Verplaatsing raamprostitutie

De gemeente wil de arbeidsomstandigheden voor sekswerkers in de stad verbeteren. De gemeente onderzoekt tegelijk of er een nieuwe goede plek voor sekswerkers mogelijk is.

De gemeente maakt zich zorgen over:

 • de slechte en vaak verouderde werkruimtes, badkamers en wc’s
 • de kans dat sekswerkers afhankelijk worden van raamverhuurders
 • de hoge huurprijs voor een raam. Hierdoor hebben sekswerkers moeite om hun geld te verdienen
 • afspraken van sekswerkers via internet, bijvoorbeeld via social media. Deze vinden vaak niet plaats op plekken waar gekeken wordt naar veiligheid en gezondheid, en vaak zonder een geldige vergunning.

Deze zaken zorgen er mogelijk voor dat een aantal sekswerkers in de illegale prostitutie terechtkomt. De risico’s voor misbruik en mensenhandel en op het gebied van hygiëne en gezondheid nemen zo toe.

Verbeteren van arbeidsomstandigheden

Op de huidige plekken is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden vaak niet mogelijk. De gemeente zoekt daarom naar een nieuwe locatie voor sekswerkers. Deze nieuwe locatie moet voldoen aan alle eisen voor:

 • werkomstandigheden
 • toezicht
 • veiligheid
 • hygiëne
 • maatschappelijke ondersteuning

Op een nieuwe locatie kunnen sekswerkers makkelijker eigen keuzes maken en ook meer van de winst houden. Ook kan een nieuwe plek zorgen voor meer vormen van sekswerk, zoals sekswerk door mannen en seks met transgenders.

1 nieuwe locatie voor sekswerkers

De gemeente kijkt naar een mogelijke nieuwe locatie voor sekswerkers in de 'Sporendriehoek', aan de Lekstraat. Sekswerkers uit de Doubletstraat en Geleenstraat kunnen dan hier aan het werk.

Het doel van de verplaatsing is:

 • verbeteren van de positie van sekswerkers
 • een veilige, schone werkomgeving voor sekswerkers
 • minder kans op mensenhandel, in welke vorm dan ook
 • flexibeler werken, sekswerkers zitten minder vast aan huur per dagdeel
 • meer kans om met werk te stoppen, bijvoorbeeld door banen in beheer en ondersteuning
Sporendriehoek bij de Lekstraat
Sporendriehoek bij de Lekstraat

Herontwikkeling huidige buurten

Tegelijk zal de gemeente moeten onderzoeken hoe ze de Doubletstraat en de Geleenstraat opnieuw kan inrichten. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. De gemeente maakt deze in overleg met de bewoners. Hiervoor komt een participatietraject met de bewoners in het Oude Centrum en de Rivierenbuurt.

Onafhankelijk onderzoek

De gemeente heeft verschillende onderzoeken laten doen onder sekswerkers, raamverhuurders en buurtbewoners. Hieruit blijkt dat er vraag is naar:

 • goede plekken voor sekswerk
 • ‘gewoon’ door kunnen werken van sekswerkers als er een nieuwe locatie komt
 • bereikbaarheid en parkeermogelijkheden
 • voorkomen van overlast voor de buurt, bijvoorbeeld door rondrijdend autoverkeer en criminele activiteiten

De gemeente verwacht ook dat er door betere werkomstandigheden minder sekswerkers in de illegale prostitutie terechtkomen.

Definitief voorstel

Om te komen tot een definitief voorstel neemt de gemeente in de komende periode vervolgstappen. Zo onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden er zijn op de nieuwe en oude locaties. Samen met de sekswerkers en exploitanten maakt de gemeente een voorstel voor de zakelijke relatie tussen de 2. Ook werkt de gemeente aan een aantal scenario’s. De gemeente wil de vervolgstappen voor de zomer afmaken en een raadsvoorstel verder uitwerken.

Uitwerken scenario’s voor nieuwe locatie

De scenario’s voor de nieuwe locatie werkt de gemeente uit samen met stedenbouwkundigbureau UN Studio en betrokkenen uit de sector. Deze moeten allemaal leiden tot betere arbeidsomstandigheden van de sekswerkers. Sekswerk is namelijk een normaal beroep. Het is niet de bedoeling om sekswerk uit de stad te verdrijven. De nieuwe locatie moet bovendien goed bereikbaar zijn voor bezoekers en sekswerkers.

De nog uit te werken scenario’s zijn bedoeld als voorbeelden. Alle uitgewerkte scenario’s worden uitgebreid met betrokkenen besproken. Uiteindelijk legt de gemeente ze aan de Raad voor. Daar vindt het gesprek en besluitvorming plaats.

Waar denkt de gemeente aan?

Een plek met inpandige ramen ligt het meest voor de hand. De gemeente ziet de rosse buurt als plek voor nieuwe bedrijfjes. Dit zijn vooral bedrijven van huidige en oud-sekswerkers. In de buurt komen verhuurbare ruimtes voor start-ups, maatschappelijke organisaties en organisaties die zich inzetten voor de positie van sekswerkers. Zij ondersteunen het werk direct of van een afstand.

Impressie van een rosse buurt met inpandige ramen (Copyright Plomp, UN Studio)
Impressie van een rosse buurt met inpandige ramen (Copyright Plomp, UN Studio)

Digitale bewonersbijeenkomst 11 juni

Op 11 juni organiseerde de gemeente een digitale bewonersbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de gemeente de resultaten van een bewonersonderzoek in het Oude Centrum en de Rivierenbuurt. Er werd ook verteld wat de volgende stappen zijn en hoe bewoners kunnen meedenken en meepraten.

Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om mee te denken en te praten. Na de zomer volgt hiervoor de uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst.

Via deze button kunt u de uitzending van 11 juni terugkijken.

Uitzending terugkijken

De vragen en antwoorden kunt u hieronder teruglezen.

Veelgestelde vragen bewonersavond 11 juni (PDF, 190,3 kB)

Heeft u een vraag? Dan kunt u ons bereiken op e-mailadres: vrp@denhaag.nl.

Zie ook Prostitutie in Den Haag

Gepubliceerd: 20 februari 2020Laatste wijziging: 1 september 2020