Hofkwartier: groot onderhoud

De gemeente voert samen met netbeheerder Stedin en waterbedrijf Dunea groot onderhoud uit in de openbare ruimte, aan het riool, en de gas- en waterleidingen van het Hofkwartier. De werkzaamheden duren tot juni 2021.

Straatzicht Juffrouw Idastraat

Bij de werkzaamheden vervangt de aannemer van Dunea en Stedin eerst de water- en gasleidingen. Daarna gaat de straat weer dicht. Vervolgens vervangt de aannemer van de gemeente de rioolaansluitingen en vernieuwt de bestrating. Deze volgorde lijkt misschien omslachtig, maar daardoor blijven straten beter toegankelijk voor bewoners, bezoekers en bezorgers.

Wat gaat er gebeuren?

In de Juffrouw Idastraat, Molenstraat, Oude Molstraat en de Papestraat:

 • Vervangen hoofdleidingen van water en gas
 • Vernieuwen van alle rioolaansluitingen
 • Leggen van nieuwe bestrating en stoepranden

  In de Nobelstraat:

  • Vernieuwen van alle rioolaansluitingen
  • Leggen van nieuwe bestrating en stoepranden
  In kleur is aangegeven in welke volgorde de straten aan de beurt zijn. De Molenstraat (groen) en Juffrouw Idastraat (hardroze) zijn al klaar. Daarop volgen de Oude Molstraat (donkerblauw), Papestraat (lichtblauw) en Nobelstraat (oker).
  In kleur is aangegeven in welke volgorde de straten aan de beurt zijn. De Molenstraat (groen) en Juffrouw Idastraat (hardroze) zijn al klaar. Daarop volgen de Oude Molstraat (donkerblauw), Papestraat (lichtblauw) en Nobelstraat (oker).

  Overlast

  Het uitvoeren van groot onderhoud in deze straten geeft overlast. Met een goede voorbereiding en overleg met alle belanghebbenden proberen gemeente, Stedin en Dunea deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de stoep en rijbaan afgesloten. Dit gebeurt meerdere keren in verschillende periodes.

  Bereikbaarheid Hofkwartier

  Voor de bereikbaarheid van het gebied geldt tijdens de werkzaamheden het volgende:

  • Woningen, winkels en horecaruimtes blijven bereikbaar.
  • Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid, ook het fietsverkeer als dat nodig is.
  • Parkeergarages en -terreinen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.
  • Laden en lossen blijft altijd mogelijk, waar nodig gelden noodmaatregelen.
  • Voor het ophalen van bedrijfsafval en huisvuil zijn tijdelijke plekken aangewezen.
  • Zoveel mogelijk ruimte voor terrassen blijft beschikbaar.
  • De aannemers houden zoveel mogelijk reguliere werktijden aan.

  Planning

  Straat Water- en gasleidingen Riolering en bestrating
  Juffrouw Idastraat gereed gereed
  Molenstraat gereed gereed
  Oude Molstraat gereed gereed
  Papestraat gereed gereed
  Nobelstraat geen vervanging mei - juni 2021

  Straatzicht Prinsestraat
  Straatzicht Prinsestraat

  Contact

  Heeft u algemene vragen over de plannen en besluiten van dit project? Neem dan contact op met:
  Chris Langerak (omgevingsmanager). Hij is namens de gemeente, Stedin en Dunea contactpersoon voor ondernemers en bewoners. U kunt hem een e-mail sturen: info@projectloods.nl of bellen op telefoonnummer: 06 - 48 17 58 73.

  Gepubliceerd: 8 juli 2020Laatste wijziging: 5 mei 2021