Herinrichting Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan

Het winkelgebied in het Statenkwartier wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, de riolering vervangen, de bestrating vernieuwd en er komen klassieke straatlantaarns. Ook de kruising Willem de Zwijgerlaan met de Frederik Hendriklaan wordt veiliger.

Lees wat er nog meer gebeurt.

Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (artist impressie van PLAN 34)
Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (artist impressie van PLAN 34)
Frederik Hendriklaan (artist impressie van PLAN 34)
Frederik Hendriklaan (artist impressie van PLAN 34)
Bekijk de video herinrichting winkelgebied Statenkwartier (artist impressie - PLAN 34)

Herinrichting (winkel)gebied

Het (winkel)gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Het ontwerp voor de inrichting is samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden gemaakt. Om de verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied te verbeteren gaat de verkeerssnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Die snelheid geldt ook voor de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan. Verder komen er meer en grotere laad- en losplaatsen, waarmee het (dubbel)parkeren op de rijbaan wordt tegengegaan.

Het gebied wordt prettiger voor voetgangers en er komt minder verkeer. Op de stoepen komen brede vrije looproutes (de zogeheten ‘loper’) voor het winkelend publiek. De terrashouders kunnen geen terras plaatsen op de loper. Wel kunnen zij een terras plaatsen op de parkeervakken en de strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast worden ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om de de luifels boven de winkels te verwijderen. Hiervoor kunnen zij een sloopsubsidie krijgen. De klassieke straatlantaarns en de bomen komen op 1 lijn te staan. In dezelfde strook komen fietsbeugels.

Werkzaamheden tegelijk uitvoeren

Tegelijk met de herinrichting wordt de riolering in de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan vervangen. De gemeente past alles in 1 keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in 1 ontwerp en uitvoering. Daardoor hoeft de straat maar 1 keer worden opgebroken.

Wat gaat er veranderen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken gebeurt het volgende:

 • Straten worden als 30 km zone ingericht
 • Het wordt makkelijker en veiliger om de kruisingen over te steken.
 • Het gebied wordt herkenbaar als 1 winkelgebied door materiaalgebruik, zoals kleur van de bestrating.
 • Er komen veilige overzichtelijke fietsdoorsteken op de Willem de Zwijgerlaan.
 • Plekken voor straatmeubilair, fietsparkeren en terrassen.
 • Er komt een brede doorloop voor voetgangers op de stoep in de winkelstraten.
 • Er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets
 • Er komen overzichtelijke parkeerplekken en hetzelfde aantal aan parkeerplekken komt terug.
 • Rond de bomen komen boomroosters om de wortels te beschermen en de bomen ruimte te geven om te groeien.
 • Er komen klassieke straatlantaarns, de ‘Haagse masten’.
 • In plaats van asfalt komen er klinkers.
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier

  Start uitvoering

  De uitvoering van de herinrichting gebeurt in fases. De werkzaamheden zijn 13 mei 2019 gestart in de Frederik Hendriklaan ter hoogte van het Frederik Hendrikplein en duren tot half september 2020. Vóór oktober 2019 is het eerste gedeelte van de herinrichting (fase 1 en 2) gereed.

  Werkzaamheden fase 2.2.

  Donderdag 15 juli 2019 beginnen de werkzaamheden aan fase 2.2. van de Frederik Hendriklaan. Deze fase betreft het gedeelte vanaf de kruising Antonie Duyckstraat tot aan de kruising met de Statenlaan. De aannemer begint met het weghalen van de stoeptegels en het verwijderen van het asfalt. Dit is nodig om de riolering te kunnen vervangen. Als de nieuwe riolering er ligt, wordt dit weggedeelte opnieuw bestraat. Het werk aan dit gedeelte van de laan duurt tot eind september 2019.

  Bereikbaarheid

  Tijdens fase 2 en 3 is een aantal straten niet bereikbaar. Op onderstaande kaartjes staat per periode aangegeven hoe u kunt rijden. Voor voetgangers en fietsers zijn de opgebroken straten (met de fiets aan de hand) wel bereikbaar. Bij een verandering van fase worden de eerste paar dagen verkeersregelaars ingezet.

