Den Haag - Erasmusweg: herinrichting

Erasmusweg: herinrichting

De gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg. Auto’s krijgen meer ruimte om door te rijden en fietsers en voetgangers kunnen straks veiliger oversteken. De werkzaamheden duren van 11 maart 2019 tot halverwege 2020.

De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. Het verkeer rijdt er vaak niet goed door. De weg heeft richting het centrum 1 rijstrook en dat is te weinig. Ook is de Erasmusweg toe aan een opknapbeurt. Daarom wordt het asfalt en de bestrating op veel plekken vernieuwd. Tegelijkertijd worden de bereikbaarheid en veiligheid verbeterd.

Erasmusweg: huidige situatie
Erasmusweg: huidige situatie

2 rijstroken in elke richting

De weg naar het centrum krijgt er een hele rijstrook bij. Straks zijn er dus 2 rijstroken in elke richting. Ook worden de parkeerplekken langs de weg breder en duidelijker zichtbaar.

De middenberm wordt smaller, zodat er ruimte ontstaat voor de extra rijstrook en ruimere parkeerplaatsen. De weg oversteken is door deze versmalling van de middenberm straks op minder plekken mogelijk. Dit geldt zowel voor auto’s, als voor fietsers en voetgangers. De oversteekplaatsen die blijven, worden duidelijker en veiliger. Dit is soms wel even omrijden of omlopen. Door het aantal oversteekplekken te verminderen, rijdt het autoverkeer op de Erasmusweg vlotter door.

De gemeente combineert werkzaamheden als dat kan. Daarom wordt ook direct het oude riool in een deel van de Erasmusweg vervangen. Hierdoor heeft u uiteindelijk minder lang overlast.

De Erasmusweg wordt in 2 delen aangepakt:

 • tussen de Troelstrakade en Loevesteinlaan (2019)
 • tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan (2020)

Wat merkt u van het werk?

Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer.

 • Woont u in de buurt? Dan krijgt u te maken met hinder van het werk, omleidingsroutes, en extra verkeersdrukte.
 • Door de wegafsluiting en de omleidingsroutes wordt het drukker op de weg in de omliggende wijken en op de andere hoofdroutes. Hou rekening met extra reistijd. In de spits is de extra reistijd voor auto’s 15 tot 30 minuten.
 • Fietsers en voetgangers worden om het werkgebied geleid.
 • De kruisingen Troelstrakade, Erasmusplein, Loevesteinlaan, Dedemsvaartweg en Beresteinlaan blijven open, zodat verkeer hier kan oversteken.
 • Tram 16 blijft de vaste route rijden.
 • Bus 21 blijft tijdens de werkzaamheden tussen de Troelstrakade en Loevesteinlaan de vaste route rijden.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de app Erasmusweg. Deze kunt u downloaden in de Playstore voor Android. Binnenkort is de app ook beschikbaar in de Appstore voor de Iphone.

Aanpassingen tussen Troelstrakade en Loevensteinlaan (2019)

Het deel van de Erasmusweg tussen de Troelstrakade en Loevesteinlaan wordt als eerste aangepakt. Van 11 maart tot en met december 2019 krijgen beide richtingen 2 rijstroken. De middenberm wordt daarvoor smaller gemaakt. Hierdoor is er ook ruimte om de parkeerplekken breder en veiliger te maken. Tegelijk wordt het oude riool vervangen.

Alleen de hoofdweg wordt aangepast. In het stuk Erasmusweg direct naast de trambaan verandert er dus niets.

Overzicht van alle veranderingen
Overzicht van alle veranderingen

Oversteekplaatsen voor voetgangers

Door de smallere middenberm is hier straks te weinig ruimte om te wachten bij het oversteken.

Voetgangers kunnen veilig oversteken bij de kruispunten. Deze oversteekplekken zijn duidelijker, breder en allemaal voorzien van verkeerslichten.

Oversteekplaatsen voor fietsers

Fietsers kunnen veilig oversteken bij de kruispunten. Deze oversteekplekken zijn duidelijker, breder en allemaal voorzien van verkeerslichten.

