Mient: herinrichting

De gemeente gaat delen van de Mient, Abrikozenstraat, Appelstraat en Albardastraat opnieuw inrichten. Het riool is oud en moet worden vervangen. Er komen extra parkeerplaatsen. Ook komt er een andere maximumsnelheid en wordt oversteken veiliger.

De herinrichting van de Mient wordt uitgesteld. Op 7 oktober 2021 is er in de gemeenteraad een motie aangenomen om te wachten met de bomenkap totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in de aangespannen beroepsprocedure. Dit duurt waarschijnlijk minimaal 2 jaar.
 • Er komen ongeveer 70 extra parkeerplaatsen rond de kruising Thorbeckelaan-Appelstraat-Albardastraat, langs de Mient, Laan van Eik en Duinen, Abrikozenstraat en Ananasstraat.
 • Winkelgebied Korte Appelstraat en Albardastraat wordt veiliger door snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur.
 • Er komen drempels.
 • Een betere verlichting maakt de parkeerplaatsen veiliger.
 • Het groen langs de begraafplaats Oud Eik en Duinen wordt een ecologische zone. Het groen krijgt hier ruimte om zoveel mogelijk natuurlijk te groeien.
 • Bij de brede stoep tussen de Kornoeljestraat en Laan van Eik en Duinen komt extra groen.
 • In de Mient, Appelstraat en Albardastraat wordt het riool vervangen.
 • Bijna overal in deze straten komen nieuwe lantaarnpalen.
Impressie Appelstraat na de werkzaamheden
Impressie Appelstraat na de werkzaamheden

Planning

De gemeenteraad ging akkoord met het opnieuw inrichten van de Mient. Het definitief ontwerp is klaar. Doordat er bezwaren zijn ingediend starten de werkzaamheden later dan gepland. De werkzaamheden zouden 27 september 2021 beginnen, maar dit is uitgesteld.

Op dit moment kijkt de gemeente wie het werk mag uitvoeren. De gemeente verwacht begin 2022 met de werkzaamheden te kunnen starten. Het werk moet in het voorjaar van 2023 klaar zijn.

Kap bomen

Bij de herinrichting worden bomen gekapt. Dit zijn er in totaal 158. Als vervanging plant de gemeente 180 nieuwe bomen terug. Er zijn verschillende redenen waarom kappen nodig is:

 • 69 bomen zijn niet gezond. Dit zijn vooral bomen langs de begraafplaats en de volkstuinen.
 • 53 bomen worden gekapt omdat dit nodig is voor de aanleg van het nieuwe riool.
 • 36 bomen worden gekapt om ruimte te maken voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.

Informatiebijeenkomst eind 2021

Voor de start van de werkzaamheden is er nog een informatiebijeenkomst met de aannemer. Dit is dan eind 2021.

Digitale informatiebijeenkomst 12 april

Op 12 april 2021 organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst over het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Mient. U kunt de bijeenkomst terugkijken door op de groene knop te klikken.

Bijeenkomst terugkijken

Meer informatie

Neem bij vragen over het ontwerp contact op met de omgevingsmanager van de gemeente, de heer P.C. den Braber via

Het stuk 'Vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken' vindt u in de bestuurlijke stukken onder RIS-nummer 305092.

Gepubliceerd: 8 oktober 2021Laatste wijziging: 12 november 2021