Gedempte Gracht - Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal: nieuwe inrichting

Het gebied rondom de Grote Marktstraat (Gedempte Gracht - Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal) wordt veiliger. De gemeente gaat het gebied opnieuw inrichten.

Fietsers en voetgangers hebben vaak last van elkaar in de Grote Marktstraat. Vooral als de winkels open zijn is er steeds meer ergernis. Dit leidt tot onveiligheid en klachten. Door een nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal wordt het aantrekkelijker voor fietsers om niet meer door de Grote Marktstraat te rijden.

Wat gaat er gebeuren

De gemeente stelt maatregelen voor op de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk parkeerplaatsen op straat weg te halen. En door grote vrachtwagens alleen nog te laten laden en lossen binnen vaste tijden. Dit zijn voorbeelden, er zijn nog geen besluiten genomen.

Kansen


De herinrichting biedt ook kansen voor andere verbeteringen in de straat. Bijvoorbeeld voor meer groen, bredere voetpaden en terrassen. De gemeente verzamelt eerst de wensen, ideeën en eisen voor de plannen. Dat gebeurt in buurtpanels en een informatiebijeenkomst. Zo kunt u meedenken over het ontwerp van de straten. De wensen en eisen worden verzameld in het Programma van Eisen. Daarna wordt een schetsontwerp gemaakt.

Planning

Mei/juni 2021: meedenken in buurtpanels

Zomer 2021: informatiebijeenkomst

Eind 2021: voorlopig ontwerp ter inzage

In de zomer van 2021 organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het project en het schetsontwerp. Er is ruimte om vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. De reacties en ideeën uit de buurtpanels en informatiebijeenkomst worden gebruikt om het schetsontwerp te verbeteren. Het schetsontwerp wordt daarna uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dat moet eind 2021 klaar zijn.

Daarna kan iedereen het voorlopig ontwerp inzien en erop reageren door binnen 6 weken een zienswijze in te sturen.

Denk mee

De gemeente wil de plannen graag uitwerken samen met bewoners en ondernemers uit de buurt. Zij kennen de omgeving het beste. Met uw ervaringen kan de gemeente een ontwerp maken dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van buurtbewoners en gebruikers. Het projectteam van de gemeente organiseert 3 kleine buurtpanels. Daaraan kunnen 10 personen meedoen. Buurtbewoners hebben hierover een brief gekregen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)
Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)

Meer informatie

Lees meer over de herinrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal:

• Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS305671) .

• Beantwoording onderzoeksvragen Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS308352).

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting? Mail naar herinrichtengedemptegracht@denhaag.nl

Gepubliceerd: 19 april 2021Laatste wijziging: 19 april 2021