Tijdelijk huisverbod

De burgemeester van Den Haag kan inwoners die huiselijk geweld plegen een huisverbod van 10 dagen opleggen. De geweldpleger mag niet naar huis en mag geen contact opnemen met gezinsleden.

Het huisverbod is ter bescherming van gezinsleden. Er kan sprake zijn van daadwerkelijke mishandeling of een situatie die uit de hand dreigt te lopen. 

De 10 dagen gelden als afkoelingsperiode. Er is dan tijd voor instanties om hulp te regelen voor gezinsleden en de geweldpleger. De partner en kinderen mogen in huis blijven, zelfs als de geweldpleger de eigenaar is van de woning.

Huisverbod verlengen

Hulpverleners adviseren de burgemeester over eventuele verlenging van het huisverbod tot maximaal 4 weken.

Huiselijk geweld

De politie heeft de taak om slachtoffers van geweld te beschermen en het geweld te stoppen. Huiselijk geweld is altijd schadelijk voor betrokkenen. Het stopt bijna nooit vanzelf. Daar is hulp voor nodig. huiselijk geweld kan bestaan uit:

  • lichamelijk geweld (slaan, schoppen, van de trap gooien en aan de haren trekken)
  • seksueel geweld (dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden en incest)
  • geestelijk geweld (dreigen, opsluiten, vernederen, schelden, pesten en doodzwijgen)

Huiselijk geweld kent allerlei vormen, zoals (ex-)partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Kinderen en huiselijk geweld

Kinderen hebben recht op een veilige omgeving. Huiselijk geweld is altijd zeer schadelijk. Ruzie tussen ouders is ook zeer schadelijk voor kinderen, zelfs als ze nog baby zijn. Het is een groot misverstand dat kinderen er niets van merken. Wetenschappers bewijzen het tegendeel.
Mogelijke gevolgen zijn:

  • concentratie-, gedrags- en leerproblemen
  • slaapproblemen, eetstoornissen, depressies en angsten
  • vaak spijbelen en weglopen van huis
  • meer risico om later zelf pleger of slachtoffer van huiselijk geweld te worden

Contact

Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld? Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Neem dan contact met Veilig Thuis Haaglanden. Kijk voor meer informatie op veiligthuishaaglanden.nl of bel 0800-2000.

Zie ook

Gepubliceerd: 16 januari 2015Laatste wijziging: 9 juni 2018