Vervanging kademuur Hooigracht

Veel kademuren in Den Haag zijn gefundeerd op houten palen. Door een bacterie in het water is op veel plekken de houten fundering van de kademuren aangetast. Daarom worden de kademuren regelmatig geïnspecteerd. Ook de paalfundering van de Hooigracht is aangetast en moet vervangen worden.

Met het vervangen van de houten paalfundering gaat de nieuwe kade weer ten minste 100 jaar mee. De kade wordt van de Hooikadebrug tot aan de fundering van Hooigracht perceel 51-53 vervangen.

Bekijk voor meer informatie over het beheer van bomen de video op het Youtubekanaal van de gemeente.

Haags grachtenprofiel

De Kern Bijzonder is een gemeentelijk plan voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de Haagse binnenstad. Ook de Hooigracht is opgenomen in dit programma. De uitstraling heeft een vast profiel: langs de kade staat een boom , een parkeerstrook, een recreatiestrook en dan de rijbaan. De bestaande inrichting op de Hooigracht wordt op een aantal punten verbeterd.

Hooigracht
Hooigracht

Omgevingsbewust werken

Op een plek zoals de Hooigracht, waarbij omgevingshinder (trillingen en geluid) zoveel mogelijk beperkt moeten blijven, schrijft de gemeente de aannemer voor om damwanden drukkend aan te brengen. Deze drukmethode is trillingsarm. Juist op een plek waar weinig ruimte is en de panden dicht op het werk staan is deze methode erg geschikt. Ook wordt er tijdig een bouwstroomaansluiting aangevraagd om de inzet van dieselgeneratoren te beperken.

Behoud van de bomen

Uitgangspunt bij werkzaamheden aan een kademuur is: behoud van de bomen en als dat niet kan, kijken of deze bomen geschikt zijn voor tijdelijke verplanting. Als ook dat geen optie is, bijvoorbeeld omdat de bomen niet in goede conditie zijn, worden ze gekapt en komt er een nieuwe rij bomen terug.

Bomen bij de Hooigracht

Een extern bureau onderzoekt hoe het gesteld is met de bomen op de Hooigracht. De verwachting is dat de bomen te dicht op de kade staan en daarom niet kunnen blijven.

Globale planning

Onder de huidige omstandigheden wordt het werk eind 2018 aanbesteed. De definitieve uitvoering staat gepland in het 4e kwartaal van 2019 en duurt naar verwachting 1 jaar.

Overleg met de omgeving

In mei 2018 presenteerde de projectorganisatie van de gemeente aan bewoners en ondernemers van de Hooigracht de 1e plannen voor de werkzaamheden aan de kademuur. Na de zomer van 2018 organiseert de projectorganisatie een nieuwe informatiebijeenkomst. Tijdens de werkzaamheden worden er regelmatig ‘burenoverleggen’ georganiseerd. Deze overleggen zijn er om geïnteresseerde buurtbewoners bij te praten en om te horen wat er speelt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectorganisatie voor de Kademuren via het e-mailadres kademuren@denhaag.nl of het telefoonnummer (070) 752 55 97.

Zie ook: Kijk voor meer informatie op Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

Gepubliceerd: 15 augustus 2018Laatste wijziging: 11 juli 2019