Koningstunnel: renovatie

De Koningstunnel wordt in 2019 in 7 maanden tijd compleet vernieuwd. Tijdens de renovatie is de tunnel afgesloten voor verkeer.

Een van de in- en uitgangen van de Koningstunnel

De Koningstunnel, die in 2000 in gebruik is genomen, is na ruim 18 jaar dagelijks gebruik toe aan een grote renovatie. Deze renovatie is nodig zodat de tunnel voldoet aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid. De renovatie van de Koningstunnel begint op 1 maart 2019. Vooruitlopend op de renovatie wordt half oktober 2018 het dienstgebouw behorend bij de tunnel alvast uitgebreid. Dit dienstgebouw staat onder het Prins Bernhardviaduct. Als de renovatie klaar is, is de Koningstunnel weer helemaal van deze tijd.

Installaties in en bij de tunnel

Om de Koningstunnel te laten voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid, worden in 2019 de bestaande installaties in de tunnel compleet vernieuwd en uitgebreid. Ook op de wegen die naar de Koningstunnel gaan, worden installaties vernieuwd en geplaatst. In totaal gaat het om meer dan 40 verschillende soorten installaties. Denk hierbij aan de verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera‚Äôs, noodtelefoons en vuilwaterpompen. Er zijn meer installaties nodig dan nu en omdat de installaties lokaal bediend moeten worden, is er meer ruimte nodig in het dienstgebouw dat bij de Koningstunnel hoort. Het gebouw wordt daarom groter gemaakt. Dit dienstgebouw staat onder het Prins Bernhardviaduct.

Planning

oktober 2018 - oktober 2019: Renovatie en uitbreiding van het dienstgebouw onder het Prins Bernhardviaduct

  • 11 oktober 2018: er worden bouwhekken geplaatst en het dienstgebouw wordt als werkterrein ingericht
  • 15 oktober - eind 2018: het dienstgebouw wordt vergroot
  • eind 2018 - oktober 2019: aan de binnenzijde van het gebouw worden technische installaties vernieuwd en getest.

  maart 2019 - oktober 2019: Renovatie van de Koningstunnel

  Overlast

  Het werk aan het dienstgebouw wordt zoveel mogelijk doordeweeks uitgevoerd, tussen 7.00 en 17.00 uur. Totdat het werk aan de binnen- en buitenzijde van het dienstgebouw klaar is, blijven de bouwhekken staan. Helaas is overlast van geluid of licht tijdens de werkzaamheden niet helemaal te voorkomen.

  Bereikbaarheid

  Het werk aan het dienstgebouw heeft geen invloed op de bereikbaarheid in de omgeving. Voor de inrichting van het werkterrein komen de parkeerplaatsen onder het Prins Bernhardviaduct van maandag tot en met vrijdag te vervallen. De parkeerplekken zijn in het weekend wel beschikbaar. Let op of er geen parkeerverbod geldt. Dit wordt met borden aangegeven.

  Tijdens de uitvoering van het werk aan de Koningstunnel, wordt deze afgesloten voor het verkeer.

    Contact

    Heeft u vragen over het project renovatie Koningstunnel? Neem dan contact op met het projectteam door een e-mail te sturen naar koningstunnel@denhaag.nl.

    Zie ook: Vaststellen projectscope en beschikbaar stellen krediet voor renovatie Koningstunnel (RIS295185)

    Gepubliceerd: 13 september 2018Laatste wijziging: