Vervanging kademuur Suezkade

Het vervangen van de walkant langs de Suezkade is zo goed als klaar.

De Suezkade heeft een belangrijke functie bij wateroverlast. De gracht wordt gebruikt als afwatering, bijvoorbeeld bij hevige regenbuien. Langs deze weg kan het water naar zee geloodst worden. Het hoogheemraadschap van Delfland regelt deze afwatering met gemalen.

Werkzaamheden aan de Suezkade
Werkzaamheden aan de Suezkade

Bomen op de kades

Bij vervanging van kademuren probeert de gemeente altijd de bomen op hun plek te houden. Dit kan niet altijd. Als de bomen niet kunnen blijven staan, kijkt de gemeente of de bomen (tijdelijk) verplant kunnen worden. Dit hangt af van de gezondheid, de boomsoort en de grootte van de boom. Soms zijn de bomen ziek. Of de bomen hebben zulke grote wortels dat ze een verplaatsing niet overleven.

Hoe de gemeente omgaat met groen bij grote projecten leest u op hethaagsegroen.nl.

Bomen op de Suezkade

Op de Suezkade staan grote, beeldbepalende bomen. Omdat de bomen op redelijke afstand van de walkant staan, lijkt het mogelijk om de bomen tijdens de werkzaamheden te behouden. In de komende maanden wordt verder bekeken wat de conditie van de bomen is, hoe de fundering van de kade wordt vervangen en welke invloed dit heeft op de bomen. Dit heeft onder meer te maken met de leeftijd van de boom, de gezondheid ervan en de omvang en structuur van de boomwortels.

Schuin aflopende wand

De Suezkade is opgebouwd met een wand die schuin naar beneden afloopt. De kade bestaat uit basaltblokken en klinkers die op een houten fundering staan. De houten fundering is vervangen en de bovenliggende stenen wand is hersteld. De kade blijft dezelfde schuin aflopende vorm houden.

De fundering van de kade is vervangen
De fundering van de kade is vervangen

Haagse kracht

De gemeente wil met bewoners meer betrekken bij de inrichting van hun omgeving. Bewoners van de Suezkade wilden het water meer beleven. Daarbij hadden ze veel aandacht voor ecologie. Een groen en gevarieerd talud met ruimte voor bijen en andere insecten is belangrijk en ook het behoud van de bomen. De werkgroep koos voor een trap naar het water. Een simpel en praktisch ontwerp, dat in de vervangingswerkzaamheden is meegenomen.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de projectorganisatie via e-mailadres kademuren@denhaag.nl of telefoonnummer (070) 752 55 97.

Zie ook: Kademuren en bruggen in de stad

Gepubliceerd: 6 februari 2018Laatste wijziging: 2 juli 2020