Ook zijn er straks 2 duidelijke oversteekplaatsen:

 • Van Ruysbroekstraat
 • Aagje Dekenlaan (onderdeel van de Sterfietsroute Centrum – Wateringsveld)

De middenberm is bij deze oversteekplaatsen breder, zodat fietsers hier veilig in het midden stil kunnen staan.

Oversteekplaatsen voor auto's

Voor auto’s verdwijnen de volgende oversteekplaatsen in de middenberm bij de:

 • Reviusstraat
 • Van Ruysbroekstraat
 • Joan Blasiusstraat
 • Aagje Dekenstraat
 • Lannoystraat

Bij de kruisingen met de Troelstrakade, Anna Bijnslaan, Erasmusplein, Betje Wolflaan en de Loevesteinlaan is voldoende ruimte om te keren. Woont u in een zijstraat van de Erasmusweg? Dan kan het zijn dat u straks anders de wijk in of uit moet rijden dan u gewend bent.

Parkeren langs de Erasmusweg

De parkeerstroken worden breder en duidelijker zichtbaar. Zo kunt u veiliger parkeren en uitstappen. Door de nieuwe inrichting verdwijnen er in dit deel van de Erasmusweg 34 parkeerplaatsen.

Overzichtstekening nieuwe inrichting
Overzichtstekening nieuwe inrichting

Omleidingsroutes

Er is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer.

Route richting centrum Den Haag/Lozerlaan/Wateringen/A4

Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid over de Lozerlaan (N211), Escamplaan (S104), Oude Haagweg (S104) en Loosduinseweg (S104). Elektronische routeborden langs de weg geven altijd de snelste route aan. De snelste route kan dus per keer verschillen.

Omleidingsroutes tijdens werkzaamheden tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg
Omleidingsroutes tijdens werkzaamheden tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg
Omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden tussen de Moerweg en de Troelstrakade
Omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden tussen de Moerweg en de Troelstrakade

Routes in de wijk

Om sluipverkeer in de wijken en opstoppingen te voorkomen, veranderen op sommige plekken de routes. Zo wordt verkeer om de woonwijken heen geleid. Tijdens de werkzaamheden wordt de verkeerssituatie steeds in de gaten gehouden. De gemeente past als dit nodig is ook andere routes in de wijk aan.

 • Op de Erasmusweg zijn beide fietspaden dicht. Fietsers worden omgeleid via de Erasmusweg aan de overkant van het water (langs de trambaan) of via de Pieter Langendijkstraat. Het blijft altijd mogelijk de Erasmusweg over te steken via de kruispunten.
 • Het voetpad langs de huizen blijft altijd bereikbaar.
 • De tramhalte Geysterenweg is bereikbaar via de kruising met de Betje Wolffstraat.

Tussen 11 maart en 26 augustus:

 • Vanaf de Betje Wolffstraat kunnen auto’s tijdelijk niet links afslaan. Hierdoor wordt voorkomen dat wachtende auto’s de Melis Stokelaan blokkeren. U kunt wel rechts afslaan naar de Melis Stokelaan en keren bij de rotonde Aagje Dekenlaan.
 • De Betje Wolffstraat blijft bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers.
 • De Pieter Langendijkstraat is eenrichtingsverkeer voor auto’s tussen de Moerweg en Van Baerlestraat. U kunt deze straat alleen in richting de Van Baerlestraat.
 • Vrachtverkeer is niet toegestaan op de Guntersteinweg. Dit is veiliger voor de kinderen die naar de school, peuterspeelzaal of kinderopvang gaan.
 • De voetgangers- en fietsbrug bij de Aagje Dekenlaan is afgesloten.
Aangepaste routes in de wijk tijdens de werkzaamheden tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg
Aangepaste routes in de wijk tijdens de werkzaamheden tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg

Tussen 26 augustus en januari 2020:

