Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

In Den Haag zijn veel kademuren en bruggen. Ze worden goed in de gaten gehouden. Veel van deze oude kademuren en bruggen hebben houten funderingen. Vaak zijn deze aangetast door een bacterie. De gemeente vervangt de bruggen en kademuren volgens een vast plan.

Goede kademuren zijn nodig voor iedereen die over de kade wil lopen, fietsen of rijden. Maar ook voor een goede waterdoorstroming zijn de kademuren belangrijk. De grachten vangen het overtollige regenwater op en zorgen voor een goede afvoer. Veel bruggen en kademuren zijn 100 jaar geleden gebouwd. Deze bouwwerken zijn niet meer stevig genoeg voor het zware tram-, auto- en vrachtverkeer van tegenwoordig.

Meerjarenprogramma

De gemeente vervangt per jaar ongeveer 1 kilometer aan kademuren. In totaal moet er 24 kilometer aan kademuur vervangen worden. Daarvoor is tijd tot 2040. In het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) staan de bruggen en de kademuren die vernieuwd moeten worden.

Lees meer over het Meerjarenprogramma Kunstwerken 2018-2021 (RIS 297826).

Onderhoud bruggen en kademuren

In uitvoering

In voorbereiding

Afgeronde projecten

Bomen langs de kant

De gemeente houdt bij de vervanging van de bruggen en kademuren zo veel mogelijk rekening met de bestaande bomen. Er wordt altijd bekeken of bomen kunnen blijven staan. Soms worden bomen tijdelijk verplant en na het werk teruggezet. Soms moeten bomen helaas weg. Bijvoorbeeld als ze dicht op een kademuur staan. De wortels kunnen dan zo erg beschadigen dat ze de werkzaamheden niet overleven. Wanneer de kade klaar is, komen er nieuwe bomen voor in de plaats.

Lees meer over dit onderwerp op: www.denhaag.nl/bomen

  Bekijk de video Zorg voor bomen bij grote projecten (YouTube-kanaal van de gemeente)

  Grachten

  Het grachtenstelsel werkt als volgt:

  1. Gemalen pompen het water naar zee.
  2. Bij hevige neerslag werkt het watersysteem in de binnenstad als een flessenhals. Het water vanuit de lagergelegen gebieden kan dan niet snel genoeg naar het gemaal gepompt worden. Dit komt door de relatief smalle grachten in de binnenstad.
  3. Gevolg: de afvoerrichting in de binnenstad draait om. Het systeem begint af te voeren naar de Vliet in plaats van naar de zee. Daardoor komt er extra veel water in de Vliet.
  4. Bij versmalling van de grachten wordt het effect van de flessenhals groter. Het risico op wateroverlast in de polders neemt toe. Het regenwater uit de polders kan dan niet snel genoeg worden afgevoerd of de kades stromen over. De kans hierop wordt nog groter als er vaker stevige regenbuien vallen.
  5. Wat kunnen we hieraan doen? De grachten breder maken gaat niet, omdat de ruimte voor auto’s, fietsers en voetgangers beperkt is in de binnenstad. Per project bekijkt de gemeente hoe zij de kade het beste kunnen vervangen en welke problemen er opgelost kunnen worden.  
  Flessenhals waterhuishouding Den Haag en polders
  Flessenhals waterhuishouding Den Haag en polders

  Documenten en meer informatie

  Gepubliceerd: 10 juni 2021Laatste wijziging: 19 juli 2021