Herinrichting Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan

Het winkelgebied in het Statenkwartier wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, de riolering vervangen en er komt nieuwe bestrating. Ook de kruising Willem de Zwijgerlaan met de Frederik Hendriklaan wordt veiliger.

Lees wat er nog meer gebeurt.

Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (artist impressie van PLAN 34)
Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (artist impressie van PLAN 34)
Frederik Hendriklaan (artist impressie van PLAN 34)
Frederik Hendriklaan (artist impressie van PLAN 34)
Bekijk de video herinrichting winkelgebied Statenkwartier (artist impressie - PLAN 34)

Herinrichting (winkel)gebied

Het (winkel)gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Het ontwerp voor de inrichting is gemaakt samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden. Om de verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied te verbeteren gaat de verkeerssnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit geldt ook voor de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan. Er komen meer en grotere laad- en losplaatsen, waarmee het (dubbel)parkeren op de rijbaan wordt tegengegaan.

Het gebied wordt prettiger voor voetgangers en er komt minder verkeer. Op de stoepen komen brede vrije looproutes (de zogeheten ‘loper’) voor het winkelend publiek. De terrashouders kunnen geen terras plaatsen op de loper. Wel kunnen zij een terras plaatsen op de parkeervakken en de strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast worden ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om de de luifels boven de winkels te verwijderen. Hiervoor kunnen zij een sloopsubsidie krijgen. De klassieke straatlantaarns en de bomen komen op 1 lijn te staan. In dezelfde strook komen voldoende fietsbeugels geplaatst om fietsen te parkeren.

Werkzaamheden tegelijk uitvoeren

Tegelijk met de herinrichting wordt de riolering in de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan vervangen. De gemeente past alles in 1 keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in 1 ontwerp en uitvoering.

Wat gaat er veranderen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken gebeurt het volgende:

 • Straten worden als 30 km zone ingericht
 • Het wordt makkelijker en veiliger om de kruisingen over te steken.
 • Het gebied wordt herkenbaar als 1 winkelgebied door materiaalgebruik, zoals kleur van de bestrating.
 • Er komen veilige overzichtelijke fietsdoorsteken op de Willem de Zwijgerlaan.
 • Plekken voor straatmeubilair, fietsparkeren en terrassen.
 • Er komt een brede doorloop voor voetgangers op de stoep in de winkelstraten.
 • Er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets
 • Er komen overzichtelijke parkeerplekken en hetzelfde aantal aan parkeerplekken komt terug.
 • Rond de bomen komen boomroosters om de wortels te beschermen en de bomen ruimte te geven om te groeien.
 • Er komen klassieke straatlantaarns, de ‘Haagse masten’.
 • In plaats van asfalt komen er klinkers.
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier

  Start uitvoering

  De uitvoering is in fases. De werkzaamheden beginnen op 13 mei 2019 en duren tot half september 2020. De werkzaamheden starten in de Frederik Hendriklaan. Voor oktober 2020 is het werk van fase 1 klaar. Het deel van de Frederik Hendriklaan tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan is fase 2. Hier rijdt nu de tram doorheen. Dit stuk kan pas opnieuw worden ingericht als de trambaan is verwijderd. Er zit dus een noodzakelijke “knip” in de uitvoering van de werkzaamheden. De herinrichting van dit deel van de Frederik Hendriklaan tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan kan pas plaatsvinden na het verwijderen van de tramsporen.

  Er wordt dus gewacht met het opnieuw inrichten van dit deel tot het nieuwe tramtracé in de Statenlaan klaar is. Voor het verwijderen van de tramsporen is pas in 2022/2023 geld beschikbaar. Daarna kan gestart worden met de herinrichting van dit deel van de Frederik Hendriklaan. Het college van burgemeester en wethouders blijft zich inspannen de tijd tussen fase 1 en 2 zo kort mogelijk te houden.

  Fasering werkzaamheden

  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Legenda Kaart Winkelgebied
  A Frederik Hendriklaan half mei 2019 – eind juli 2019
  B Frederik Hendriklaan begin juni 2019 - eind september
  B2 Kruising Frederik Hendriklaan - Statenlaan eind juli 2019 – eind aug 2019
  C Willem de Zwijgerlaan half juli 2019 – eind januari 2020
  C2 Willem de Zwijgerlaan begin dec 2019 – eind dec 2019
  D Willem de Zwijgerlaan half mei 2020 – medio sept 2020
  E Willem de Zwijgerlaan eind jan 2020 – begin juni 2020
  F Aert van der Goesstraat eind feb 2020 – half mei 2020
  G Kranenburgweg eind april 2020 – eind mei 2020
  H Kruising Willem de Zwijgerlaan - Van Boetzelaerlaan eind jan 2020 – eind feb 2020
  I Jacob Hopstraat begin jan 2020 – eind feb 2020
  J Frederik Hendriklaan tussen Statenlaan-Prins Mauritslaan verwacht start werkzaamheden 2022/2023

   Wat vooraf ging

   • Opstellen schetsontwerp: oktober 2016 - maart 2017
   • Presentatie schetsontwerp in inloopavond in de wijk: 22 maart 2017
   • Opstellen voorlopig ontwerp: april 2017 - september 2017 (RISnummer: 297960)
   • Inspraakperiode voorlopig ontwerp: 2 oktober 2017 - 12 november 2017
   • Presentatie voorlopig ontwerp in inloopavond in de wijk: 26 oktober 2017
   • Behandeling raadsvoorstel in Algemene Raadscommissie: 23 mei 2018
   • Raadsvoorstel m.b.t. voorlopig ontwerp vastgesteld in gemeenteraad: juni 2018
   • Start aanbesteding 1e fase: september 2018

   Meer informatie

   Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de herinrichting, stuur dan een e-mail naar vernieuwing.statenkwartier@denhaag.nl.

   Factsheet Herinrichting winkelgebied Statenkwartier (PDF, 1,5 MB)

   Gepubliceerd: 22 februari 2019Laatste wijziging: 13 mei 2019