Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan: herinrichting

Het winkelgebied in het Statenkwartier wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, de riolering vervangen, de bestrating vernieuwd en er komen klassieke straatlantaarns. Ook de kruising Willem de Zwijgerlaan met de Frederik Hendriklaan wordt veiliger.

Herinrichting (winkel)gebied

Het (winkel)gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Het ontwerp voor de inrichting is samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden gemaakt. Om de verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied te verbeteren gaat de verkeerssnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Die snelheid geldt ook voor de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan. Verder komen er meer en grotere laad- en losplaatsen, waarmee het (dubbel)parkeren op de rijbaan wordt tegengegaan.

Het gebied wordt prettiger voor voetgangers en er komt minder verkeer. Op de stoepen komen brede vrije looproutes (de zogeheten ‘loper’) voor het winkelend publiek. De terrashouders kunnen geen terras plaatsen op de loper. Wel kunnen zij een terras plaatsen op de parkeervakken en de strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast worden ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om de de luifels boven de winkels te verwijderen. Hiervoor kunnen zij een sloopsubsidie krijgen. De klassieke straatlantaarns en de bomen komen op 1 lijn te staan. In dezelfde strook komen fietsbeugels.

Frederik Hendriklaan (impressie van PLAN 34)
Frederik Hendriklaan (impressie van PLAN 34)
Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (impressie van PLAN 34)
Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan (impressie van PLAN 34)
Bekijk de video herinrichting winkelgebied Statenkwartier (artist impressie - PLAN 34)

Werkzaamheden tegelijk uitvoeren

Tegelijk met de herinrichting wordt de riolering in de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan vervangen. De gemeente past alles in 1 keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in 1 ontwerp en uitvoering. Daardoor hoeft de straat maar 1 keer worden opgebroken.

Wat gaat er veranderen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken gebeurt het volgende:

 • Straten worden als 30 km zone ingericht
 • Het wordt makkelijker en veiliger om de kruisingen over te steken.
 • Het gebied wordt herkenbaar als 1 winkelgebied door materiaalgebruik, zoals kleur van de bestrating.
 • Er komen veilige overzichtelijke fietsdoorsteken op de Willem de Zwijgerlaan.
 • Plekken voor straatmeubilair, fietsparkeren en terrassen.
 • Er komt een brede doorloop voor voetgangers op de stoep in de winkelstraten.
 • Er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets
 • Er komen overzichtelijke parkeerplekken en hetzelfde aantal aan parkeerplekken komt terug.
 • Rond de bomen komen boomroosters om de wortels te beschermen en de bomen ruimte te geven om te groeien.
 • Er komen klassieke straatlantaarns, de ‘Haagse masten’.
 • In plaats van asfalt komen er klinkers.
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier
  Lantaarnpalen 'Haagse masten' in het Statenkwartier

  Start uitvoering

  De uitvoering van de herinrichting gebeurt in fases. De werkzaamheden zijn 13 mei 2019 gestart in de Frederik Hendriklaan ter hoogte van het Frederik Hendrikplein en duren tot half september 2020. Het eerste gedeelte van de herinrichting (fase 1 en 2) is nu gereed. Het publiek kan op de Frederik Hendriklaan weer ongehinderd winkelen.

  Werkzaamheden fase 7 Aert van der Goesstraat

  De werkzaamheden aan een deel van de Aert van der Goesstraat beginnen op maandag 6 januari. Dit deel loopt vanaf het Frederik Hendrikplein tot aan de Van Loosstraat. Hieronder valt ook de kruising van het Frederik Hendrikplein met de Antonie Heinsiusstraat Eerst worden de stoepen en het asfalt op de rijweg opgebroken. Daarna krijgt de straat nieuwe bestrating. De stoepen op de Aert van der Goesstraat krijgen, net als op de Frederik Hendriklaan, een loper van natuursteen. Begin februari zijn dezelfde werkzaamheden in het volgende deel van de Aert van der Goesstraat. Dit deel loopt vanaf de kruising met de Van Loostraat tot aan de Cornelis de Wittlaan. Via onze app krijgt u informatie over wanneer het laatste deel precies wordt afgesloten.

