Prins Willemstraat en kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg: herinrichting

De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de kruising Duinstraat – Scheveningseweg en de Prins Willemstraat. De kruising wordt een rotonde. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer.

Het ontwerp is samen met het Wijkoverleg Scheveningen, ondernemers en bewoners gemaakt.

Het kruispunt zoals het er nu uitziet
Het kruispunt zoals het er nu uitziet

Wijzigingen Prins Willemstraat

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de Prins Willemstraat op de volgende punten aangepast:

 • Huidige parkeerstroken worden fietsstroken.
 • Tramsporen komen verder uit elkaar te liggen voor de nieuwe trams die in de toekomst op lijn 1 komen te
  rijden. De nieuwe trams hebben een lage instap en zorgen ervoor dat ook mensen in een rolstoel of met een scootmobiel makkelijk zelfstandig met de tram kunnen reizen.

Wijzigingen Kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg

Op het kruispunt worden de volgende punten aangepast:

 • Aanleggen van een rotonde met oversteekplaatsen voor voetgangers en een voorrangsfietspad.
 • Beveiliging voor de tram op het rechtdoor gaande tramspoor met verkeers- en tramwaarschuwingslichten.
 • Eerste deel Badhuisstraat wordt tweerichtingsverkeer voor de nieuwe supermarkt met parkeergarage.
 • Tramsporen worden uit elkaar gelegd voor de nieuwe trams.
 • Er komen fietsnietjes bij de Franse school en er komt een groenstrook bij de tram (totaal 280 fietsparkeerplaatsen).
Zo komt het kruispunt er in de toekomst uit te zien.
Zo komt het kruispunt er in de toekomst uit te zien.

Parkeerplaatsen en bomen

 • Door de werkzaamheden verdwijnen er in totaal 25 parkeerplaatsen waarvan 20 rondom de kruising Scheveningseweg-Duinstraat en 5 in de Prins Willemstraat.
 • Er blijven zoveel mogelijk bomen behouden, maar door de nieuwe inrichting moeten er ook bomen gekapt worden. Voor die bomen komen nieuwe bomen terug. In totaal staan er op dit moment 63 bomen binnen de werkgrenzen van het project. Er moeten 34 bomen gekapt worden en 9 bomen worden verplant. Voor de gekapte bomen worden 35 nieuwe bomen geplant waardoor er na de werkzaamheden 1 boom extra terugkomt. Voor 30 bomen is een kapvergunning aangevraagd en voor 1 boom een vergunning om te verplanten. Voor de overige bomen hoeft geen vergunning aangevraagd te worden omdat deze zo klein zijn dat ze niet vergunningsplichtig zijn.

Uitvoering van de werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden starten in de 2e helft van 2020. Om geld en tijd te besparen wordt de herinrichting gecombineerd met rioleringswerkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting? Dan kunt u deze mailen naar projectbureau-nrr@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 19 december 2018Laatste wijziging: 12 april 2019