Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade: vernieuwen tramlijn 1

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Vanuit het programma Netwerk RandstadRail wordt lijn 1 toekomstbestendig gemaakt. Ook in de Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade zijn er daarom werkzaamheden.

Voor 2024 moet de route en het spoor van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe, moderne, comfortabele lagevloertrams. Ook moet het openbaar vervoer in de hele stad in 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat betekent dat er rolstoeltoegankelijke perrons bij de tramhaltes moeten komen.

Inspraakprocedure

U kunt van 13 september tot 24 oktober 2019 reageren op de plannen. De ontwerptekeningen en het collegebesluit met plantoelichting kunt u bekijken op:

RIS303482

Het ontwerp ligt ook ter inzage in het Haagse Informatiecentrum, Spui 70. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar:

het college van burgemeester en wethouders antwoordnummer 1790

2501 VC Den Haag

Vermeld als onderwerp: Herinrichting: voorontwerp tramlijn 1 - Jurriaan Kokstraat/ Badhuiskade. U hoeft geen postzegel te gebruiken. Reageren kan ook via het e-mailadres nrr@denhaag.nl.

Wat gebeurt er met de reacties?

Alle reacties worden in een inspraakrapportage opgenomen en als bijlage bij de bestuurlijke stukken aan het College aangeboden. Het college kan op basis van de reacties besluiten het ontwerp aan te passen. Na het collegebesluit wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot een zogenaamd Definitief Ontwerp zodat het project uitgevoerd kan worden.

Planning van de werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer van 2020 kunnen starten. De werkzaamheden vinden tegelijk plaats met de werkzaamheden voor lijn 1 rondom de kruising Duinstraat en Gevers Deynootweg.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Mobiliteit via nrr@denhaag.nl.

Zie ook: Werkzaamheden aan tramlijn 1

Gepubliceerd: 5 september 2019Laatste wijziging: 24 september 2019