Noordwal: start aanleg tijdelijke constructie kademuur

De kademuur aan de Noordwal is in slechte staat. Dit blijkt uit metingen van de gemeente. Om de kademuur weer stabiel en veilig te maken maakt de gemeente een tijdelijke constructie. De werkzaamheden beginnen 14 februari en duren naar verwachting tot eind april 2019.

Het plan was om te wachten met het vervangen van de kademuur zodat de kastanjes er tot het einde van hun leven konden blijven staan.

Noordwal (foto: Emmy de Graaf)
Noordwal (foto: Emmy de Graaf)

Tijdelijke constructie

Om de veiligheid van gebruikers en bewoners te garanderen, maakt de gemeente een tijdelijke constructie (bouwwerk). Tussen het gedeelte Torenstraat en Hemsterhuisbrug wordt in het water op 2 meter vanaf de kade een tijdelijke damwand gemaakt. De ruimte tussen de damwand en de kade wordt gestut met stalen balken en dan wordt er zand in gestort. De tijdelijke constructie blijft staan tot de kademuur definitief wordt vervangen.

Zie ook: Veiligheid voorop bij aanpak Noordwal

Start werkzaamheden

Op donderdag 14 februari 2019 start aannemer Wallaard met voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van bouwhekken. In de week van 18 februari wordt een ponton in het water geplaatst. Eerst wordt de gracht schoongemaakt. Hierna wordt gestart met  het aanbrengen van de tijdelijke constructie bij de kademuur. Voorafgaand aan het aanbrengen van de tijdelijke constructie worden de bomen langs de kade onder deskundige begeleiding gesnoeid. Dit is nodig om voldoende werkruimte te krijgen.

Uitvoering

De werktijden van de aannemer zijn op werkdagen van 7.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Het aanbrengen van de tijdelijke constructie gebeurt vanaf pontons op het water om (verkeers-)overlast te beperken. De tijdelijke damwand wordt drukkend aangebracht: een trillingsarme methode.

Tijdelijke afzettingen

De bouwhekken worden geplaatst langs de gehele kademuur van de Noordwal, vanaf de Bibliotheekbrug tot aan de Hemsterhuisbrug. Fietsverkeer richting de Hemsterhuisbrug wordt omgeleid via de Veenkade. Het inhijsen van het ponton gebeurt vanaf de Veenkade, ter hoogte van de Westerbaenstraat. Dit vindt plaats op maandag 18 en dinsdag 19 februari. De Veenkade is dan ter plekke afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Er komt een omleiding via de 1e de Riemerstraat en de Hemsterhuisstraat. Ter plekke zijn verkeersregelaars aanwezig. Woningen aan de Veenkade blijven bereikbaar.

Parkeerplaatsen

Tijdens het aanbrengen van de tijdelijke constructie wordt materiaal via de Veenkade aangeleverd. Hierdoor is het nodig om 25 meter aan weerzijde van de Westerbaenstraat parkeerplaatsen buiten gebruik te stellen. Dit duurt tot het einde van de plaatsing van de tijdelijke constructie.

Kastanjes Noordwal

De werkzaamheden aan de kademuur van de Noordwal kunnen niet langer worden uitgesteld en dat betekent wat voor de bomen. Bij de tijdelijke constructie blijven de kastanjes staan en worden gesnoeid om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Zodra de werkzaamheden starten voor de definitieve kademuur worden de kastanjes gekapt. De bomen zijn te groot om te verplaatst en zouden dat niet overleven. Als alle werkzaamheden klaar zijn plant de gemeente nieuwe grote bomen terug. Hoe het nieuwe groenplan eruit gaat zien, bespreekt de gemeente met omwonenden.

Bomen

Tijdens werkzaamheden in de stad kijkt de gemeente altijd kritisch of bomen kunnen blijven staan. Soms worden de bomen tijdelijk verplant en later weer teruggezet of moeten ze helaas weg. Bijvoorbeeld als de bomen te dicht op een kademuur staan of als versterken van de bomen niet meer kan.

Zorg voor bomen bij grote projecten (YouTube kanaal van de gemeente Den Haag)

Omleiding voor fietsers

Om de kademuur niet verder te belasten, is het fiets- en voetpad tussen de Torenstraat en Breedstraat afgezet. Deze afzetting maakt automobilisten tegelijk duidelijk hoe zij moeten rijden. De afzetting blijft staan totdat de tijdelijke constructie is geplaatst.

Omleidingsroute voor fietsers
Omleidingsroute voor fietsers

Planning

De werkzaamheden voor de tijdelijke constructie zijn waarschijnlijk eind april 2019 klaar. De tijdelijke damwand blijft staan tot de kademuur definitief is vervangen. De ontwerpwerkzaamheden voor de definitieve vervanging zijn gestart. De planning voor de definitieve kademuur is nog niet bekend. Omwonenden krijgen hierover te zijner tijd bericht.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Marnix ten Holder via e-mailadres kademuren@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 13 februari 2019Laatste wijziging: 13 maart 2019