Vervanging kademuur Hooigracht

Veel kademuren in Den Haag staan op houten palen. Door een bacterie in het water zijn veel kademuren er slecht aan toe. Om te voorkomen dat de kade instort, moet de gemeente de kademuren op tijd vervangen. Ook de kademuur van de Hooigracht wordt vervangen.

De kade wordt vervangen van de Hooikadebrug tot aan Hooigracht 51-53. De aannemer is begonnen met de voorbereidingen daarvoor. Het werk duurt van eind 2019 tot het 3e kwartaal van 2020. De uitvoering gaat in 2 fasen en begint vanaf de hoge huisnummers.

Behoud van de bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen behouden. Als dat niet mogelijk is, kijkt de gemeente of de bomen geschikt zijn voor tijdelijke verplanting. Soms kan dat ook niet, bijvoorbeeld omdat de bomen daar niet gezond genoeg voor zijn. Pas in dat geval worden de bomen gekapt en komen er nieuwe bomen terug.

Hooigracht
Hooigracht

Bomen Hooigracht

Door de nodige kademuurvervanging op de Hooigracht worden 11 bomen gekapt. Er komen 9 bomen terug. De reden dat er 3 bomen minder terugkomen is om de nieuwe bomen voldoende groeiruimte te geven.

Bekijk de video Zorg voor bomen bij grote projecten (YouTube-kanaal van de gemeente)

Ontwerp voor de Hooigracht

De Hooigracht is onderdeel van De Kern Bijzonder. Dit is het Haagse plan om de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren. Samen met bewoners heeft de gemeente een nieuw ontwerp voor de Hooigracht gemaakt:

 • De stoep op het 'brede' stuk komt terug en er komen 2 verkeersdrempels: 1 bij nummer 34 en de andere bij nummer 16-18.
 • Bij nummer 16-18 komen aan de kant van de kadezijde ook extra fietsnietjes.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De parkeerband komt niet terug, maar de invalideparkeerplaats wel.
 • Het hek langs de kade krijgt dezelfde stijl als het hek op de muur van de brug.

Gebruik van materialen

De aannemer wil overlast door trillingen en geluid zoveel mogelijk verminderen. Hij gebruikt daarvoor speciale elektrische apparatuur. De nieuwe kade aan de Hooigracht wordt duurzaam gemaakt. De natuurstenen dekzerken van de Petroleumhaven worden opnieuw gebruikt voor de nieuwe kade.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk is de Hooigracht afgesloten voor auto's en fietsen. Ook de parkeerplaatsen zijn dan niet te gebruiken. Parkeren kan ergens anders in de buurt. Zware transporten rijden achteruit de Hooikade op vanaf de Mauritskade. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. De voertuigen verlaten de Hooikade via de Mauritskade. Tijdens zware transporten is de Hooikade soms ook even dicht.

Globale planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn van start gegaan. De verdere uitvoering staat gepland in het 1e kwartaal van 2020 en duurt naar verwachting 1 jaar. De uitvoering gaat in 2 fasen en begint vanaf de hoge huisnummers.

Burenoverleg

Tijdens de werkzaamheden zijn er regelmatig buurtoverleggen. Die zijn er om geïnteresseerde buurtbewoners bij te praten en om te horen wat er speelt. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Het is nog niet bekend wanneer het eerstvolgende overleg is.

  Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met omgevingsmanager Meindert Zeeders of Kim Gerlach via het telefoonnummer (070) 752 55 97 of het e-mailadres kademuren@denhaag.nl. U kunt ook direct contact opnemen met de omgevingsmanager van Aannemersbedrijf Wallaard: Victor Erdman via 06 - 23 85 70 93.

  Zie ook: Kijk voor meer informatie op Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

  Gepubliceerd: 2 januari 2020Laatste wijziging: 16 september 2020