Bezuidenhout-Oost: herinrichting

De straten in Bezuidenhout-Oost worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen.

De werkzaamheden in de gehele wijk Bezuidenhout-Oost zijn opgedeeld in 3 fases om de winkels, bedrijven en woningen zo bereikbaar mogelijk te houden. De 2e fase is klaar in de zomer. De werkzaamheden op straat voor de 3e fase beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Fase 3: van voorontwerp naar uitvoering

Op 3 juni 2019 stemde de gemeenteraad in met het voorontwerp voor de herinrichting van fase 3 (RIS302380). De gemeente werkt nu aan het definitief ontwerp (DO). Daarna starten de verdere voorbereidende werkzaamheden (vergunningsaanvragen, bestek opstellen en aanbestedingsprocedure). In het voorjaar van 2021 starten de uitvoerende werkzaamheden door een aannemer.

Ontwerp inrichting straten

De riolering wordt waar nodig vervangen en straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. De stoepen worden bestraat met basaltine tegels, de rijbanen met rode gebakken straatbakstenen. Voor de parkeerstroken worden de bestaande rode klinkers gebruikt die ook in eerdere fases zijn gebruikt. De zogeheten ‘Hagenaartjes’ ofwel de anti-parkeerpaaltjes krijgen waar nodig een plekje op de stoep.

Aanpassingen Theresiastraat

De maximum snelheid in de Theresiastraat gaat na de herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur. Vanwege deze snelheidsverlaging wordt ook het asfalt vervangen door klinkers. De gemeente wil hinder door trillingen als gevolg van de klinkers voorkomen. De straatwerkgroep Theresiastraat is hier nauw bij betrokken.

Planning fase 3

De uitvoering van de werkzaamheden begint naar verwachting in het voorjaar van 2021. De gemeente werkt nu aan het definitieve ontwerp.

Vragen en informatie fase 3

Heeft u vragen over fase 3 dan kunt u tijdens werktijden terecht bij de heer Den Braber, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag via bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Overzichtskaart van straten die in fase 3 worden opgeknapt
Overzichtskaart van straten die in fase 3 worden opgeknapt

Uitvoering fase 2b

Werkzaamheden per straat fase 2b

Alle straten staan met een letter en eigen kleur aangegeven op de kaart.
Alle straten staan met een letter en eigen kleur aangegeven op de kaart.
Fase (letters-straat) Straatdeel Start Gereed
A. Van Heutszstraat Rooseboomstraat en Loudonstraat gereed
A. Van Heutszstraat tussen Loudonstraat en De Sillestraat gereed
B. Van Reesstraat gereed
C. Sibergstraat gereed
D. Loudonstraat
E Stuyvesantplein mei juli
F Carel Reinierszkade tussen Roosenboomstraat – De Eerensplein gereed
F Carel Reinierszkade tussen Loudonstraat en De Sillestraat begin juni begin augustus
G Altingstraat Voor 1 dag afgesloten 17 juli 17 juli
I1 De Sillestraat tussen Altingstraat en Van Lansbergestraat gereed
I2 De Sillestraat tussen Van Heutszstraat en Carel Reinierszkade half mei half juli
J Cornelis van der Lijnstraat gereed
K Van Lansbergestraat noordelijk deel gereed
L Stuyvesantstraat Stuyvesantplein - De Eerensplein april gereed
M Merkusstraat Altingstraat - Stuyvesantstraat gereed
P Van Lansbergestraat gereed
Q Stuyvesantstraat Zuidzijde gereed

Inrichting Stuyvesantplein

Het plein wordt heringericht naar het ontwerp van de werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost. U kunt het ontwerp bekijken op de website bezuidenhout.nl. Het groene karakter van het plein wordt benadrukt door de randen van het plein nog groener te maken. Het midden van het plein blijft leeg, zodat er ruimte is voor kleinschalige evenementen en buurtactiviteiten. Het monument blijft staan en krijgt nieuwe beplanting. De kiosk vormt straks een belangrijk onderdeel van het plein.

App over de werkzaamheden fase 2b

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de app van de aannemer BAM in de Appstore voor uw Iphone of in de Play store voor uw Android smartphone.

Meer weten over fase 2b

Wilt u meer informatie over de herinrichting van Bezuidenhout-Oost fase 2b? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer via 06 - 22 96 04 31. U kunt ook vragen stellen over parkeren en huisvuil aanbieden. Spreek bij geen gehoor duidelijk uw naam, vraag en telefoonnummer in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt uw vraag ook mailen naar parkereninwoonwijken@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 17 juli 2020Laatste wijziging: 17 juli 2020