Vervanging kademuur Suezkade

De gemeente bereidt het komende jaar de vervanging van de walkant langs de Suezkade tussen de Laan van Meerdervoort en de Newtonstraat voor. Dit is nodig omdat de fundering van de walkant op een aantal plekken is aangetast door een bacterie.

De Suezkade heeft een belangrijke functie bij wateroverlast. De gracht wordt gebruikt als afwatering, bijvoorbeeld bij hevige regenbuien. Langs deze weg kan het water naar zee geloodst worden. Het hoogheemraadschap van Delfland regelt deze afwatering door de inzet van gemalen.

Bomen op de kades

Bij vervanging van kademuren probeert de gemeente altijd de bomen op hun plek te houden. Dit kan niet altijd. Als de bomen niet kunnen blijven staan, kijkt de gemeente of de bomen (tijdelijk) verplant kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gezondheid, de boomsoort en de grootte van de boom. Soms zijn de bomen ziek. Of de bomen hebben zulke grote wortels dat ze een verplaatsing niet overleven.

Bekijk voor meer informatie over het beheer van bomen de video op het Youtubekanaal van de gemeente.

Bomen op de Suezkade

Op de Suezkade staan grote, beeldbepalende bomen. Omdat de bomen op redelijke afstand van de walkant staan, lijkt het mogelijk om de bomen tijdens de werkzaamheden te behouden. In de komende maanden wordt verder bekeken wat de conditie van de bomen is, hoe de fundering van de kade wordt vervangen en welke invloed dit heeft op de bomen. Dit heeft onder meer te maken met de leeftijd van de boom, de gezondheid ervan en de omvang en structuur van de boomwortels.

Schuin aflopende wand

De Suezkade is opgebouwd met een wand die schuin naar beneden afloopt. De kade bestaat uit basaltblokken en klinkers die op een houten fundering staan. De houten fundering wordt vervangen. De bovenliggende stenen wand wordt als het nodig is hersteld. De kade blijft dezelfde schuin aflopende vorm houden.

De fundering van de kade is aan vervanging toe
De fundering van de kade is aan vervanging toe

Haagse kracht

Bewoners van de Suezkade willen meer beleving van het water. De gemeente wil met dit traject de Haagse kracht beter benutten en bewoners in het gebied betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Woensdag 23 mei 2018 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep waterbeleving. In een partytent aan de waterkant kwamen bewoners samen om na te denken over, en te werken aan ideeën om het water van de Suezkade meer te beleven. De gemene deler is de aandacht voor ecologie. Een groen en gevarieerd talud met ruimte voor bijen en andere insecten zijn belangrijk en ook het behoud van de bomen.

De ontwerper van het Ingenieursbureau heeft een sfeerimpressie gemaakt van alle geopperde ideeën. De werkgroep kiest voor een trap naar het water. Een simpel en functioneel ontwerp, wat makkelijk in de vervangingswerkzaamheden is mee te nemen. De werkgroep peilt nu onder hun directe buren of er draagvlak is voor dit idee. Het voorlopige ontwerp wordt na de zomer van 2018 gepresenteerd.

Planning

Begin 2018 is de gemeente gestart met de voorbereidingsfase. Einde van dit jaar begint de aanbestedingsprocedure en wordt een aannemer gekozen. Deze begint in het begin van 2019 aan de voorbereidingen zodat de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2019 kunnen starten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Suezkade begin 2020 klaar.

Overleg met de omgeving

Tijdens de werkzaamheden gaan er regelmatig ‘burenoverleggen’ georganiseerd worden. Deze overleggen zijn er om geïnteresseerde buurtbewoners bij te praten en om te horen wat er speelt. Zodra aan het einde van jaar de werkzaamheden aan de kade starten wordt er een datum geprikt voor een eerste burenoverleg.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de projectorganisatie via e-mailadres kademuren@denhaag.nl of telefoonnummer (070) 752 55 97.

Zie ook: Kademuren en bruggen in de stad

Gepubliceerd: 6 februari 2018Laatste wijziging: 8 augustus 2018