Badhuisstraat: nieuwe inrichting en riolering

De Badhuisstraat in Scheveningen is toe aan een opknapbeurt. De straat ziet er onaantrekkelijk uit. De inrichting van de straat is verouderd en ook de riolering is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan een plan voor een nieuwe inrichting en vervangt dan ook de riolering. Naar verwachting start het werk in 2023.

In juni 2020 lag er een schetsontwerp voor de herinrichting van de Badhuisstraat. Hierin zijn diverse ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en de gemeente opgenomen. Dit plan is verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO).

Artist Impression Badhuisstraat
Artist Impression Badhuisstraat

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 september 2021 hield de gemeente online een informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via onderstaande knop.

Bijeenkomst 22 september 2021 terugkijken

Reageren

Op 31 augustus 2021 heeft het college het voorlopig ontwerp herinrichting Badhuisstraat (RIS 309804) vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp ligt van 9 september tot en met 20 oktober 2021 ter inzage.
U kunt tot en met 20 oktober 2021 uw mening geven over het voorlopig ontwerp.
Reageren kan per e-mail of per brief.

 • Per e-mail:
  Stuur een e-mail naar herinrichtingbadhuisstraat@denhaag.nl, aan het College van Burgemeester en wethouders Den Haag.
  In het onderwerp zet u ‘zienswijze VO herinrichting Badhuisstraat’.

 • Per brief:
  Stuur uw brief naar:
  College van Burgemeester en Wethouders Den Haag
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
  Onder vermelding van ‘zienswijze VO herinrichting Badhuisstraat'.

Planning

 • Eind 2019: 1e schetsontwerp
 • Juni 2020: vaststellen schetsontwerp
 • Augustus 2021: voorlopig ontwerp (VO) vrijgegeven voor inzage
 • September/oktober 2021: voorlopig ontwerp ligt ter inzage
 • Eind 2021: vaststellen definitief ontwerp (DO )
 • Eind 2022: opstellen Definitief ontwerp bestek en aanbestedingen.
 • Begin 2023 : start werkzaamheden

Meer informatie

Bekijk de Informatiebijeenkomst herinrichting Badhuisstraat van 30 juni 2020 (YouTube-kanaal van de gemeente)

Gepubliceerd: 14 september 2021Laatste wijziging: 24 september 2021