Laan van Wateringse Veld: nieuwe inrichting kruispunten Noordweg en Oosteinde

De kruisingen Laan van Wateringseveld – Noordweg en Laan van Wateringseveld – Oosteinde worden aangepast. De gemeente wil hiermee iets doen aan de files en lange wachtrijen bij kruisingen in Wateringse Veld.

Vooral tijdens de spits proberen mensen files te vermijden. Ze rijden om via lokale wegen.  Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om doorgaand verkeer over de hoofdwegen te laten rijden. Hoofdwegen zijn bijvoorbeeld de Wippolderlaan (N211), Lozerlaan (N211), Erasmusweg en Prinses Beatrixlaan.

Daarom worden de kruisingen Laan van Wateringseveld – Noordweg en Laan van Wateringseveld – Oosteinde aangepast. Hierdoor komt er minder sluipverkeer en wordt het verkeer veiliger. Ook wordt er gewerkt aan beter openbaar vervoer.

Wat gaat er gebeuren

Tussen september 2020 en mei 2021 is er onderzoek gedaan. De gemeente wil het volgende aanpassen:

De kruising Laan van Wateringse Veld – Noordweg

  Op deze kruising komt een eenbaansrotonde. Trams en fietsers hebben hier voorrang.

  De kruising Laan van Wateringse Veld – Oosteinde

  Bij deze kruising komen extra lange opstelvakken voor verkeer dat rechtsaf slaat.

   Planning

   De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. Binnenkort kunt u het voorlopig ontwerp inzien en er op reageren. De gemeente maakt daarna een definitieve keuze. 

   Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de 1e helft van 2024 starten.

   Bijeenkomst op 20 juni 2022

   Op maandag 20 juni 2022 is er een bijeenkomst geweest voor mensen in de buurt. Deze is georganiseerd door de gemeente en het Bewonersplatform Wateringse Veld. Hier heeft de gemeente het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Ook konden mensen vragen stellen. De antwoorden op deze vragen vindt u onderaan deze pagina.

   Veelgestelde vragen en antwoorden

   • Ja, dat kan. Tijdens de online bijeenkomst op 20 mei 2021 deelden inwoners ideeën en wensen met de gemeente. Deze informatie neemt de gemeente in het schetsontwerp. In 2022 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp. Daarna kan iedereen het voorlopig ontwerp bekijken en er binnen 6 weken officieel op reageren. De gemeente maakt daarna een definitieve keuze.
   • De omleidingsroutes zijn nog niet bekend. De gemeente bepaalt deze later. Het werk wordt afgestemd op andere werkzaamheden in de stad. Zo is er zo min mogelijk overlast is. Er is geen mogelijkheid om hun mening te geven over de routes.
   • Waarschijnlijk begint het werk in de 1e helft van 2023. De planning staat nog niet vast. In het voorlopig ontwerp in 2022 wordt duidelijk hoe lang de werkzaamheden gaan duren.
   • Ja. In Den Haag zijn er verschillende voorbeelden van rotondes met fietsers in 2 richtingen. Een rotonde met een tweerichtingsfietspad en met een fietspad in 1 richting zijn even veilig. Dit blijkt uit onderzoek bij andere gemeentes.
   • Bij het ontwerpen van de nieuwe kruising bekijkt de gemeente hoe dit gedrag ontmoedigd kan worden.
   • Ja, veel oplossingen zijn onderzocht. De voorkeur heeft het inrichten van de kruising Noordweg als rotonde. Dit samen met een extra opstelvak bij de kruising Oosteinde. Deze oplossingen verbeteren de verkeersveiligheid en zorgen voor minder wachttijden bij de kruising. Andere oplossingen kosten vaak te veel ruimte of zijn om andere redenen niet haalbaar.
   • Bij het plannen van werkzaamheden houdt de gemeente rekening met de planning van andere projecten. Het werkzaam aan de Lozerlaan/Wippolderlaan staan nu gepland tussen 2022 en 2025. Op dit moment staat de planning nog niet vast. Ook is de invloed op de bereikbaarheid nog niet duidelijk. De gemeente zorgt dat er zo min mogelijk overlast is.

   Gepubliceerd: 18 mei 2021Laatste wijziging: 4 augustus 2022