Kleine Veenkade en Van Boecopkade: kademuur vervangen

De kademuur langs de Kleine Veenkade, het stuk tussen de elektriciteitscentrale en de Van Boecopbrug, is niet in goede staat en wordt daarom vervangen. Tegelijk wordt de oeverbescherming langs de Van Boecopkade vervangen. De werkzaamheden starten in het 1e kwartaal van 2019.

De gracht langs de Kleine Veenkade en Van Boecopkade is onderdeel van het Haagse grachtenstelsel. Het grachtenstelsel is weer onderdeel van het watersysteem in de Haagse binnenstad. Het stelsel voert overtollig regenwater af uit de stad, zoals van de lagere gelegen wijken Ypenburg, Leidschenveen en Mariahoeve. Het grachtenstelsel is belangrijk voor het waterbeheer van Den Haag en omstreken.

Kleine Veenkade
Kleine Veenkade

Ontwerp Kleine Veenkade en Van Boecopkade

Er verandert niet veel. De inrichting van de kade voldoet al aan het Haags grachtenprofiel. Wel volgen er verbeteringen om de sociale veiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Er komt een rij iepen, meer licht van de nieuwe openbare verlichting en het trafohuisje wordt verplaatst naar het talud ter hoogte van het Koningin Emmaplein. Verder wordt de oever langs de Van Boecopkade faunavriendelijk. Watervogels kunnen straks makkelijk het water in en uit.

Bomen

De aannemer is in de week van 11 maart 2019 begonnen op de Kleine Veenkade. Daar verdwijnen de treurwilgen en worden 7 bomen die te dicht op de kademuur staan gekapt. Als het werk klaar is komen hier 7 iepen voor terug. Op de Van Boecopkade verdwijnen 11 bomen en een aantal struiken. Zodra het werk begint worden de bomen die blijven staan goed beschermd.

Kleine Veenkade toegankelijk

De aannemer werkt vanaf het water en dat beperkt de verkeershinder voor de omgeving. Tijdens het werk blijft de parkeerstrook en de weg langs de huizen op de Kleine Veenkade toegankelijk. De parkeerstrook langs het water is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Omdat de herinrichting van de De Constant Rebecquestraat overlapt met de werkzaamheden aan de kademuur langs de Kleine Veenkade, hebben de projectteams de planningen goed op elkaar afgestemd.

Zorgvuldig werken

De gemeente werkt zorgvuldig om schade aan panden te voorkomen. Het grondwaterpeil wordt regelmatig gemeten. Ook hangen met toestemming van de bewoners aan panden op de Kleine Veenkade trillingsmeters tijdens de werkzaamheden. Als er meer trillingen zijn dan toegestaan, wordt gekeken of de werkzaamheden kunnen worden aangepast.

Planning

De werkzaamheden starten in maart en duren ongeveer 1 jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectorganisatie voor de Kademuren via e-mailadres kademuren@denhaag.nl of telefoonnummer (070) 752 55 97.

Zie ook: Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad

Gepubliceerd: 30 januari 2019Laatste wijziging: 8 april 2019