Vervanging kademuur Valkenboskade tussen Laan van Meerdervoort en Thomsonlaan

De kademuren langs de Valkenboskade zijn op veel plekken oud en aan vervanging toe. Het deel tussen de Laan van de Meerdervoort en de Thomsonlaan wordt vervangen.

Het werk is in december 2018 gestart en zal naar verwachting duren tot en met het 1e kwartaal van 2020.

Bomen

Bij het vervangen van kademuren in de stad probeert de gemeente de bomen te behouden. Dit is niet altijd mogelijk. Als de bomen niet kunnen blijven staan, onderzoekt de gemeente of de bomen (tijdelijk) verplant kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gezondheid en grootte van de boom en de boomsoort. Soms zijn de bomen ziek, of hebben de bomen zulke grote wortels dat ze een verplaatsing niet overleven.

Bomen tussen Laan van Meerdervoort en Thomsonlaan

Er is gekeken naar de bomen. Conclusie: De straatbomen en een aantal bomen bovenin het talud kunnen gehandhaafd blijven. Omdat een aantal bomen te dicht op de kademuur staat, moeten deze helaas weg. Op verzoek van de bewoners heeft een werkgroep, met daarin bewoners van dit deel van de Valkenboskade, samen met de gemeente nagedacht over de mogelijkheden en gevolgen voor de groeninrichting van het schuine deel langs het water. Dit heeft geleid tot een nieuw beplantingsplan.

Plan voor beplanting

Na afloop van de werkzaamheden worden er nieuwe bomen en heesters geplant. Bij het maken van het beplantingsplan voor dit deel van de Valkenboskade is verder gekeken dan naar het deel dat nodig is voor het vervangen van de kademuren. Zo ontstaat er eenheid in het groen. Op verzoek van de bewoners worden ook bomen vervangen die verder van het werk staan. Omdat de bomen te oud zijn, of het simpelweg niet goed doen. De bewoners wilden graag meer variatie in boomgrootte, bloeiperiode en bladverkleuring. En daar is naar geluisterd. Het gras op de kade wordt straks ingezaaid met een mix van bloemen en er worden bloembollen geplant. Samen met de bloeiende bomen en struiken is er zo echt het hele jaar iets te zien op de kade.

Kijk voor meer informatie over het beheer van bomen op de pagina Films over straatbomen in Den Haag.

Valkenboskade

Planning

De voorbereiding voor de kademuurvervanging op dit deel van de Valkenboskade is gestart. De gesprekken met de bewoners lopen en er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het werk moet nog worden aanbesteed. Als de kademuur tussen de Copernicuslaan en de Mient is vervangen, start de vervanging van de kademuur tussen de Thomsonlaan en de Laan van Meerdervoort. Dat zal ongeveer december 2018 zijn.

Trillingen meten

De gemeente werkt zeer zorgvuldig om schade aan panden te voorkomen. Ze meet regelmatig het grondwaterpeil en hangt trillingsmeters aan sommige gevels in de straat. Dit kunnen meetboutjes van 8 millimeter zijn, maar ook andere manieren van meten zijn mogelijk. Woont u op de Valkenboskade en wilt u dat uw gevel in de gaten wordt gehouden? Neem dan contact op met de heer Van der Moolen via het e-mailadres lex.vandermoolen@denhaag.nl of via telefoonnummer 06 - 55 84 41 75. Bij overschrijding van de trillingsnorm legt de gemeente het werk stil en wordt er beoordeeld of de werkzaamheden aangepast moeten worden.

Overleg met omwonenden

De gemeente organiseert in aanloop naar de werkzaamheden meerdere informatiebijeenkomsten. Vlak voor de start van het werk organiseert de gemeente een laatste informatiebijeenkomst waarin bewoners kennis kunnen maken met de aannemer. Tijdens de werkzaamheden worden er regelmatig zogeheten ‘burenoverleggen’ georganiseerd om geïnteresseerde buurtbewoners bij te praten over de voortgang en om te horen wat er speelt. De bewonersbrieven, verslagen en het beplantingsplan kunt u opvragen bij de projectorganisatie.

Contact

U kunt direct met de projectorganisatie in contact komen via e-mailadres: kademuren@denhaag.nl of telefoonnummer (070) 752 55 97.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad.

Gepubliceerd: 24 oktober 2017Laatste wijziging: 8 mei 2019