Bezuidenhout-Oost: herinrichting

De straten in Bezuidenhout-Oost worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen. Het werk wordt in 3 fases gedaan, fase 1 en 2 zijn klaar. De werkzaamheden van fase 3 zijn op 2 september 2021 begonnen.

De werkzaamheden in de gehele wijk Bezuidenhout-Oost zijn opgedeeld in 3 fases om de winkels, bedrijven en woningen zo bereikbaar mogelijk te houden. Het definitief ontwerp voor de 3e fase is nu klaar.

Online bijeenkomst terugkijken

Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd over de werkzaamheden. U kunt de bijeenkomst terugkijken door op de groene knop te klikken. U hoeft niets te installeren. Bij de keuze tussen ‘teamsapp downloaden’ of ‘bekijk op het web’, kiest u voor ‘bekijk op het web’.

Bijeenkomst terugkijken

Ontwerp inrichting straten

De riolering wordt in bijna alle straten in fase 3 vervangen. In de Gerard Reijnstraat, de Rijklof van Groenstraat en de Joan Maetsuyckerstraat (het deel tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat) wordt de riolering niet vervangen.
Straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. De stoepen worden bestraat met basaltine tegels, de rijbanen met rode gebakken straatbakstenen.
Voor de parkeerstroken worden de bestaande rode klinkers gebruikt die ook in eerdere fases zijn gebruikt. De zogeheten ‘Hagenaartjes’ ofwel de anti-parkeerpaaltjes krijgen waar nodig een plekje op de stoep.

Aanpassingen Theresiastraat

De maximumsnelheid in de Theresiastraat wordt na de herinrichting 30 km per uur. Vanwege deze snelheidsverlaging wordt ook het asfalt vervangen door klinkers. De gemeente wil hinder door trillingen als gevolg van de klinkers voorkomen. De straatwerkgroep Theresiastraat is hier nauw bij betrokken.

Informatie en vragen over fase 3

Het Definitief Ontwerp is inmiddels klaar. Bekijk de stukken. Het voorlopig ontwerp kunt u bekijken in het raadsinformatiesysteem (RIS302380). Als u vragen heeft over fase 3 kunt u mailen naar mevrouw Van Kessel, omgevingsmanager, bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Schade door werkzaamheden

De gemeente en de aannemer doen er alles aan om schade door werkzaamheden te voorkomen. Als er toch schade is, kunt u dit melden op www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-schade.htm. Als u liever liever een brief stuurt, kunt u deze mailen naar de projectorganisatie (bezuidenhout-oost@denhaag.nl). Als u in uw brief uw mailadres zet kunnen we per mail contact opnemen.

Vragenuurtje
Aannemer Heijmans heeft iedere woensdag van 08.30 uur tot 09.30 uur een vragenuurtje in de bouwkeet. Bewoners zijn van harte welkom in de bouwkeet aan de Willem van Outshoornstraat.

Voorlopige planning werkzaamheden per straat (2021-2023)

Let op!
De werkzaamheden aan de Willem van Outhoornstraat duren langer dan verwacht. Dit komt onder andere doordat er zaken onder de grond zijn aangetroffen die het werk vertragen. De uitloop heeft ook gevolgen voor de planning van de Sillestraat, de Johannes Camphuijsstraat en de Hendrik Zwaardecroonstraat. De omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de aangepaste uitvoeringsplanning.

Overzichtskaart met voorlopige planning werkzaamheden per straat
Overzichtskaart met voorlopige planning werkzaamheden per straat
Voorlopige planning
Straatnaam Letter op de kaart Periode
2e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat) E medio februari tot begin april 2022et 17 februari 2022
3e J. Maetsuyckerstraat (tussen Pahudstraat – 2e J. Maetsuyckerstraat) F begin maart tot media maart 2022
C. Reinierszkade (tussen De Eerensplein – Bezuidenhoutseweg) X 14 april tot en met 5 juni 2023
C. Houtmanstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) S 21 oktober tot en met 12 december 2022
C. van der Lijnstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) W 14 maart tot en met 10 mei 2023
De Eerensplein noordzijde (tussen C. van der Lijnstraat – C. Reinierszkade) Q 30 september tot en met 8 november 2022
De Eerensplein zuidzijde (tussen C. van der Lijnstraat - C. Reinierszkade) R 13 oktober tot en met 16 november 2022
De Moucheronstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) V 16 februari tot en met 7 april 2023
De Sillestraat (tussen W. van Outhoornstraat – Altingstraat) B 10 januari tot medio februari 2022
De Sillestraat (tussen Theresiastraat – W. van Outhoornstraat) H 4 maart tot en met 25 april 2022
G. Reijnststraat (tussen R. van Goensstraat – Bezuidenhoutseweg) Z 31 mei tot en met 11 juli 2023
H. Zwaardecroonstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat) D eind januari tot medio maart 2022
H. Zwaardecroonstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) J 15 april tot en met 27 mei 2022
J. Maetsuyckerstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) A donkerblauw 21 juni tot en met 25 augustus 2023
J. Maetsuyckerstraat (tussen W. van Outshoornstraat – De Sillestraat) K 3 mei tot en met 13 juni 2022
J. Camphuijsstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat) C 7 oktober tot en met 19 november 2021
J. Camphuijsstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) I 30 maart tot en met 11 mei 2022
Merkusstraat (tussen De Sillestraat – C. Houtmanstraat) M 30 mei tot en met 17 juli 2022
Pahudstraat (tussen Stuyvesantplein – W. van Outhoornstraat) G medio maart tot medio mei 2022
Pahudstraat (tussen W. van Outhoornstraat – De Sillestraat) L 18 mei tot en met 23 juni 2022
R. van Goensstraat (tussen Laan van NOI – J. Maetsuykerstraat) Y 10 mei tot en met 20 juni 2023
Spaarwaterstraat (tussen Houtmanstraat -hoek Spaarwaterstraat) T 2 januari tot en met 16 februari 2023
Spaarwaterstraat (tussen Theresiastraat – hoek Spaarwaterstraat) U 2 februari tot en met 14 maart 2023
Theresiastraat (tussen C. Houtmanstraat - C. van der Lijnstraat) P 9 september tot en met 26 oktober 2022
Theresiastraat (tussen J. Maetsuykerstraat – C. Houtmanstraat) O 17 augustus tot en met 5 oktober 2022
Theresiastraat (tussen Laan van NOI – J. Maetsuyckerstraat) N 20 juni tot en met 12 september 2022
W. van Outhoornstraat (tussen Laan van NOI – De Sillestraat) A geel 23 augustus tot en met 21 oktober 2021

Download de BouwApp
Met deze app houdt de aannemer bewoners op de hoogte van de werkzaamheden. De BouwApp is te vinden in de Google Play Store of Apple Store. Zoek in de app op ‘herinrichting Bezuidenhout-Oost fase 3’.

Gepubliceerd: 12 juli 2021Laatste wijziging: 4 januari 2022