Bezuidenhout-Oost: herinrichting

De straten in Bezuidenhout-Oost worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2020.

De straten in Bezuidenhout-Oost krijgen roodgebakken straatstenen, de stoepen grijze tegels met een ruwe toplaag. Voor de parkeerstroken worden bestaande straatstenen gebruikt. Door de werkzaamheden zijn er omleidingen nodig.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de herinrichting zijn er werkzaamheden aan de straatverlichting. Deze bestaan uit:

  • leggen van nieuwe kabels
  • vervangen armaturen voor energiezuinige armaturen
  • verplaatsen lantaarnpalen
Stuyvesantstraat
Stuyvesantstraat

Geveltuinen

Den Haag heeft niet in iedere straat voortuinen en balkons. Om meer groen in de straat te krijgen is het aanleggen van geveltuinen een oplossing. De bewoners in de wijk Bezuidenhout-Oost kunnen een eigen geveltuin aanleggen tijdens de herinrichtingswerkzaamheden en ook daarna. Kijk voor meer informatie op Maak een geveltuin voor uw huis.

Werkzaamheden per straat

Alle straten staan met een letter aangegeven op de kaart.
Alle straten staan met een letter aangegeven op de kaart.

A. Van Heutszstraat (Rooseboomstraat - De Sillestraat)

2 richtingsverkeer. Het plein voor de seniorenwoningen wordt aangepast. Er komen schuine parkeerplaatsen. Langs de rijbaan kan op meerdere plekken geparkeerd worden. De bomen blijven en er komen nieuwe bomen bij: de Europese hopbeuk, de grootbloemige trompetboom en de sierappel.

B. Van Reesstraat

Er komen nieuwe bomen: de sierkers. In de straat zijn veel voortuinen, waardoor het een vriendelijke groene woonstraat blijft.

C. Sibergstraat (Loudonstraat - Juliana van Stolberglaan)

Op de kruisingen met de Loudonstraat en de Juliana Van Stolberglaan komen inritten met paaltjes (Hagenaars) op de stoep.  Op het pleintje Loudonstraat-Sibergstraat komt een deel met vaste planten en een meerstammige boom, de Judasboom. In de straat komen een paar nieuwe sierappelbomen.

D. Loudonstraat

De Loudonstraat krijgt een nieuwe riolering. In de Loudonstraat vindt verder geen herinrichting plaats.

E. Stuyvesantplein

Het plein wordt heringericht naar het ontwerp van de werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost. U kunt het ontwerp bekijken op de website bezuidenhout.nl. Het groene karakter van het plein wordt benadrukt door de randen van het plein nog groener te maken. Het midden van het plein blijft leeg, zodat er ruimte is voor kleinschalige evenementen en buurtactiviteiten. Het monument blijft staan en krijgt nieuwe beplanting. De kiosk vormt straks een belangrijk onderdeel van het plein.

F. Carel Reinierszkade-Loudonstraat (Rooseboomstraat - De Eerensplein)

De populieren aan de Carel Reinierszkade, die aan de singelzijde staan, worden vervangen en aangevuld door populieren en andere soorten bomen.

G. Altingstraat

Naast nieuwe bestrating blijft alles hetzelfde. Een aantal bomen wordt vervangen door nieuwe bomen: de boomhazelaar. Deze komen tussen de parkeervakken te staan met daaromheen paaltjes (Hagenaars) om de bomen te beschermen.

H. Cornelis Houtmanstraat (Theresiastraat - Merkusstraat)

De rijbaanbreedte verandert met aan weerszijden parkeerplaatsen. Op de plekken waar de stoep breder wordt, komt een aantal meidoornbomen. Deze bomen krijgen rondom paaltjes (Hagenaars).

