Schalk Burgerstraat - Veluweplein: werkzaamheden fietsveiligheid

Schalk Burgerstraat en Veluweplein worden veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden starten op de Veluwepleinbrug begin mei 2020.

Sterfietsroute

Schalk Burgerstraat en Veluweplein maken deel uit van de sterfietsroute binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. Sterfietsroutes zijn bestaande routes die worden verbeterd. Er ontstaat een netwerk van snelle en veilige fietsroutes. Er komen bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden en duidelijke en veilige oversteekplekken voor fietsers. Met de sterfietsroutes wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen vaker de fiets gebruiken.

Impressie van de vernieuwde Schalk Burgerstraat
Impressie van de vernieuwde Schalk Burgerstraat

Veluweplein: dit gaat er gebeuren

 • De noordwestzijde van de Veluwepleinbrug wordt 2,75 m breder.
 • Het fietspad wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer. Dit is nu aan twee zijden van de brug een eenrichtingsfietspad.

Planning

De werkzaamheden aan de brug starten begin mei en duren tot eind juli/begin augustus 2020. Medio september starten de werkzaamheden aan het fietspad.

Wat dit voor u betekent

Om de verbreding te maken, wordt het fiets- en voetpad aan de noordwestzijde van de Veluwepleinbrug afgesloten. De voetgangers en fietsers kunnen tijdelijk alleen het plein oversteken via de zuidoostzijde van de brug.

Bereikbaarheid

Alleen het fiets- en voetpad gaan dicht. Auto's en openbaar vervoer kunnen gewoon over de brug rijden.

Planning

De werkzaamheden op de Veluwepleinbrug beginnen half juni 2020 en duren ongeveer 3 maanden.

Impressie van de Veluwepleinbrug
Impressie van de Veluwepleinbrug

Werkzaamheden Schalk Burgerstraat

 • De ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) worden vervangen door nieuwe in de zijstraten.
 • Schalk Burgerstraat krijgt vrijliggende fietspaden.
 • De straat krijgt eenrichtingsverkeer richting Hoefkade.
 • Voor een snelle doorstroom voor de hulpdiensten wordt de maximum snelheid 50 kilometer per uur.
 • De weg wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht.
 • Zijstraten krijgen duidelijke inritten.
 • Er komen meer bomen.
 • Delftselaan krijgt een vrijliggend fietspad in de richting van Paul Krugerlaan.
 • De oversteek naar Schalk Burgerstraat wordt verbeterd.
 • De Veluwepleinbrug wordt verbreed.
 • Om extra ruimte te maken voor fietsers en voetgangers verdwijnen in totaal 42 parkeerplekken in de straten.

Wat dit voor u betekent

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Waar werkzaamheden zijn, is het tijdelijk niet mogelijk om te parkeren. Heeft u een invalidenparkeerplek? Dan zorgt de gemeente dat er een vervangende plek komt vlakbij uw plek. Als de huisvuilplaatsen niet bereikbaar zijn, komt er een tijdelijke aanbiedplaats. Deze wordt op borden aangegeven.

Openbaar vervoer

Tramlijnen 6 en 12 en buslijn 25 blijven tijdens de werkzaamheden gewoon rijden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact door een e-mail te sturen naar Gijs Schippers, de werkvoorbereider van de aannemer.

Gepubliceerd: 5 maart 2020Laatste wijziging: 6 mei 2020