Kwaliteitsverbetering routes Centrum-Noord

In Centrum-Noord zijn 3 drukke routes waar het belangrijk is dat het verkeer beter door kan rijden en waar de luchtkwaliteit verbetert.

Het gaat hierbij om de volgende drukke routes:

 1. Dr. Kuyperstraat - Mauritskade - Scheveningseveer - Hogewal
 2. Javastraat - Laan van Meerdervoort
 3. Laan Copes van Cattenburch - Burgemeester Patijnlaan

Deze routes heten wijkontsluitingswegen. Dit betekent dat het autoverkeer van of naar de directe omgeving moet. De route Burgemeester Patijnlaan - Laan Copes van Cattenburch is bovendien onderdeel van de Centrumring.

Kaart van de routes in Centrum-Noord

Samen met bewoners een voorstel maken

Op 24 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan voor een betere luchtkwaliteit, minder doorgaand verkeer in de woonwijken, verbetering van leefbaarheid en verbetering van de inrichting in Centrum-Noord (RIS299604).

De gemeente gaat met bewoners en organisaties uit de buurt in gesprek om een oplossing te vinden. Deze bewoners komen samen in 2 werkgroepen en een klankbordgroep.

Het doel is om een advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven over:

 • Een favoriete snelle oplossing (uit te voeren binnen 5 jaar, dus voor 2023) om minder doorgaand autoverkeer in het noordelijk deel van het centrum te krijgen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Maatregelen om fietsroutes, oversteekmogelijkheden voor voetgangers/fietsers en het groen en water te verbeteren.

Planning

Op 13 juni 2018 was de 1e bijeenkomst voor bewoners-, ondernemers- en algemene belangenorganisaties uit Centrum-Noord. Tijdens deze bijeenkomst zijn de werkgroepen en de klankbordgroep samengesteld. De werkgroepen en de klankbordgroep gaan samen met de gemeente een advies opstellen voor het college van burgemeester en wethouders. Dit advies is naar verwachting eind 2019 klaar.

Werkgroepen en klankbordgroep

In de 2 werkgroepen en klankbordgroep zitten de volgende belangenorganisaties en overheidsorganisaties:

 • Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC
 • Bewonersorganisatie Buurtschap 2005
 • BIZ Buurschap 2005 (Denneweg en omgeving)
 • Ondernemersvereniging Willemspark (onder andere Frederikstraat)
 • BIZ winkelgebied Paleis Noordeinde
 • BIZ Hofkwartier
 • Bewonersorganisatie Hofkwartier
 • Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’
 • BIZ Zeeheldenkwartier
 • Bewonersorganisatie Duinoord-oost
 • Wijkoverleg Zorgvliet
 • Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • Stichting Binnenstad
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken

 • Fietsersbond
 • HTM
 • Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Voorall
 • Brandweer
 • Ambulancedienst
 • Politie
 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Hiernaast zijn er verschillende belangenorganisaties die geïnformeerd worden.

Laan Copes van Cattenburch
Laan Copes van Cattenburch

Meer informatie

Gepubliceerd: 26 juni 2018Laatste wijziging: 31 mei 2019