  Bereikbaarheid 8 tot en met 28 juli (JPG, 338,6 kB)
  Bereikbaarheid 29 juli tot en met 4 augustus (JPG, 337,2 kB)
  Bereikbaarheid 5 tot en met 11 augustus (JPG, 332,8 kB)
  Bereikbaarheid 12 tot en met 25 augustus (JPG, 357,6 kB)
  Bereikbaarheid 26 augustus tot en met 1 september (JPG, 352,2 kB)

  Vervangen tramsporen

  Door het gedeelte van de Frederik Hendriklaan tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan rijdt nu de tram. Dit gedeelte kan pas opnieuw worden ingericht als de trambaan is verwijderd. Er zit dus een noodzakelijke onderbreking in de uitvoering van de werkzaamheden. De herinrichting van dit deel van de Frederik Hendriklaan kan pas plaatsvinden nadat de tramsporen zijn verwijderd.

  Er wordt gewacht met het opnieuw inrichten van dit deel tot het nieuwe tramtracé in de Statenlaan klaar is. Voor het verwijderen van de tramsporen is pas in 2022/2023 geld beschikbaar.

  Fasering werkzaamheden

  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Legenda Kaart Winkelgebied
  Fase Straat(deel) Start Gereed
  1 Frederik Hendriklaan 13 mei 2019 eind juli 2019
  2.1 Frederik Hendriklaan (tot aan de Antonie Duyckstraat) 13 juni 2019 eind september 2019
  2.2. Frederik Hendriklaan (tot aan Statenlaan) 11 juli 2019 eind september 2019
  3 Willem de Zwijgerlaan half augustus 2019 eind januari 2020
  4 Jacob Hopstraat begin januari 2020 eind februari 2020
  6 Willem de Zwijgerlaan eind januari 2020 begin juni 2020
  5 Kruising Willem de Zwijgerlaan - Van Boetzelaerlaan eind januari 2020 eind februari 2020
  7 Aert van der Goesstraat eind februari 2020 half mei 2020
  8 Kranenburgweg eind april 2020 half mei 2020
  9 Cornelis de Wittlaan eind april 2020 half mei 2020
  10 Willem de Zwijgerlaan half mei 2020 half september 2020

   Wat vooraf ging

   • Opstellen schetsontwerp: oktober 2016 - maart 2017
   • Presentatie schetsontwerp in inloopavond in de wijk: 22 maart 2017
   • Opstellen voorlopig ontwerp: april 2017 - september 2017 (RISnummer: 297960)
   • Inspraakperiode voorlopig ontwerp: 2 oktober 2017 - 12 november 2017
   • Presentatie voorlopig ontwerp in inloopavond in de wijk: 26 oktober 2017
   • Behandeling raadsvoorstel in Algemene Raadscommissie: 23 mei 2018
   • Raadsvoorstel m.b.t. voorlopig ontwerp vastgesteld in gemeenteraad: juni 2018
   • Start aanbesteding 1e fase: september 2018

   Meer informatie

   Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of de bereikbaarheid van het winkelgebied tijdens de werkzaamheden? Maak dan gebruik van de App winkelgebied Statenkwartier.
   Via de gratis app van de HABO is de meest actuele informatie over de uitvoering van het project beschikbaar zoals de planning, bereikbaarheid, veiligheid, parkeren, afval en alle overige contactinformatie. U kunt de gratis app “HABO GWW” downloaden via de Apple AppStore en de Google Play Store. Kies daarna voor het project winkelgebied Statenkwartier. Zijn er wijzigingen in de planning, dan informeert de HABO u via een pushbericht, mits u dit heeft aangegeven bij de instellingen in de app. Ook vindt u hier een contactformulier waarmee u direct een vraag kunt stellen of een melding kunt doen.

   Kunt u niet gebruik maken van de app of heeft u een specifieke vraag over de uitvoering van de werkzaamheden. Stuur een e-mail naar: statenkwartier@habogww.nl.

   Inloopspreekuur

   Verder is er in de even weken elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de keet op de Kranenburgweg (tegenover nummer 56) voor het gemaal Scheveningen. 

   Wilt u meer informatie over het definitief ontwerp of de voortgang van de herinrichting, stuur dan een e-mail naar vernieuwing.statenkwartier@denhaag.nl.

   Factsheet Herinrichting winkelgebied Statenkwartier (PDF, 1,5 MB)

   Gepubliceerd: 22 februari 2019Laatste wijziging: 8 augustus 2019