Hofkwartier: groot onderhoud

De gemeente Den Haag voert samen met netbeheerder Stedin en waterbedrijf Dunea groot onderhoud uit in de openbare ruimte en aan de riolering, gasleidingen en waterleidingen van het Hofkwartier.

Straatzicht Juffrouw Idastraat

Wat gaat er gebeuren?

In de Juffrouw Idastraat

De gemeente vervangt de hoofdleidingen van water en gas. Andere werkzaamheden:

 • We vernieuwen rioolaansluitingen voor zover dit nog niet is gebeurd.
 • Er komt nieuwe bestrating. De oude bestrating wordt afgevoerd.
 • De straat krijgt nieuwe stoepranden.

Deze werkzaamheden zouden 6 januari 2020 van start gaan. Maar door vertraging in de levering van materiaal, begint de aannemer eerst op 20 januari. De werkzaamheden duren uiterlijk tot 13 maart 2020. Als gevolg van de werkzaamheden zijn delen van de stoep en rijbaan afgesloten, wordt autoverkeer omgeleid en is het niet mogelijk overal te parkeren of te laden en te lossen. Woningen en winkels blijven bereikbaar. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

In de Molenstraat

Stedin brengt in de bestaande gasleiding een nieuwe leiding aan. Dit vraagt een grondige voorbereiding, maar scheelt veel graafwerk in de straat. Dit beperkt de overlast voor weggebruikers. Andere werkzaamheden die hier gedaan worden:

 • vervangen hoofdleiding van water
 • vernieuwen van alle rioolaansluitingen
 • nieuwe bestrating
 • plaatsen nieuwe stoepranden
In kleur is aangegeven in welke perioden de waterleiding wordt vervangen in de Molenstraat.
In kleur is aangegeven in welke perioden de waterleiding wordt vervangen in de Molenstraat.

Vervangen waterleiding

De perioden waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn aangegeven met een kleur:

 • Blauw: tussen 3 en 29 februari 2020
 • Roze: tussen 24 februari en 14 maart 2020
 • Groen: tussen 9 maart en 4 april 2020
 • Geel: tussen 30 maart en 25 april 2020

In de Nobelstraat

De werkzaamheden in de Nobelstraat zijn nodig om:

 • alle rioolaansluitingen te vernieuwen
 • nieuwe bestrating en stoepranden te leggen

Wat betekent dit?

Het uitvoeren van groot onderhoud in deze straten geeft overlast. Met een goede voorbereiding en nauw overleg met alle belanghebbenden willen de gemeente, Stedin en Dunea deze overlast zoveel mogelijk beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de stoep en rijbaan afgesloten. Dit gebeurt meerdere keren in verschillende periodes.

Eerst vervangt de aannemer van Dunea en Stedin de water- en gasleidingen. De straat gaat daarna weer dicht. Vervolgens vervangt de aannemer van de gemeente de rioolaansluitingen en vernieuwt de bestrating. Deze werkwijze lijkt misschien ineffici├źnt, maar daardoor blijven de straten beter toegankelijk voor bezoekers en leveranciers.

Bereikbaarheid Hofkwartier

Kort samengevat geldt voor de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden het volgende:

 • Woningen, winkels en horecaruimtes blijven toegankelijk.
 • Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid, indien nodig ook het fietsverkeer.
 • Parkeergarages en -terreinen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.
 • Laden en lossen blijft altijd mogelijk, waar nodig gelden noodmaatregelen.
 • Voor het ophalen van bedrijfsafval en huisvuil zijn tijdelijke plekken gereserveerd.
 • Zoveel mogelijk ruimte voor terrassen blijft beschikbaar.
 • Uitvoerende aannemers houden zoveel mogelijk reguliere werktijden aan.
 • In de maanden augustus en december 2019 zijn er geen opbrekingen en geen straten afgesloten.

Planning groot onderhoud Hofkwartier

Het werk aan de gashoofdleiding in de Molenstraat kan alleen buiten het stookseizoen. Die werkzaamheden staan nu gepland in mei 2020. De planning is hierop afgestemd om te zorgen dat de straten in het Hofkwartier zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Juffrouw Idastraat augustus 2019, controle gasaansluiting september - november 2019, werkzaamheden waterleiding september - november 2019, werkzaamheden water januari -februari 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Molenstraat najaar 2019, controle gasaansluiting februari - april 2020, werkzaamheden waterleiding mei 2020, werkzaamheden waterleiding mei - juli 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Oude Molstraat najaar 2019, controle gasaansluiting september - oktober 2019, werkzaamheden waterleiding september - oktober 2019, werkzaamheden gas oktober - november 2020, rioolaansluiting en wegverharding
Papestraat najaar 2019, controle gasaansluiting januari - februari 2021, werkzaamheden waterleiding januari - februari 2021, werkzaamheden gas maart - april 2021, rioolaansluiting en wegverharding
Nobelstraat najaar 2019, controle gasaansluiting mei - juni 2021, rioolaansluiting en wegverharding

Straatzicht Prinsestraat

Informatie over het project

Heeft u algemene vragen over de plannen en besluiten van dit project? Neem dan contact op met:
Chris Langerak (omgevingsmanager), Contactpersoon voor ondernemers en bewoners (namens gemeente Den Haag, Stedin en Dunea)
E-mail: info@projectloods.nl of telefoon: 06 - 48 17 58 73.

Gepubliceerd: 16 augustus 2019Laatste wijziging: 21 januari 2020