover op het YouTube-kanaal van de gemeente.
  Zuidwal
  Zuidwal

  Bewonersinitiatief

  De gemeente heeft budget vrijgemaakt voor het bewonersinitiatief ter hoogte van de Lange Beestenmarkt. Het idee is om dit meer groen te maken. De randvoorwaarden worden de komende periode getoetst bij de Adviescommissie Openbare Ruimte. Daarna wordt er een startoverleg gepland met een vertegenwoordiging van bewoners, de Dakdokters en betrokken ambtenaren. Na het startoverleg geven bewoners zelf invulling aan het proces. Daarna geeft de gemeente goedkeuring voor realisatie van het ontwerp.

  Overleg met de omgeving

  Tijdens de werkzaamheden worden er regelmatig ‘burenoverleggen’ georganiseerd. Deze overleggen zijn er om geïnteresseerde buurtbewoners bij te praten en om te horen wat er speelt. Het laatste burenoverleg was op woensdag 20 juli 2018. Bewonersbrieven en verslagen vraagt u op bij de projectorganisatie.

  Contact

  Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de projectorganisatie via e-mailadres kademuren@denhaag.nl of telefoonnummer (070) 752 55 97.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad.

  Gepubliceerd: 23 oktober 2017Laatste wijziging: 25 september 2018