Kwaliteitsverbetering routes Centrum-Noord

In Centrum-Noord zijn 3 drukke routes waar het belangrijk is dat het verkeer beter door kan rijden en waar de luchtkwaliteit verbetert.

Het gaat hierbij om de volgende drukke routes:

 1. Dr. Kuyperstraat - Mauritskade - Scheveningseveer - Hogewal
 2. Javastraat - Laan van Meerdervoort
 3. Laan Copes van Cattenburch - Burgemeester Patijnlaan

Deze routes heten wijkontsluitingswegen. Dit betekent dat het autoverkeer van of naar de directe omgeving moet. De route Burgemeester Patijnlaan - Laan Copes van Cattenburch is bovendien onderdeel van de Centrumring.

Kaart van de routes in Centrum-Noord

Samen met bewoners een voorstel maken

Op 24 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan voor een betere luchtkwaliteit, minder doorgaand verkeer in de woonwijken, verbetering van leefbaarheid en verbetering van de inrichting in Centrum-Noord (RIS299604).

Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen de leefbaarheid en bereikbaarheid van Centrum-Noord verbeteren. Samen met gemeente Den Haag stellen zij een advies op.

Het doel is om een advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven over:

 • Een favoriete snelle oplossing (uit te voeren binnen 5 jaar, dus voor 2023) om minder doorgaand autoverkeer in het noordelijk deel van het centrum te krijgen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Maatregelen om fietsroutes, oversteekmogelijkheden voor voetgangers/fietsers en het groen en water te verbeteren.

Co-creatieproces

De belangenorganisaties hebben een belangrijke rol bij het opstellen van een advies. Zij zijn degenen die de maatregelen mogen bedenken. De gemeente maakt het hele proces mogelijk door het geven van informatie, deskundig advies, ruimte om te vergaderen en administratieve en secretariële hulp. Deze vorm van samenwerking om tot een advies te komen heet 'co-creatie'. Betrokken belangenorganisaties zijn bijvoorbeeld bewonersorganisaties, ondernemers, maar ook brandweer en politie.

De samenwerkingsorganisatie bestaat uit 2 werkgroepen: een werkgroep om de maatregelen inhoudelijk te bespreken en een klankbordgroep. De klankbordgroep zorgt ervoor dat de co-creatie als manier van samenwerken zorgvuldig verloopt.

In beide groepen zitten vertegenwoordigers van alle belanghebbende organisaties. Deze vertegenwoordigers hebben zich hiervoor zelf aangemeld. De bijeenkomsten staan onder leiding van een voorzitter en er is een verkeerskundig adviseur die de werkgroep inhoudelijk ondersteunt. De voorzitter en adviseur zijn onafhankelijk en hebben dus geen persoonlijk of zakelijk belang bij de besluiten van de werkgroep. De gemeente doet de projectleiding.

Planning

In het eerste kwartaal van 2020 presenteert de organisatie een voorlopig advies aan de achterban van de belangenorganisaties. Dit gebeurt tijdens een informatiebijeenkomst. De datum voor deze bijeenkomst volgt.

De planning is om in juni 2020 het advies aan het college van burgemeester en wethouders uit te brengen. Daarna volgen behandeling in de commissie Leefomgeving en besluitvorming in de gemeenteraad.

Werkgroep en klankbordgroep

In de werkgroep en klankbordgroep zitten de volgende belangenorganisaties en overheidsorganisaties:

 • Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
 • Ondernemersorganisatie Bankastraat/AWOC
 • Bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005
 • BIZ Buurtschap Centrum 2005 (Denneweg en omgeving)
 • Ondernemersvereniging Willemspark (onder andere Frederikstraat)
 • Vereniging BIZ winkelgebied Paleis Noordeinde
 • Vereniging BIZ Hofkwartier
 • Bewonersvereniging Hofkwartier
 • Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’
 • Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier
 • Stichting Bewonersorganisatie Duinoord
 • Wijkoverleg Zorgvliet
 • Stichting Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)
 • Stichting Binnenstad
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken

 • Fietsersbond
 • HTM
 • Rover
 • Vereniging Vrienden van Den Haag
 • Voorall
 • Brandweer
 • Ambulancedienst
 • Politie
 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Hiernaast zijn er verschillende belangenorganisaties die geïnformeerd worden.

Laan Copes van Cattenburch
Laan Copes van Cattenburch

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie over de Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord contact op met uw belangenorganisatie.

Gepubliceerd: 15 november 2019Laatste wijziging: 3 februari 2020