Piet Heinplein: herinrichting

De gemeente vervangt de bruggen en kademuren op het Piet Heinplein. Ook maakt zij de gracht onder het plein open, zodat straks de gracht weer is te zien. Het plein krijgt ook een andere indeling. De werkzaamheden zijn begonnen in februari 2022.

Het Piet Heinplein wordt een gebied voor langzaam verkeer en een plek om te ontspannen. Er komt ruimte voor activiteiten op en rond het water. Door een steiger te bouwen kunnen (rondvaart)boten aanleggen. Op de kade komen bankjes en bomen.

Bekijk de animatie Herinrichting Piet Heinplein (YouTube-kanaal van de gemeente)

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het vervangen van de Anna Paulownabrug en de Elandbrug en het opknappen van de kademuren
  • het verleggen en (deels) vervangen van kabels en leidingen
  • het open maken van de gracht onder het Piet Heinplein
  • het herinrichten van het Piet Heinplein en de directe omgeving

Kijk voor de bereikbaarheid en omleidingen op de pagina Piet Heinplein: planning en omleidingen.

Waarom voert de gemeente dit werk uit?

De gemeente wil:

  • het Piet Heinplein en directe omgeving leefbaarder maken met meer groen en water, een looproute en ruimte voor activiteiten
  • de 2 bruggen en de kaden veilig maken en klaar voor de toekomst
  • de verkeersveiligheid van het kruispunt vergroten

Vervangen van bruggen en kades

De Anna Paulownabrug is nog van voor 1900 en de Elandburg is iets jonger. Deze bruggen zijn niet gemaakt voor de zware auto’s en vrachtwagens die er nu over rijden. Daarom worden ze vervangen. Beide bruggen krijgen de klassieke Haagse gietijzeren brugleuningen terug, met daarin aan beide kanten historische lantaarns.

Om de nieuwe kademuur op te bouwen, gebruikt de aannemer een tijdelijke bouwkuip met hulpdamwanden. De aannemer brengt alle damwanden drukkend aan, zodat er bijna geen trillingen zijn. Lees meer informatie over onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad.

Bomen langs de gracht

Langs de gracht komen nieuwe bomen. Het gaat daarbij om iepen of linden, zoals in Den Haag gebruikelijk is langs de grachten.

Samen van schets- naar definitief ontwerp

Het plan voor het herinrichten van het Piet Heinplein en het vervangen van de kademuren is op verschillende momenten besproken met omwonenden. Op die manier werkt de gemeente samen met de omwonenden van een schets- naar een definitief ontwerp.

Contact

Aannemerscombinatie Strukton-De Vries Werkendam voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen over de planning, parkeren of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Geanne Boer, de omgevingsmanager van Strukton-De Vries Werkendam. Dit kan telefonisch via 06 – 13 663 889 of per e-mail via php@devrieswerkendam.nl.

Vragen

Heeft u vragen aan de gemeente over dit project? Stuur dan een e-mail naar pietheinplein@denhaag.nl.

Zie ook: Piet Heinplein: planning
Zie ook Piet Heinplein: omleidingen

Gepubliceerd: 15 september 2022Laatste wijziging: 19 september 2022