I. De Sillestraat (Altingstraat - Van Heutszstraat)

De rijbaan wordt verbreed met aan 1 zijde parkeerplaatsen. Op een aantal plekken komen schuine parkeerplekken. De verkeersplateaus worden ingericht met een oprit, uitgevoerd met baksteen. Op de straathoeken en naast de bomen komen paaltjes (Hagenaars). In dit gedeelte van de De Sillestraat komen nieuwe honingbomen tussen de parkeerplaatsen.

De Sillestraat (Van Heutszstraat - de Carel Reinierszkade)

Op de kruisingen komen paaltjes (Hagenaars). De bomenrij aan de zijde van de portiekwoningen wordt op enkele plekken uitgedund. Er komen geen nieuwe bomen. Het kruispunt De Sillestraat - Van Heutszstraat wordt heringericht. Rondom de bestaande bomen komt meer ruimte voor vaste planten en er komen banken. Via een in- en uitrit is het mogelijk om hier personen op te halen en af te zetten. De rijzone blijft vrij van straatmeubilair.

J. Cornelis van der Lijnstraat

De rijbaanbreedte krijgt aan weerszijden parkeerstroken. Er komt een rijbaan rondom het pleintje Van Lansbergestraat - Cornelis van der Lijnstraat. De monumentale bomen blijven staan en het pleintje wordt heringericht. Op de hoeken met de Stuyvesantstraat komt een plantenbak met vaste planten en een Chinese vernisboom. Ook komt er een bankje. In de straat worden op diverse plaatsen Beverbomen geplant, met rondom paaltjes (Hagenaars).

K. Van Lansbergestraat

Rondom de kruispunten komen nieuwe sierpeerbomen. Aan het uiteinde van de straat nabij de Loudonstraat wordt een inritconstructie gemaakt. Langs de rijbaan staan paaltjes (Hagenaars). Op de hoek van de straat wordt een deel vrij gemaakt voor vaste beplanting en een Judasboom.

L. Stuyvesantstraat (Stuyvesantplein - De Eerensplein)

De huidige bomen blijven staan en worden aangevuld met nieuwe bomen. Tussen het De Eerensplein en de De Sillestraat en tussen de De Sillestraat en het Stuyvesantplein komen haagbeuken. Op de kruising met de Merkusstraat wordt een ruimte vrijgemaakt voor vaste planten en een Chinese vernisboom. Vanaf het Stuyvesantplein naar de Stuyvesantstraat wordt een inritconstructie  met paaltjes (Hagenaars) gemaakt.

M.  Merkusstraat (Altingstraat - Stuyvesantstraat)

Langs de rijbaan kan aan 2 zijden geparkeerd worden. Er komen nieuwe Beverbomen tussen de parkeerplaatsen. Het kruispunt ter hoogte van de Stuyvesantstraat krijgt plantenbakken met vaste planten en een Chinese vernisboom. Ook komt hier een bankje. Naast de bomen en op de hoekpunten van de straten komen paaltjes (Hagenaars).

App over de werkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de app van de aannemer BAM in de Appstore voor uw Iphone of in de Play store voor uw Android smartphone.

Meer weten

Wilt u meer informatie over de herinrichting van Bezuidenhout-Oost fase 2b? Bekijk dan het voorlopig ontwerp via de website bezuidenhout.nl. Hier vindt u ook het ontwerp van het Stuyvesantplein en het beplantingsboekje. Kijk op www.bezuidenhout.nl/pleinen voor de ontwerpen van de pleinen.

Informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden in Bezuidenhout-Oost? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer via 06 - 22 96 04 31. U kunt ook vragen stellen over parkeren en huisvuil aanbieden. Spreek bij geen gehoor duidelijk uw naam, vraag en telefoonnummer in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt uw vraag ook mailen naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl.

Inloopspreekuur

Vragen over de uitvoering en de planning kunt u stellen tijdens het inloopspreekuur van aannemer BAM Infra Regionaal Den Haag. Het spreekuur is elke woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in het kantoor aan de Cornelis van der Lijnstraat 128b.

Gepubliceerd: 25 januari 2019Laatste wijziging: 12 november 2019