Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade: vernieuwen tramlijn 1

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Vanuit het programma Netwerk RandstadRail maakt de gemeente lijn 1 klaar voor de toekomst.

Voor 2024 moet de route en het spoor van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe lagevloertrams. Het openbaar vervoer in de hele stad moet in 2020 al bereikbaar zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat betekent dat er rolstoeltoegankelijke perrons bij de tramhaltes moeten komen.

Voorontwerp

Voor de Jurriaan Kokstraat en de Badhuiskade heeft de gemeente een voorontwerp gemaakt. Daarin staan plannen voor:

  • het verbeteren van de openbare ruimte

  • het geschikt maken van tramsporen voor nieuwe trams

  • het maken van rolstoeltoegankelijke haltes

Bij de halte Badhuiskade komt een makkelijk bereikbare middenhalte voor de tram. En voor de bus komen hier 2 zijhaltes. De perrons van halte Keizerstraat worden breder en langer gemaakt. De haltes worden daardoor geschikt voor de tram en de bus.

Plannen in het voorontwerp

Auto’s, fietsen en voetgangers

In de nieuwe situatie is er meer ruimte voor fietsers en komen er bredere fietsstroken (1,75 meter breed). Er komen fietspaden bij de halte Badhuiskade en bij de halte Keizerstraat. Voor voetgangers komt er een zebrapad naar de middenhalte Badhuiskade. De tram, bus en auto blijven gebruik maken van dezelfde weg.

Parkeerplaatsen

In de nieuwe situatie verdwijnen er 16 parkeerplaatsen op een totaal van 110 parkeerplaatsen. Dit heeft te maken met de bouwen van aparte bushaltes bij de Havenkade en de Zeilstraat. Het komt ook door het aanpassen van de tram- en bushalte bij de Keizerstraat. Hier loopt een fietspad achterlangs.

In de directe omgeving is helaas geen ruimte om parkeerplaatsen bij te bouwen. Met parkeermetingen is bepaald hoe de parkeerdruk verandert in het hele gebied. Daarbij is ook gekeken naar de nieuwe indeling van het Marcelisplein dat nu net klaar is. De parkeerdruk stijgt van 86% naar 87%. Dat blijkt uit de parkeermetingen.

Bomen

In de Jurriaan Kokstraat, bij de laad- en losplek van de Albert Heijn, wordt een fietspad gemaakt. Het fietspad loopt achter de halte Keizerstraat langs. Hierdoor verdwijnt helaas 1 boom.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten waarschijnlijk na de zomer van 2020. Het werkt wordt tegelijk uitgevoerd met het werk voor lijn 1 rondom de kruising Duinstraat en Gevers Deynootweg.

Besluitvorming en planning uitvoering

Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad het concept Voorontwerp goedgekeurd. Dat betekent dat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot een zogenaamd Definitief Ontwerp (DO). De uitvoering van de werkzaamheden start na de zomer van 2020 en duurt tot april 2021.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Mobiliteit via nrr@denhaag.nl.

Zie ook: Werkzaamheden aan tramlijn 1

Gepubliceerd: 5 september 2019Laatste wijziging: 11 februari 2020