Verkeersvisie Scheveningen

Scheveningen is volop in beweging en ontwikkeling. Hoe houden we Scheveningen goed bereikbaar? Hoe blijft het een aantrekkelijke (toeristische) bestemming, zonder dat de leefbaarheid wordt aangetast?

Samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden heeft de gemeente de Verkeersvisie Scheveningen opgesteld. Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad de Verkeersvisie vastgesteld. Hieruit zijn 55 kleine en grote maatregelen voortgekomen. Deze worden in de komende jaren uitgevoerd door de gemeente.

Het Kurhaus in Scheveningen

Samen met belanghebbenden

De gemeente heeft vanaf januari 2016 samen met ondernemers, bewoners en belangenorganisaties nagedacht over een Verkeersvisie voor Scheveningen. Dat is gebeurd in 3 verschillende groepen (denktanks). In de visie beschrijft de gemeente wat er de komende jaren moet gebeuren en welke keuzes gemaakt zijn om Scheveningen bereikbaar te houden.

Hoofdthema’s

De wensen en ideeën uit de denktanks zijn in de Verkeersvisie gebundeld in 7 hoofdthema’s:

  1. het OV-aanbod naar en langs de kust versterken
  2. loop- en fietsvoorzieningen verbeteren
  3. verminderen (zoek-)verkeer – verbeteren verkeersstructuur en parkeersituatie
  4. betere routes voor het (zware) vrachtverkeer maken
  5. weginrichting verbeteren door lokale knelpunten aan te pakken
  6. extra maatregelen tijdens dagen met grote drukte
  7. communiceren en informeren.

Uitvoering

Verschillende maatregelen worden op dit moment uitgewerkt, of zijn zelfs al in uitvoering. Om de voortgang van de uitvoering te bewaken wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld. De komende periode wordt hier meer over bekend.

Op 18 december 2018 is een bericht gestuurd naar de commissie Leefomgeving over de stand van zaken over de uitvoering van de Verkeersvisie Scheveningen. U leest dit bericht in bestuurlijke stukken onder nummer RIS301382 - Stand van zaken uitvoering Verkeersvisie Scheveningen

Bekijk ook Verkeersvisie Scheveningen 2025 (RIS295689).

Gepubliceerd: 9 januari 2019Laatste wijziging: 5 februari 2019