Verplaatsing raamprostitutie Doubletstraat en Geleenstraat

De gemeente wil de situatie van sekswerkers in de stad verbeteren. Om dat te bereiken wil de gemeente de raamprostitutie van de Doubletstraat en Geleenstraat verplaatsen. Naar een nieuwe plek in de Sporendriehoek aan de Lekstraat.

Op de plek waar nu raamprostitutie is, is het vaak niet mogelijk om de werksituatie van sekswerkers te verbeteren. Daarom zoekt de gemeente een nieuwe plek waar:

 • een veilige, schone werkomgeving is voor sekswerkers.
 • toezicht (controle) is.
 • sekswerkers hulp kunnen krijgen.
 • minder kans is op mensenhandel.
 • sekswerkers flexibeler werken en minder vastzitten aan huur per dagdeel.
 • meer kans is om met sekswerk te stoppen. Bijvoorbeeld door een ‘loket’ te plaatsen waar sekswerkers, die willen uitstappen, naar andere werk worden begeleid.

Op een nieuwe plek moeten sekswerkers makkelijker eigen keuzes kunnen maken. Ze moeten ook meer van de winst zelf kunnen houden. Een nieuwe plek kan ook plaats bieden aan meer vormen van sekswerk, zoals sekswerk door mannen en transgenders.

Onderzoek

De gemeente heeft verschillende onderzoeken laten doen. Daarin werd aan sekswerkers, raamverhuurders en buurtbewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden. Daaruit kwamen de volgende wensen:

 • Goede (hygiënische) voorzieningen op de werkplekken voor sekswerk.
 • Bij een verhuizing moeten de sekswerkers op een nieuwe plek meteen verder kunnen met hun werk. (Geen tijdelijke sluiting tijdens de verhuizing).
 • Goed bereikbaar zijn.
 • Genoeg plek om te parkeren.
 • Minder overlast voor de buurt, bijvoorbeeld van autoverkeer en criminele activiteiten.

Wensen gemeente

Den Haag wil een plek voor de raamprostitutie die goed te controleren is. Dat wil zeggen dat bezoekers vanaf de straat eerst door een toegang moeten om naar binnen te kunnen. Zo is het mogelijk om te controleren wie er naar binnen gaat. Daardoor kunnen sekswerkers veiliger werken.

De gemeente wil  dat er op de nieuwe plek ook nieuwe bedrijfjes komen. Vooral van sekswerkers zelf en van oud-sekswerkers. Ook wil zij dat er in de buurt ruimtes komen die te huur zijn. Voor startende bedrijven, sociale organisaties en organisaties die zich inzetten om de situatie van sekswerkers te verbeteren.

Impressie van een rosse buurt met 'inpandige ramen': bezoekers moeten toegang krijgen om naar binnen te kunnen. (Copyright Plomp, UN Studio)
Impressie van een rosse buurt met 'inpandige ramen': bezoekers moeten toegang krijgen om naar binnen te kunnen. (Copyright Plomp, UN Studio)

Definitief voorstel

Het onderzoek naar mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden van sekswerkers te verbeteren door de raamprostitutie te verplaatsen naar de Sporendriehoek, is een plan van het college van burgemeester en wethouders. Dit plan (het coalitieakkoord) staat vast.

De gemeente onderzoekt verschillende wensen en eisen voor een nieuwe plek voor raamprostitutie bij heel veel mensen. Sekswerkers, raamverhuurders, buurtbewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen over de plannen meepraten en meedenken. De gemeente neemt hun ideeën en wensen mee bij het maken van een definitief voorstel, een Nota van Uitgangspunten.

Overlast

De gemeente wil de nieuwe plek zo maken dat bewoners in de omgeving er geen last van hebben. Bijvoorbeeld door te letten op de toegangsroutes, te voorkomen dat auto’s kunnen rondrijden en door  te zorgen voor genoeg parkeerplekken.

Veiligheid

De gemeente onderzoekt hoe zij kan zorgen voor controle en veiligheid in de Sporendriehoek en omgeving. Dat doet zij in overleg met handhaving en de politie.

Bereikbaarheid

Er is nu geen openbaar vervoer in de Sporendriehoek. De gemeente doet onderzoek naar goede verkeersverbindingen van en naar het centrum, de Binckhorst en de overkant van de spoorlijnen. De Sporendriehoek ligt in het midden van die routes. Daar moet ruimte komen voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): trams en bussen die vaak rijden, snel zijn en goede mogelijkheden hebben om over te stappen. En er moet ruimte komen voor verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers. Naast de bestaande spoorlijnen. Dat betekent dat de tunnels en viaducten moeten worden aangepast.

Planning

In november 2020 beoordeelt het college of de mogelijkheden voor de verplaatsing positief zijn. Dat hangt af van de uitkomsten van alle onderzoeken. Deze resultaten staan in de Nota van Uitgangspunten (NvU). Het college legt die NvU voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit dan of de plannen verder moeten worden uitgewerkt.

Herinrichten huidige buurten

Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen tot verplaatsing, onderzoekt de gemeente hoe ze de Doubletstraat en de Geleenstraat kan inrichten als daar geen raamprostitutie meer is. Er zijn al wel verschillende ideeën, maar nog geen vaste plannen. De gemeente maakt die straks in overleg met de bewoners in het Oude Centrum en de Rivierenbuurt. Een herontwikkeling moet namelijk passen bij het karakter van die buurten.

Contact

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar: vrp@denhaag.nl.

Zie ook Prostitutie in Den Haag

Gepubliceerd: 22 oktober 2020Laatste wijziging: 2 juni 2021