Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal: verbetering fietsroute

De gemeente werkt aan plannen om de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal opnieuw in te richten. De herinrichting moet deze route voor fietsers aantrekkelijker en veiliger maken.

Nu kiezen veel fietsers nog voor de Grote Marktstraat. Dat zorgt vaak voor onprettige situaties. En het geeft ergernis bij voetgangers in dit winkelgebied. De gemeente wil met de herinrichting dat meer fietsers voor de route via de Gedempte Gracht kunnen kiezen en dat de Grote Marktstraat veiliger en prettiger wordt voor voetgangers en winkelend publiek.

Wat gaat er gebeuren

Er zijn nog geen besluiten genomen over de nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. Maatregelen waar de gemeente aan denkt zijn:

 • minder parkeerplaatsen op straat

 • laden en lossen door vrachtwagens alleen in de ochtenduren
 • bredere voetpaden
 • terrassen
 • meer groen.

Planning

Eerste stap: In het derde kwartaal van 2022 kan de gemeente de eerste maatregelen uitvoeren in de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal. Dit zijn maatregelen waarbij geen schop in de grond hoeft zoals:

 • straatparkeren stoppen.
 • parkeervakken inrichten met fietsparkeervakken, groen en terrassen op vlonders.
 • vaste laad en lostijden vrachtwagens.
 • verbeteren verwijssysteem parkeergarages.
 • tijdelijk minder betalen in parkeergarages voor bewoners en ondernemers.
 • parkeeracties in parkeergarages voor bezoekers.

Tweede stap: Herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal

 • Voor de definitieve nieuwe inrichting als fietsstraat maakt de gemeente een voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp klaar heeft u de mogelijkheid om dit binnen 6 weken te lezen. Dan kan iedereen zijn mening geven. Nadat de gemeente de reacties heeft verwerkt, neemt de gemeente een definitief besluit over het ontwerp. Daarna maakt de gemeente een definitief ontwerp.
 • De werkzaamheden starten niet eerder dan 2023 of 2024.
Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)
Sfeerimpressie Gedempte Burgwal (geen ontwerp)

Buurt praat mee

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers uit de buurt de plannen uitgewerkt. Met deze ervaringen maakt de gemeente een ontwerp. Dit ontwerp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en idee├źn van de bewoners en ondernemers.

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting? Stuur dan een e-mail naar herinrichtengedemptegracht@denhaag.nl

Meer informatie

 • Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS305671).
 • Beantwoording onderzoeksvragen Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS308352).

Gepubliceerd: 22 oktober 2021Laatste wijziging: 28 december 2021