Tegengaan van radicalisering en polarisatie

Den Haag treedt hard op tegen mensen die radicaliseren of groepen tegen elkaar opzetten. Politie, Justitie, inlichtingendiensten en gemeenten werken samen om deze ongewenste ontwikkelingen aan te pakken.

Radicalisering

Radicalisering betekent dat iemand de samenleving z├│ ingrijpend wil veranderen dat het een gevaar is voor de democratie. Het gaat vaak samen met geweld. Deze persoon of groep wordt ge├»nspireerd door een ideaal, geloof, doel of belang.

Polarisatie

Bij polarisatie worden groepen tegen elkaar opgezet. Denk aan groepen met verschillende afkomst, geaardheid of overtuiging. Hoe groter de kloof tussen de groepen, hoe negatiever men over elkaar denkt. Het wantrouwen groeit. Polarisatie herkent u aan: discriminatie, vandalisme, intimidatie, racisme en geweld.

Voorkomen

Den Haag werkt stadsbreed aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Het Informatiepunt Preventie Polarisatie en Radicalisering (IPPR) Den Haag realiseert deze aanpak in Den Haag. Het IPPR signaleert ontwikkelingen zoals:

  • rechtsextremisme en radicalisering
  • linksextremisme en antiglobalisme
  • dierenrechtenactivisme
  • moslimradicalisering en islamisering

Het IPPR geeft advies en organiseert expertmeetings en trainingen. Ze vergroot de kennis en vaardigheden om signalen snel te herkennen en om op de juiste manier te reageren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorkomen van polarisatie en radicalisering? Neem contact op via: IPPR@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 2 oktober 2017Laatste wijziging: 16 november 2017