Extra parkeerplaatsen Rustenburg-Oostbroek

De parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek is hoog. De gemeente gaat hier iets aan doen door extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Bennekomstraat in de wijk Rustenburg-Oostbroek

Parkeren

Veel straten in Rustenburg-Oostbroek hebben stoepen van 2 meter breed en een rijbaan van 5 meter breed. In dit type straten kan eigenlijk maar aan 1 kant geparkeerd worden. Door een gebrek aan parkeerplaatsen staan in veel van deze straten auto’s aan weerskanten van de straat geparkeerd, met 2 wielen op de stoep. Dit geeft een rommelige indruk.

Nieuwe inrichting

In overleg met de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek is onderzocht welke straten een nieuwe inrichting kunnen krijgen. Straten die worden heringericht en waar extra parkeerplaatsen (in totaal 90) komen zijn:

  • Bennekomstraat (+ 16 parkeerplaatsen)
  • Ermelostraat (tussen de Harderwijkstraat en de Nunspeetlaan) (+ 6 parkeerplaatsen)
  • Hulshorststraat (tussen de Terletstraat en de Staverdenstraat) (+ 16 parkeerplaatsen)
  • Kootwijkstraat (tussen de Velpsestraat en de Dierenselaan) (+ 18 parkeerplaatsen)
  • Staverdenstraat (+ 18 parkeerplaatsen)
  • Lunterenstraat (tussen de Voorthuizenstraat en de Zuiderparklaan) en tussen de Apeldoornselaan en de Heelsumstraat) (+ 16 parkeerplaatsen)

Door deze straten opnieuw in te richten ontstaan aan beide kanten van de straat parkeerplaatsen. Dat geeft een rustiger straatbeeld en meer ruimte voor hulpdiensten om te kunnen passeren. Voor dit soort straten is een inrichting ontworpen met een rijbaan van 3.20 meter breed, aan beide zijden parkeervakken van 1.80 meter en aan weerszijden een stoep van een 1.10 meter (totale breedte van 9.00 meter). Lantaarnpalen en andere obstakels worden in de parkeerstrook geplaatst en niet op de stoep. Voor bewoners met een rolstoel of een scootmobiel wordt een oplossing op maat bedacht.

Kijk voor meer informatie naar het Voorontwerp herinrichting straten Rustenburg-Oostbroek (RIS295798) inclusief de tekeningen van de huidige en toekomstige situatie per straat.

Herinrichting Soestdijksekade

De Soestdijksekade wordt niet opnieuw ingericht. Tijdens de inspraakperiode is veel bezwaar gemaakt door bewoners van de kade. Bewoners zien het nut er niet van in en zijn bang voor een toename van de overlast door parkeerders. Het idee was dat bewoners uit de wijk daar konden parkeren als er in hun eigen straat geen plek was. Maar daarvoor is de loopafstand vanuit de wijk naar de Soestdijksekade te groot. Verder is vastgesteld dat de parkeerdruk er niet hoog genoeg is om de kade opnieuw in te richten.

Besluitvorming

In 2016 hebben de voorontwerpen ter inzage gelegen en konden geïnteresseerden de plannen inzien en vragen stellen. Er zijn 25, vaak zeer uitgebreide zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de voorontwerpen. Het college heeft de voorontwerpen op 6 december 2016 goedgekeurd. Vervolgens heeft de raadscommissie Leefomgeving de voorontwerpen op 2 februari 2017 behandeld. Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad de voorontwerpen definitief vastgesteld.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft van 2018. Tegelijk met de herinrichting van de straten wordt de riolering vervangen. Bij de start van de uitvoering op straat, ontvangen bewoners meer informatie over de planning van de werkzaamheden.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar piw@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 23 februari 2017Laatste wijziging: 19 juni 2018