Javastraat, Alexanderstraat en Parkstraat: vernieuwen tramlijn 1

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Vanuit het programma Netwerk RandstadRail wordt lijn 1 klaargemaakt voor de toekomst. Ook in de Javastraat, Alexanderstraat en Parkstraat zijn er daarom werkzaamheden.

Voor 2024 moet de route en het spoor van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe, moderne, comfortabele lagevloertrams. Ook moet het openbaar vervoer in de hele stad in 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat betekent dat er rolstoeltoegankelijke perrons bij de tramhaltes moeten komen.

Voorontwerp

Voor de route door de Javastraat, Alexanderstraat en Parkstraat heeft de gemeente een voorontwerp gemaakt. Daarin staan plannen voor onder meer:

 • Verbeteren van de openbare ruimte.
 • De tramsporen geschikt maken voor de nieuwe trams.
 • Rolstoeltoegankelijke haltes maken.

  Plannen in het voorontwerp

  Nieuwe tramsporen en haltes

  De tramsporen op de Alexanderstraat worden vernieuwd en verlegd. De perrons van de halte Javastraat en de halte Mauritskade worden toegankelijk, breder en langer zodat tram en bus niet meer op elkaar hoeven te wachten.

  Auto’s, fietsen en voetgangers

  De tram en bus maken op de Alexanderstraat gebruik van een eigen OV-baan. De fietser rijdt, vanwege de beperkte ruimte, mee met het autoverkeer. Ter hoogte van de halte Mauritskade worden de perrons verbonden met het zebrapad over de Alexanderstraat. Ter hoogte van de halte Java­straat is dat mogelijk voor het perron in de richting Scheveningen.

  Bomen

  Omdat er halteperrons komen die voor iedereen toegankelijk zijn, schuift de rijbaan iets op naar de gevel. Hierdoor kunnen de huidige bomen niet blijven staan. Hiervoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant. De 18 nieuw te planten bomen komen ongeveer 1 meter verder van de gevel te staan, in speciale boomvakken in de nieuwe parkeerstrook. Hierdoor kunnen de nieuwe bomen goed groeien.

  Parkeerplaatsen

  In de Alexanderstraat zijn nu 32 parkeerplaatsen. Dat worden er in de nieuwe situatie 21. Dit is nodig voor:

  • de langere gecombineerde en toegankelijke tram- en bushalte
  • de nieuwe plek van de bomen
  • het behoud van de bestaande uitritten en de zichtlijnen bij het uitrijden ervan.

  Willemsparkbrug

  De Willemsparkbrug wordt ook vernieuwd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden voor tramlijn 1 aan de Javastraat, Alexanderstraat en Parkstraat.

  Besluitvorming en planning uitvoering

  Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad het concept Voorontwerp goedgekeurd. Dat betekent dat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot een zogenaamd Definitief Ontwerp (DO). De uitvoering van de werkzaamheden start na de zomer van 2020 en duurt tot april 2021.

  Planning van de werkzaamheden

  De werkzaamheden aan het spoor starten naar verwachting na de zomer van 2020, tegelijk met de werkzaamheden aan lijn 1 in Scheveningen. De werkzaamheden voor het vervangen van de brug starten al begin 2020 met het verleggen van kabels en leidingen. U krijgt tegen die tijd meer informatie over 
de werkzaamheden.

  Meer informatie

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Mobiliteit via e-mailadres: nrr@denhaag.nl.

  Zie ook: Werkzaamheden aan tramlijn 1

  Gepubliceerd: 13 september 2019Laatste wijziging: 11 februari 2020