Gedempte Gracht - Gedempte Burgwal - Lutherse Burgwal: nieuwe inrichting

De gemeente werkt aan plannen om de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal opnieuw in te richten. De herinrichting moet deze route voor fietsers aantrekkelijker maken.

Nu kiezen veel fietsers nog voor de Grote Marktstraat. Dat zorgt vaak voor onveilige situaties. En het geeft ergernis bij voetgangers in dit winkelgebied. De gemeente hoopt met de herinrichting dat meer fietsers voor de nieuwe route kiezen en dat de Grote Marktstraat veiliger en prettiger wordt voor voetgangers en winkelend publiek.

Wat gaat er gebeuren

Er zijn nog geen besluiten genomen over de nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. Maatregelen waar de gemeente aan denkt zijn:

  • minder parkeerplaatsen op straat

  • laden en lossen door vrachtwagens alleen in de ochtenduren
  • bredere voetpaden
  • terrassen
  • meer groen.

Denk mee

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers uit de buurt de plannen uit. Zij kennen de omgeving het beste. Met hun ervaringen maakt de gemeente een ontwerp dat zoveel mogelijk aansluit bij hun wensen en ideeën. In mei en juni 2021 zijn al 3 buurtpanels samengesteld. Hiervoor kon men zich aanmelden.

Informatiebijeenkomst

In oktober 2021 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelt de gemeente meer over het project en het schetsontwerp. Er is ruimte om vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. Omwonenden krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Vervolg

  • De gemeente gebruikt de reacties en ideeën uit de buurtpanels en de informatiebijeenkomst om het schetsontwerp te verbeteren. Het schetsontwerp wordt daarna uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

  • Als het voorlopig ontwerp klaar is (begin 2022) ligt het 6 weken ter inzage. Dan kan iedereen zijn mening geven. Nadat de reacties zijn verwerkt, neemt de gemeente een definitief besluit over het ontwerp.

  • Wanneer de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting beginnen is nog niet bekend.

Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)
Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting? Stuur dan een e-mail naar herinrichtengedemptegracht@denhaag.nl

Meer informatie

  • Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS305671).
  • Beantwoording onderzoeksvragen Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS308352).

Gepubliceerd: 18 augustus 2021Laatste wijziging: 18 augustus 2021