Piet Heinplein: vervangen bruggen en kademuren en herinrichting

De bruggen en kademuren op het Piet Heinplein zijn aan vervanging toe. Ook maakt de gemeente de gracht onder het plein weer open. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn al begonnen. Begin 2024 is de vernieuwing van het plein klaar.

De kademuren rond het Piet Heinplein en de bruggen naar de Elandstraat en de Anna Paulownastraat staan op houten palen. Door een bacterie in het water zijn de houten palen aangetast. Daarom vervangt de gemeente de bruggen uit 1902 en de houten fundering van de kademuren.

Tegelijk krijgt het Piet Heinplein een andere indeling. De overdekking van de gracht tussen de 2 bruggen in verdwijnt. Hierdoor wordt de gracht weer zichtbaar, net als vroeger. Ook komt er een plek waar (rondvaart)boten kunnen aanleggen. Het werk aan de bruggen, de kades en het plein starten in het eerste kwartaal van 2022.

Online bijeenkomst

Op 18 mei 2021 was er een online informatiebijeenkomst over het Piet Heinplein. De gemeente vertelde toen meer over de plannen en de werkzaamheden die vanaf 28 mei 2021 zijn gestart. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via onderstaande link. Het programma Microsoft Teams opent zich vanzelf. Bij de keuze tussen ‘teamsapp downloaden’ of ‘bekijk op het web’, kiest u voor ‘bekijk op het web’.

Bijeenkomst 18 mei bekijken

   Impressie van het Piet Heinplein
   Impressie van het Piet Heinplein

   Werkzaamheden

   Rond het plein liggen datakabels en grote leidingen voor de stadsverwarming en elektriciteit. Deze moeten verplaatst zijn voordat het werk aan de brug, kademuren en het plein kan beginnen. Het verplaatsen van de leidingen gebeurt op verschillende tijdstippen en duurt naar verwachting tot het 1e kwartaal van 2022.

    Van schets- naar definitief ontwerp

    Het plan voor de herinrichting van het Piet Heinplein en de vervanging van de kademuren is op verschillende momenten besproken met omwonenden.

    • Op 19 februari 2020 lag er een schetsontwerp. De reacties daarop heeft de gemeente zoveel mogelijk verwerkt in een concept voorontwerp. Er is rekening gehouden met de beschikbare ruimte, (veiligheids)eisen en de grote hoeveelheid kabels en leidingen rond het Piet Heinplein.
    • In juni 2020 is het concept voorontwerp aan omwonenden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Ook is er huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid. Omwonenden en belanghebbenden konden reageren op het concept voorontwerp. Na verwerking van de reacties is het concept voorontwerp naar het college van B&W gestuurd. Die heeft op 23 april 2021 ingestemd met het plan.
    • De gemeente maakt nu een definitief ontwerp. Daarin verwerkt ze nog een aantal punten die niet zijn meegenomen in het concept voorontwerp. Zo komt bij de aanlegplek langs het water een bank over de hele lengte en zijn rond het terras van Bagels & Beans nog wat aanpassingen nodig. De plannen legt ze vast in een tekening. In het 1e kwartaal van 2022 begint de uitvoering.
    Overzichtsimpressie van het Piet Heinplein
    Overzichtsimpressie van het Piet Heinplein

    Meer informatie

    Wilt u meer weten? Neem contact op met omgevingsmanager Bart de Haan via het e-mailadres kademuren@denhaag.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer (070) 752 55 97.

    Gepubliceerd: 10 augustus 2021Laatste wijziging: 27 augustus 2021