 • Op de Moerweg (parallelweg) geldt er eenrichtingsverkeer voor auto’s tussen de Van Maerlantlaan en Melis Stokelaan. Auto’s kunnen hier alleen richting de Melis Stokelaan rijden.
 • De Coornhertstraat is eenrichtingsverkeer voor auto’s. U kunt deze straat alleen inrijden vanaf de Troelstrakade richting de Van Ruysbroekstraat.
 • Fietsers en voetgangers kunnen bij de kruising met de Anna Bijnslaan de Erasmusweg oversteken.
Aangepaste routes in de wijk tijdens de werkzaamheden tussen de Moerweg en de Troelstrakade
Aangepaste routes in de wijk tijdens de werkzaamheden tussen de Moerweg en de Troelstrakade

Aanpassingen tussen Beresteinlaan en Loevesteinlaan (2020)

De plannen voor de Erasmusweg tussen de Beresteinlaan en de Loevesteinlaan zijn nog in ontwikkeling. Vanaf 7 januari 2019 kunnen bewoners en belanghebbenden tijdens de inspraakperiode hun mening geven over het voorontwerp voor de herinrichting van dit deel van de Erasmusweg. U vindt de plannen en inspraakprocedure onderaan deze pagina. Ook op dit traject krijgt de weg 2 rijbanen in beide richtingen. De middenberm wordt smaller en de parkeerplekken breder. Door de smallere middenberm is er in het midden van de weg geen ruimte meer om te wachten bij het oversteken. Een aantal oversteekplaatsen verdwijnt. Bij de kruising met de Vrederustlaan komt een oversteekplaats met verkeerslichten. De riolering wordt tussen de Beresteinlaan en Loevesteinlaan niet vernieuwd.

Oversteekplaatsen

Voetgangers en fietsers kunnen straks veilig oversteken bij de kruisingen. Voor auto’s blijven de volgende oversteekplekken behouden:

 • Steenhouwersgaarde
 • Muldersgaarde, inrit sportvelden SV Erasmus
 • Benzinestation Leyweg
 • Benzinestation Loevesteinlaan

De middenberm is bij deze oversteekplaatsen breder. Hierdoor is er voldoende wachtruimte voor auto’s om veilig over te steken, zonder oponthoud voor het doorgaande verkeer op de Erasmusweg.

Parkeren langs de Erasmusweg

De parkeerstroken worden breder en veiliger. Tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan verdwijnen er in totaal 151 parkeerplaatsen op de Erasmusweg. Door de herinrichting verdwijnen er ook 5 parkeerplaatsen in de Steenhouwersgaarde.

Bushalte lijn 21

De bushalte Vrederustlaan van lijn 21 richting Scheveningen Noorderstrand komt ongeveer 30 meter verder van de kruising met de Vrederustlaan te liggen. Hierdoor is er meer ruimte voor de bus om in te voegen, zonder dat het verkeer op de Erasmusweg hiervoor moet stoppen. De oversteekplaats naast de huidige plek van deze bushalte verdwijnt.

   Inspraakprocedure aanpassing tussen Loevesteinlaan en Beresteinlaan

   • Omwonenden en belanghebbenden hebben in juni 2017 een reactie kunnen geven op het schetsontwerp. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan. Alle reacties op het schetsontwerp en het antwoord van de gemeente hierop zijn verzameld in een reactiedocument. Dit document is op te vragen via Erasmusweg@denhaag.nl.

   • In januari en februari 2019 ligt het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan voor inspraak ter inzage. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum in het stadhuis. U kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd.

   • De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties.

   • Na deze inspraakronde wordt het voorontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

   • Als de gemeenteraad het voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan goedkeurt, dan wordt dit definitief. Hierna kan de herinrichting beginnen.

   • De gemeente wil met deze herinrichting starten in januari 2020.

   Bekijk het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan op www.overheid.nl.

    Meer informatie

    Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar Erasmusweg@denhaag.nl of bel naar 14 070.

    Zie ook: Rioleringswerkzaamheden in Moerwijk-Noord

    Gepubliceerd: 8 februari 2019Laatste wijziging: 20 februari 2019