Bezuidenhout-Oost: herinrichting

De straten in Bezuidenhout-Oost worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels klaar. De werkzaamheden voor de 3e fase beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2021.

De werkzaamheden in de gehele wijk Bezuidenhout-Oost zijn opgedeeld in 3 fases om de winkels, bedrijven en woningen zo bereikbaar mogelijk te houden. Het definitief ontwerp voor de 3e fase is nu klaar. Op 1 december 2020 is er tussen 19.00 en 20.00 uur een digitale inloopbijeenkomst over dit definitief ontwerp.

Digitale inloopbijeenkomst op 1 december bijwonen

De gemeente hield op 1 december 2020 een digitale informatiebijeenkomst over de herinrichting via Teams. U kunt de bijeenkomst terugkijken door op onderstaande button te klikken. Het programma Teams heeft u niet nodig. Om deel te nemen kiest u bij een keuze tussen ‘teamsapp downloaden’ of ‘bekijk op het web’ voor ‘bekijk op het web’.

Bijeenkomst terugkijken

Ontwerp inrichting straten

De riolering wordt waar nodig vervangen en straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. De stoepen worden bestraat met basaltine tegels, de rijbanen met rode gebakken straatbakstenen. Voor de parkeerstroken worden de bestaande rode klinkers gebruikt die ook in eerdere fases zijn gebruikt. De zogeheten ‘Hagenaartjes’ ofwel de anti-parkeerpaaltjes krijgen waar nodig een plekje op de stoep.

Aanpassingen Theresiastraat

De maximum snelheid in de Theresiastraat gaat na de herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur. Vanwege deze snelheidsverlaging wordt ook het asfalt vervangen door klinkers. De gemeente wil hinder door trillingen als gevolg van de klinkers voorkomen. De straatwerkgroep Theresiastraat is hier nauw bij betrokken.

Informatie en vragen over fase 3

Het Definitief Ontwerp is inmiddels klaar. Bekijk de stukken. Het voorlopig ontwerp kunt u bekijken in het raadsinformatiesysteem (RIS302380). Heeft u vragen over fase 3 dan kunt u tijdens werktijden terecht bij de heer Den Braber, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag via bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Overzichtskaart van straten die in fase 3 worden opgeknapt
Overzichtskaart van straten die in fase 3 worden opgeknapt

Gepubliceerd: 12 november 2020Laatste wijziging: 3 december 2020