Troelstrakade: asfalteren

De Troelstrakade tussen de Melis Stokelaan en de Erasmusweg wordt opgeknapt. De rijbaan krijgt nieuw asfalt. Voor de tegels op het fietspad komt rood asfalt. Het werk duurt van 26 april tot en met 30 augustus 2021.

De Troelstrakade bij het kruispunt Coornhertstraat
De Troelstrakade bij het kruispunt Coornhertstraat

Werkzaamheden

Het werk bestaat uit:

 • vervangen van de aansluitingen van de woningen op het riool
 • tegels van het fietspad vervangen door rood asfalt, alleen aan de kant van de huizen
 • veiliger maken van fietsovergang Troelstrakade-Erasmusweg
 • vervangen van een aantal bomen en verbeteren van de groeiplaats voor bestaande bomen
 • aanpassen van de uitrit en instellen van een 30 kilometer per uur-zone voor het Willem Dreespark
 • verbeteren van kruispunt bij de Erasmusweg: de baan voor rechtsaf slaan naar de Erasmusweg wordt langer
 • asfalteren van de rijbaan in beide richtingen, inclusief het kruispunt met de Erasmusweg

  Overlast

  De gemeente probeert overlast te beperken. De werktijden zijn van 7.00 tot 16.00 uur. In het laatste weekend van augustus wordt ook in de avond en nacht doorgewerkt. Het weghalen van het oude asfalt geeft geluidsoverlast. Over deze werkzaamheden krijgen bewoners in augustus een brief met informatie.

  Planning en fasering

  In roze en paars is het rijvak aangegeven waar gewerkt wordt en in welke fase (1 tot en met 4). Het tijdelijke parkeerterrein is aangegeven met een P, de afvalcontainers die gesloten zijn met letter A en de plek van de tijdelijke bovengrondse containers met de letter B.
  In roze en paars is het rijvak aangegeven waar gewerkt wordt en in welke fase (1 tot en met 4). Het tijdelijke parkeerterrein is aangegeven met een P, de afvalcontainers die gesloten zijn met letter A en de plek van de tijdelijke bovengrondse containers met de letter B.
  Troelstrakade tussen Melis Stokelaan en Erasmusweg
  Fase Weggedeelte Periode
  1 Troelstrakade tussen Melis Stokelaan en Erasmusweg (aan de kant van de woningen): werk aan het fietspad, huisaansluitingen riool en bomen 26 april tot eind juli 2021
  2 Werken aan middenberm Troelstrakade en Erasmusweg en de inrit Willem Dreespark augustus 2021
  3 Asfalteren van de rijbaan in de richting Melis Stokelaan naar kruising Erasmusplein laatste week augustus 2021
  4 Asfalteren van de rijbaan vanaf de kruising Erasmusweg in de rijrichting naar Melis Stokelaan laatste weekend augustus 2021

  Bereikbaarheid

  Voetgangers en fietsers

  Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven voor voetgangers altijd bereikbaar. Waar nodig worden loopschotten neergelegd. Fietsers worden op een veilige manier langs het werk geleid.

  Parkeren

  Waar gewerkt wordt zijn de parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar.

  • Bewoners kunnen gebruik maken van een tijdelijk parkeerterrein aan de Rederijkerstraat-Van Ruysbroekstraat. In de wijk Moerwijk-Noord is betaald parkeren ingevoerd. Op het tijdelijk parkeerterrein kunt u met een parkeervergunning voor dit gebied parkeren.
  • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats of parkeert u op een privĂ©terrein? Dan krijgt u een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) aangeboden. Neem hiervoor contact op met de omgevingsmanager.
  • Voor bezoekers zonder vergunning geldt betaald parkeren tussen 18.00 en 24.00 uur.

  Hulpdiensten

  Hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) moeten tijdens de werkzaamheden bewoners goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten in geval van nood er goed door kunnen. Als het nodig is, worden er voor de bereikbaarheid van hulpdiensten rijplaten neergelegd.

  HTM-buslijn 26

  Voor de HTM-buslijn 26 geldt:

  • Van maandag 26 april tot en met 22 augustus 2021: de bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar de kruising met de Melis Stokelaan.
  • Van 23 tot en met 30 augustus 2021: de bushaltes komen tijdelijk te vervallen op het gedeelte Troelstrakade tussen de Melis Stokelaan en de Erasmusweg.

  Huisvuil, GFT, grofvuil en oud papier

  Een aantal ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s ) is tijdelijk afgesloten.

  • Troelstrakade: van maandag 26 april tot eind juni en in de laatste week van augustus kunt u huisvuil tijdelijk weggooien in bovengrondse afvalcontainers in de Coornhertstraat.
  • Reviusstraat: in de maand augustus kunt u huisvuil tijdelijk weggooien in bovengrondse afvalcontainers op de hoek Reviusstraat en Erasmusweg.

  Geef bij het maken van een grofvuilafspraak de locatie van de tijdelijke bovengrondse afvalcontainer door. Op het kaartje hierboven is te zien waar de tijdelijke containers staan.

  Veiligheid

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Wijs kinderen hierop en houd ze weg van het werkterrein.

  Augustus: omleidingen voor doorgaand autoverkeer

  In de laatste week van augustus 2021 krijgt de Troelstrakade nieuw asfalt. Er zijn dan omleidingen.

  Rijbaan Melis Stokelaan richting kruising Erasmusplein

  In de laatste week van augustus 2021 krijgt de rijbaan tussen de Melis Stokelaan en de kruising Erasmusplein nieuw asfalt. Dit is de rijbaan aan de kant van de huizen. De rijbaan wordt afgesloten en doorgaand autoverkeer wordt omgeleid:

  • Komt u vanaf de Fruitweg of Veluweplein, dan kunt u via de Moerweg, Erasmusplein en Erasmusweg omrijden.
  • Vanaf de Melis Stokelaan kunt u ook omrijden via de Fruitweg, Parallelweg, Calandstraat en Neherkade.

  Rijbaan kruispunt Erasmusweg richting Melis Stokelaan

  In het laatste weekend van augustus 2021 krijgt de rijbaan inclusief het kruispunt Erasmusweg in de richting van de Melis Stokelaan nieuw asfalt.

  • Bewoners van het Willem Dreespark kunnen wel via de Melis Stokelaan-Fruitweg en Troelstrakade rijden. Tijdens het asfalteren is er een moment dat de inrit niet in of uit te rijden is.
  • Het verkeer vanaf Spoorwijk en de Neherkade wordt omgeleid via Calandstraat, Parallelweg en Fruitweg.
  • Komt u vanaf de Erasmusweg of Moerweg, dan wordt u omgeleid via de Moerweg.
  • Het benzinestation is dit weekend niet bereikbaar voor autoverkeer.

  Contact

  Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Joleen Schrier via (085) 822 04 25 of denhaag@itc-groep.nl.

  Gepubliceerd: 23 maart 2021Laatste wijziging: 1 juni 2021