Hofkwartier: groot onderhoud

De gemeente Den Haag voert samen met netbeheerder Stedin en waterbedrijf Dunea groot onderhoud uit in de openbare ruimte en aan de riolering, gasleidingen en waterleidingen van het Hofkwartier.

Afgeronde werkzaamheden

Inmiddels zijn de Pieterstraat, de Korte Molenstraat en een gedeelte van de Juffrouw Idastraat opnieuw bestraat. In overleg met de bewoners wordt de Korte Molenstraat autovrij gemaakt.

Straatzicht Juffrouw Idastraat

De Prinsestraat

Tussen de Noordwal en de Nobelstraat is het volgende gedaan:

 • de transportwaterleiding vervangen
 • de rioolaansluitingen vernieuwd
 • klinkerverharding aangebracht
 • de trottoirbanden vervangen

In de 2e helft van 2019 kunnen hier nog kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf eind augustus 2019 controleert Stedin in het hele gebied de gasaansluitingen. Iedereen krijgt hierover een brief van Stedin. Een monteur van aannemer Van Gelder komt vervolgens langs om binnen de controle te doen. Als blijkt dat de huisaansluiting aan vervanging toe is, plant Stedin samen met de bewoner een vervolgafspraak in.

In de Juffrouw Idastraat, Oude Molstraat en Papestraat vervangt de gemeente de hoofdleidingen van water en gas. Daarnaast komen er nieuwe rioolaansluitingen, nieuwe bestrating en nieuwe stoepranden.

In de Molenstraat

Stedin brengt in de bestaande gasleiding een nieuwe leiding aan. Dit vraagt een grondige voorbereiding, maar scheelt veel graafwerk in de straat. Dit beperkt de overlast voor weggebruikers. Andere werkzaamheden die hier gedaan worden:

 • vervangen hoofdleiding van water
 • vernieuwen van alle rioolaansluitingen
 • nieuwe bestrating
 • plaatsen nieuwe stoepranden

In de Nobelstraat

De werkzaamheden in de Nobelstraat zijn nodig om:

 • alle rioolaansluitingen te vernieuwen
 • nieuwe bestrating en stoepranden te leggen

Wat betekent dit?

Het uitvoeren van groot onderhoud in deze straten geeft overlast. Met een goede voorbereiding en nauw overleg met alle belanghebbenden willen de gemeente, Stedin en Dunea deze overlast zoveel mogelijk beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de stoep en rijbaan afgesloten. Dit gebeurt meerdere keren in verschillende periodes.

Eerst vervangt de aannemer van Dunea en Stedin de water- en gasleidingen. De straat gaat daarna weer dicht. Vervolgens vervangt de aannemer van de gemeente de rioolaansluitingen en vernieuwt de bestrating. Deze werkwijze lijkt misschien inefficiƫnt, maar daardoor blijven de straten beter toegankelijk voor bezoekers en leveranciers.

Bereikbaarheid Hofkwartier

Kort samengevat geldt voor de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden het volgende:

 • Woningen, winkels en horecaruimtes blijven toegankelijk.
 • Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid, indien nodig ook het fietsverkeer.
 • Parkeergarages en -terreinen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.
 • Laden en lossen blijft altijd mogelijk, waar nodig gelden noodmaatregelen.
 • Voor het ophalen van bedrijfsafval en huisvuil zijn tijdelijke plekken gereserveerd.
 • Zoveel mogelijk ruimte voor terrassen blijft beschikbaar.
 • Uitvoerende aannemers houden zoveel mogelijk reguliere werktijden aan.
 • In de maanden augustus en december 2019 zijn er geen opbrekingen en geen straten afgesloten.

Planning groot onderhoud Hofkwartier

Het werk aan de gashoofdleiding in de Molenstraat kan alleen buiten het stookseizoen. Die werkzaamheden staan nu gepland in mei 2020. De planning is hierop afgestemd om te zorgen dat de straten in het Hofkwartier zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Juffrouw Idastraat augustus 2019, controle gasaansluiting september - november 2019, werkzaamheden waterleiding september - november 2019, werkzaamheden water januari 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Molenstraat najaar 2019, controle gasaansluiting februari - april 2020, werkzaamheden waterleiding mei 2020, werkzaamheden waterleiding mei - juni 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Oude Molstraat najaar 2019, controle gasaansluiting september - oktober 2019, werkzaamheden waterleiding september - oktober 2019, werkzaamheden gas oktober - november 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Papestraat najaar 2019, controle gasaansluiting januari - februari 2021, werkzaamheden waterleiding januari - februari 2021, werkzaamheden gas maart - april 2021, rioolaansluiting en wegverharding
Nobelstraat najaar 2019, controle gasaansluiting mei - juni 2021, rioolaansluiting en wegverharding

Straatzicht Prinsestraat

Informatie over het project

Heeft u algemene vragen over de plannen en besluiten van dit project? Neem dan contact op met:
Chris Langerak (omgevingsmanager), Contactpersoon voor ondernemers en bewoners (namens gemeente Den Haag, Stedin en Dunea)
E-mail: info@projectloods.nl of telefoon: 06 - 48 17 58 73.

Gepubliceerd: 16 augustus 2019Laatste wijziging: 12 september 2019