U heeft een huisverbod gekregen. Wat nu?

Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Een tijdelijk huisverbod duurt 10 dagen. Als u een huisverbod heeft gekregen, moet u direct uw huis verlaten en uw huissleutels aan de politie afgeven.

U mag tijdens het huisverbod niet naar uw huis of in de buurt van uw huis komen. Ook als u de eigenaar, huurder of hoofdbewoner van de woning bent.

U mag in die 10 dagen ook geen contact opnemen met uw partner en/of kinderen. Ook als uw partner of kinderen contact met u zoeken, mag u daar niet op ingaan.

Het tijdelijk huisverbod staat beschreven in de beschikking die u heeft gekregen van de politie. Hierin staat voor welke periode en welk gebied het huisverbod geldt en met wie u geen contact mag hebben.

In beroep tegen het huisverbod

Bent u het niet eens met het huisverbod? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Als u beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek voor een ‘voorlopige voorziening’ indienen. Dit betekent dat de rechter binnen 3 werkdagen controleert of het huisverbod terecht is opgelegd. In de bijlage bij de beschikking staat precies beschreven hoe en waar u in beroep kunt gaan voor een voorlopige voorziening.

Wilt u een advocaat?

Als u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, kunt u de hulp van een advocaat inroepen. Dit kost u niets. U kunt het doorgeven aan de burgemeester of politie als u een advocaat wilt. Tijdens werkdagen neemt u daarvoor contact op met de burgemeester op telefoonnummer (070) 353 33 21. In het weekend of tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met het politiebureau dat het huisverbod heeft opgelegd.

Meer informatie

Informatie over huiselijk geweld en hulpverlening kunt u vinden op de website van Veilig Thuis Haaglanden. Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals.

Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis Haaglanden of bel 0800-2000.

In de Folder 'U heeft een huisverbod...Wat nu?' leest u meer praktische informatie over het tijdelijke huisverbod. U kunt de folder downloaden via www.huislijkgeweld.nl.

Zie ook

Gepubliceerd: 31 augustus 2013Laatste wijziging: 27 augustus 2020