  Bereikbaarheid vanaf 6 januari 2020

  Tijdens fase 7 is een aantal straten niet bereikbaar. Voor voetgangers en fietsers zijn de opgebroken straten (met de fiets aan de hand) wel bereikbaar. Bij een verandering van fase worden de eerste paar dagen verkeersregelaars ingezet.

  Vervangen tramsporen

  Door het gedeelte van de Frederik Hendriklaan tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan rijdt nu de tram. Dit gedeelte kan pas opnieuw worden ingericht als de trambaan is verwijderd. Er zit dus een noodzakelijke onderbreking in de uitvoering van de werkzaamheden. De herinrichting van dit deel van de Frederik Hendriklaan kan pas plaatsvinden nadat de tramsporen zijn verwijderd.

  Er wordt gewacht met het opnieuw inrichten van dit deel tot het nieuwe tramtracé in de Statenlaan klaar is. Voor het verwijderen van de tramsporen is pas in 2022/2023 geld beschikbaar.

  Fasering werkzaamheden

  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Overzichtskaart van de gefaseerde aanpak van de herinrichting
  Legenda Kaart Winkelgebied
  Fase Straat(deel) Start Gereed
  1 Frederik Hendriklaan Gereed
  2.1 Frederik Hendriklaan (tot aan de Antonie Duyckstraat) Gereed
  2.2. Frederik Hendriklaan (tot aan Statenlaan) Gereed
  3 Willem de Zwijgerlaan Gereed
  4 Jacob Hopstraat Gereed
  6 Willem de Zwijgerlaan 20 januari 2020 begin juni 2020
  5 Kruising Willem de Zwijgerlaan - Van Boetzelaerlaan 27 januari 2020 eind maart 2020
  7 Aert van der Goesstraat 6 januari 2020 eind maart 2020
  8 Kranenburgweg eind maart2020 eind mei 2020
  9 Cornelis de Wittlaan eind april 2020 half mei 2020
  10 Willem de Zwijgerlaan half mei 2020 half september 2020

   Wat vooraf ging

   • Opstellen schetsontwerp: oktober 2016 - maart 2017
   • Presentatie schetsontwerp in inloopavond in de wijk: 22 maart 2017
   • Opstellen voorlopig ontwerp: april 2017 - september 2017 (RISnummer: 297960)
   • Inspraakperiode voorlopig ontwerp: 2 oktober 2017 - 12 november 2017
   • Presentatie voorlopig ontwerp in inloopavond in de wijk: 26 oktober 2017
   • Behandeling raadsvoorstel in Algemene Raadscommissie: 23 mei 2018
   • Raadsvoorstel m.b.t. voorlopig ontwerp vastgesteld in gemeenteraad: juni 2018
   • Start aanbesteding 1e fase: september 2018

   Meer informatie

   Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of de bereikbaarheid van het winkelgebied tijdens de werkzaamheden? Maak dan gebruik van de App winkelgebied Statenkwartier.
   Via de gratis app van de HABO is de meest actuele informatie over de uitvoering van het project beschikbaar zoals de planning, bereikbaarheid, veiligheid, parkeren, afval en alle overige contactinformatie. U kunt de gratis app “HABO GWW” downloaden via de Apple AppStore en de Google Play Store. Kies daarna voor het project winkelgebied Statenkwartier. Zijn er wijzigingen in de planning, dan informeert de HABO u via een pushbericht, mits u dit heeft aangegeven bij de instellingen in de app. Ook vindt u hier een contactformulier waarmee u direct een vraag kunt stellen of een melding kunt doen.

   Kunt u niet gebruik maken van de app of heeft u een specifieke vraag over de uitvoering van de werkzaamheden. Stuur een e-mail naar: statenkwartier@habogww.nl.

   Inloopspreekuur

   Verder is er in de even weken elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de keet op de Kranenburgweg (tegenover nummer 56) voor het gemaal Scheveningen. 

   Wilt u meer informatie over het definitief ontwerp of de voortgang van de herinrichting, stuur dan een e-mail naar vernieuwing.statenkwartier@denhaag.nl.

   Factsheet Herinrichting winkelgebied Statenkwartier (PDF, 1,5 MB)

   Gepubliceerd: 22 februari 2019Laatste wijziging: 15 januari 2020